Változtak a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetére vonatkozó szabályok

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2019.07.01. 10:06

Közzétéve: 2019.06.29. 17:48

A Kormány a kiemelt nemzeti emlékhelyek védelme érdekében korábban a kulturális örökség elemei közé emelte a kiemelt nemzeti emlékhely és ahhoz szorosan kapcsolódó településkép-védelmi környezetének fogalmát is. Ezekre a településkép szempontjából fokozottan védett, kiemelt területekre vonatkozó egyedi településképi követelményeket, valamint azok érvényesítése érdekében a sajátos településképi eszközöket a kiemelt nemzeti emlékhely és településképi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet tartalmazza, amely 2019. április 24. napjától módosult.


Magyar Közlöny: 2019. évi 68. szám (MK 2019/68.)
Módosító jogszabály: 85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet
Hatály: 2019. április 24.

 

Nem kötelező csak biztosított a KNEB szakmai konzultációja


A településkép-védelmi környezet 2017. évben bevezetett új fogalom az örökségvédelem elemei között, amely a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (KNEB) javaslata vagy véleménye szerint meghatározott azon ingatlanok területe, melyek a kiemelt nemzeti emlékhely környezetében vannak. A településkép-védelmi terület egyedi településkép-védelem alatt álló területnek minősül. A kiemelt nemzeti emlékhely területén 2017. augusztus 31. napjától a KNEB előzetes hozzájáruló nyilatkozata szükséges építési, kereskedelmi, vendéglátási vagy szolgáltatási tevékenység végzéséhez. A kiemelt településkép-védelmi környezetben végzett építési tevékenységgel összefüggésben korábban kötelező volt a KNEB szakmai konzultációjának igénybevétele építési engedélyhez nem kötött, de közterületről látható homlokzatot, nyílászárót, tetőzetet, illetve építményt, sajátos építményfajtát, köztárgyat, zöldfelületet, egyéb műszaki berendezést, egyéb berendezést, képzőművészeti alkotást, üzletportált érintő építési és egyéb tevékenység, valamint kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási rendeltetéssel összefüggő önálló rendeltetési egység megvalósítása és módosítása, vagy akár zöldfelület telepítése előtt.

A jogszabályban bekövetkezett módosítás során azonban enyhítettek ezen az előíráson. 2019. áprilisától a KNEB szakmai konzultációt biztosít ezekben az esetekben, vagyis a konzultáció igénybevétele már nem kötelező, csak biztosított. Ettől függetlenül szakmai véleményünk szerint minden esetben javasolt a konzultáció, mint szakmai segítségnyújtás, iránymutatás igénybevétele, főként a kiemelt nemzeti emlékhelyek településképi jelentőségére tekintettel [85/2019. (IV. 23.) Korm.rend. 7. §; 19/2018. (II. 14.) Korm. rend. 31. §].

 

Településképi vélemény és településképi bejelentés kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének területén


A Kormány a kiemelt nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos településkép-védelmi hatósági feladatok ellátására a kiemelt településkép-védelmi környezetre kiterjedő illetékességgel elsőfokú településkép-védelmi hatóságként az örökségvédelmi és építésügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelölte ki, mely hatóság folytatja le az építéshatósági engedélyezési eljárásokat megelőző településképi véleményezési eljárást az érintett területeken. A hatóság a településképi véleményhez kikéri a KNEB nyilatkozatát, illetve a központi építészeti műszaki tervtanács véleményét. A településképi vélemény kialakítása során a hatóság a KNEB véleménye szerint dönt, mely döntését a jövőben meg kell küldenie tájékoztatásul a KNEB részére is [85/2019. (IV. 23.) Korm.rend. 8. §; 19/2018. (II. 14.) Korm. rend. 33. §].

A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének területén bizonyos építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, illetve rendeltetésmódváltás vagy reklámelhelyezés esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, melyben szintén a Kormányhivatal V. kerületi hivatala az eljáró hatóság. A hatóság a településképi véleményezési eljáráshoz hasonlóan itt is bekéri a KNEB nyilatkozatát, és az új rendelkezések értelmében a lefolytatott eljárás során meghozott döntését közli a KNEB részére is [85/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 9. §; 19/2018. (II. 14.) Korm. rend. 35. §].

A kormányrendelet módosítása során az értelmező rendelkezések között új fogalmak jelentek meg, illetve módosultak, melyek elsősorban az épületek, üzletek homlokzatán elhelyezhető táblákra, feliratokra, jelzésekre vonatkoznak. A módosuló és új fogalmakat a jogszabály módosítás következetesen átvezette a módosuló kormányrendelet rendelkezései között [85/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 5. §, 6. §, 10. §; 19/2018. (II. 14.) Korm. rend. 3. §, 6. §, 14. §].

Különösen érdekes az építménymagasság fogalma, ami az OTÉK szerinti építménymagasság fogalmánál lényegesen több beépítési paramétert foglal magában. Lásd még: Cégjelzés, Üzletjelzés, Üzletportál
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt