Változási vázrajz

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.10. 14:47

Közzétéve: 2013.04.02. 17:28

Változási vázrajz: az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának változását eredményező digitális és papír alapú földmérési munkarész [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 1. § 1. pont].

Közigazgatási egységek határvonalának változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:
a) az államhatár változásával összefüggő változási vázrajz, valamint
b) a közigazgatási határ - ideértve a megyehatár, a település, kerületenkénti ingatlan-nyilvántartási egység esetében a kerület, valamint a fekvés határ - változásával összefüggő változási vázrajz [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 4. § (1) bek.].

Földrészlet határ változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:
a) a telekalakítással összefüggő változási vázrajzok;
b) kisajátítási változási vázrajz, továbbá
c) a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló változási vázrajz [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 4. § (2) bek.].
 
Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:
a) jog bejegyzésére és törlésére szolgáló változási vázrajz;
b) tény feljegyzésére és törlésére szolgáló változási vázrajz;
c) épületek, építmények feltüntetésével, vagy megszüntetésével, illetve önálló ingatlanná alakításával összefüggő változási vázrajz;
d) egyéb önálló ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (Inytv.) előírt alaprajz;
e) a művelési ág változásával összefüggő változási vázrajz;
f) analóg térkép digitalizálásával előállított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján végzett földrészlethatár-kitűzés kitűzéssel kapcsolatos változási vázrajz [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 4. § (3) bek.; 2012. évi XLVI. tv. 14. § (8) bek.].

Változási vázrajzként kell kezelni az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező alábbi változási vázrajzokat:
a) kitűzési vázrajz;
b) használati megosztási vázrajz;
c) jogok és jogi jellegek feljegyzéséhez szükséges vázlatok [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 4. § (4) bek.].

Valamennyi vázrajzot numerikus eljárással kell elkészíteni [25/2013. (IV. 16.) VM rend. 5. §].

A változási vázrajzok készítésére és kötelező tartalmára vonatkozó előírásokat az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet tartalmazza.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt