20.0. A tűzvédelmi szabályozás rövid története. Az OTSZ 5.0

Szerző: Veres György

Utolsó frissítés: 2015.03.03. 16:59

Közzétéve: 2015.03.03. 14:54

A tűz elleni védekezés nem újkeletű, a tűzvédelem pilléreit tartalmazó előírás 1788-ban került kiadásra. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet volt az első OTSZ rövidítésű jogszabály, és több lépésben jutottunk el a 2015. március 5. napjától hatályos OTSZ 5.0 alkalmazásáig. Jelen összefoglalóban az új OTSZ tartalmára is kitérünk.

1.
Történeti kitekintés


A tűzvédelem nagyobb térnyerését az ipari forradalommal együttjáró ipar, valamint a szórakozó helyek (színházak, zenés táncos helyek) tragédiái mozdították elő. A jogalkotók és a tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek az élet és vagyonvédelemnek megfelelő szabályozást készítenek, amelyet a technikai fejlődés figyelembevételével mindig változtatni, módosítani kell. Az alábbi táblázatban a tűzvédelmi jogszabályokat idősorrendben találhatják meg, és feltüntettem a felülvizsgálatok között eltelt éveket is.
 

Előírás megnevezése

Két előírás közötti időtartam (év)

XVIII. sz.
Tűzrendészeti Pátens 1788. II. József


 

XIX. sz.
1882. augusztus 11-én kiadott 43,744 számú helyhatósági szabályrendelet a budapesti színházak tűzbiztonsága tárgyában


94

XX. sz.
a tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló 180.000/1936. B. M. rendelet
a tűzrendészetről szóló 4/1957. (XI. 19.) BM rendelet
a tűzrendészetről szóló 1/1963. (VII. 5.) BM rendelet
a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1974. (VIII. 1.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet (OTSZ)
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet (OTSZ)


54
21
6
9

6

16

XXI. sz
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (OTSZ)
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ)
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0)


12

3

3


A gazdasági és technológiai fejlődés megköveteli a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás folyamatos felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A jogszabály alkotók úgy gondolták, hogy a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet nem tudja megfelelően követni a műszaki fejlődést és az EU szabványok hazai átvételét. A módosítások helyett új kockázat megközelítésen alapuló szabályozás kidolgozása történt meg.

2.
Az új OTSZ


Fontos tudni, hogy az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról lép. Az új szabályozás meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

A rendelet az alábbi fejezeteket tartalmazza:

I. Fejezet Általános rendelkezések
II. Fejezet Értelmező rendelkezések
III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek
IV. Fejezet Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
V. Fejezet Általános szerkezeti követelmények
VI. Fejezet Tűzterjedés elleni védelem
VII. Fejezet Rendeltetéstől függő létesítési követelmények
VIII. Fejezet Kiürítés
IX. Fejezet Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények
X. Fejezet Hő és füst elleni védelem
XI. Fejezet Hasadó és hasadó-nyíló felületek
XII. Fejezet Speciális építmények tűzvédelme
XIII. Fejezet Villamos és villámvédelmi berendezések
XIV. Fejezet Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai
XV. Fejezet A beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok
XVI. Fejezet A beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok
XVII. Fejezet Éghető folyadékok és gázok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési követelmények
XVIII. Fejezet Használati szabályok                         
XIX. Fejezet Éghető folyadékok és gázok használati szabályai
XX. Fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
XXI. Fejezet Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv
XXII. Fejezet Záró rendelkezések
20 melléklet

A biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelvek kerülnek kidolgozásra, amelyeket a BM OKF a honlapján majd közzé teszi.

Az alábbi tűzvédelmi műszaki irányelvek (TvMI) kerülnek, kerültek kidolgozásra:
- tűzterjedés elleni védelem,
- kiürítés,
- hő és füst elleni védelem,
- beépített tűzjelző berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények,
- beépített tűzoltó berendezésekre vonatkozó szabályok,
- tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv,
- számítógépes szimuláció,
- villamos és villámvédelmi berendezések.

Összefoglalva az országos tűzvédelmi szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető:
-  tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával,
-  a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
-  a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

3.
Gyakorlati segítség az új OTSZ elsajátításához, használatához


A Flamella Kft. a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályt "tervező barátra" szerkesztette:
- a fejezetek külön oldalon kezdődnek,
- a táblázatok a jobb átláthatóság érdekében színnel kitöltésre kerültek,
- tartalomjegyzékkel láttuk el a szöveget,
- a hivatkozott jogszabályokat beszerkesztettük az alapjogszabályba.

A Flamella Kft. által szerkesztett OTSZ szöveg itt elérhető.

Az új OTSZ egyes fejezeteiről a Flamella Kft. által készített diasorok is megtekinthetők. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását. Az OTSZ I-IV. fejezeteinek bemutatását itt töltheti le.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt