Budapest Főváros településrendezési eszközei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.01.06. 15:20

Közzétéve: 2019.01.06. 15:20


A főváros korábbi kétszintű szabályozási rendjét a 2012. évi CLVII. törvény vezette be, és további jogszabálymódosítások alakították ki a jelenlegi rendszert. Az indokolás szerint megszűnt a fővárosi keretszabályzat és a szabályozási keretterv, valamint a főváros településrendezési eszközeinek összhangjához szükséges követelmények fővárosi önkormányzati rendeletben történő szabályozására vonatkozó felhatalmazás, amely a beruházások megvalósítása során a gyakorlatban patthelyzeteket hozott létre.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) hatályos előírásai szerint a főváros településrendezési eszközei az alábbiak [1997. évi LXXVIII. tv. 14/A. § 37. pont]:

a) Fővárosi településszerkezeti terv (TSZT): a fővárosi településrendezési terv, amely a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 37. pont; 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 29. pont].

lásd: Budapest Főváros Településszerkezeti Terv

b) Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ): a fővárosi településszerkezeti tervvel egyidejűleg a fővárosi önkormányzat közgyűlése által elkészítendő, fővárosi önkormányzati rendelet, amely a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően meghatározza:
a) a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét,
b) a településszerkezeti terven lehatárolt egyes területek beépítési magasságának korlátozásával kapcsolatos előírásokat,
c) a főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra megvalósításához szükséges területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

Az FSZR telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmazhat, a konkrét építésjogi követelményeket a kerületi szabályozás rögzítheti a fővárosi településrendezési eszközök keretei között [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 35. pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (1) bek.].

A fővárosi rendezési szabályzat – a korábbi kétszintű szabályozás helyett – egyszerűsíti és egyértelműsíti a főváros és a kerületek egymás közötti viszonyát a településrendezési feladatuk ellátásában, ugyanakkor lehetőséget biztosít a főváros egységes szabályozásához, a beépítési intenzitás és magassági szabályok meghatározásával.

Lásd: a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ).

c) Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ)

Lásd: Duna-parti építési szabályzat

d) Városligeti építési szabályzat (VÉSZ)

Lásd: Városligeti építési szabályzat

e) Kerületi építési szabályzat (KÉSZ): a fővárosi kerületben, a fővárosi kerületi önkormányzat által az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet, amely a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési szabályzattal, illetve a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat által elfogadott kézikönyvekkel és településképi rendeletekkel összhangban a kerület területére megállapított kerületi építési szabályzat [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 35. pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2. § 4. pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 3. § (9) bek.].

Budapest Főváros településrendezési tervei IDE KATTINTVA ismerhetők meg.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt