Kormányhivatal

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.07. 22:14

Közzétéve: 2013.05.01. 17:56

Kormányhivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatalok az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. A kormányhivatal mint költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény [7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 1. §].

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll. A kormányhivatal látja el a helyi önkormányzat törvényességi felügyeletét is [2010. évi XLIII. tv. 70. § (1) bek.; 2011. évi CLXXXIX. tv. 1. § 2. pont].

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2011. január 1. napjától hatályos. Ez nem jelenti azt, hogy ezt követően nem történt szervezeti átalakítás a kormányhivatalon belül.

A legutóbbi átfogó módosításra 2015. április 1. napjával került sor, amelyről részletes tájékoztatót itt olvashat.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter normatív utasításban adja ki a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás innen letölthető.

Regionális államigazgatási hivatal (2007-2010. között)

Az elnevezés egy sokfelvonásos jogalkotási huzavona után alakult ki, a korábbi megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok új elnevezéseként. A probléma abból adódott, hogy a közigazgatási hivatalok régiónkénti átalakításához az önkormányzati törvény módosítása is szükséges lett volna, azonban a kétharmados jogszabálymódosításhoz 2006-ban nem volt megegyezés a parlamenti erők között.

A kormány ezért – kitartva szándékai mellett – kormányrendelettel szabályozta a regionális átalakítást, amelynek során 2007. január 1-től hét regionális közigazgatási hivatal jött létre, de a nem székhelyi hatóságok kirendeltségként továbbra is működtek. Egy alkotmánybírósági döntés nyomán 2008. június 30-án hatályát vesztette a közigazgatási hivatalok átalakításáról szóló jogszabály, és sokáig kérdéses volt, hogy milyen szervezeti rendszerben működnek majd a másodfokú építésügyi hatóságok (lásd: 90/2007. (XI. 14.) AB határozat és 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet). A kérdést egy ideig a 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet döntötte el, amely a hatályon kívül helyezett jogszabályhoz hasonlóan szabályozta a közigazgatási hivatalokat (177/2008. (VII. 1.) Korm. rend. 1. §).

Az Alkotmánybíróság azonban – a gyakorlatához képest viharos gyorsasággal és előre várható módon – ezt az új jogszabályt is megsemmisítette. Mivel a pártok között változatlanul nem volt egyetértés, a kormány 2009. január 1-jével újabb kormányrendelettel megalkotta a regionális államigazgatási hivatalokat (318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet). A regionális államigazgatási hivatalok minden olyan feladatot el tudtak látni, amelyek a közigazgatási hivatalokhoz tartoztak, kivéve a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, mivel ez az önkormányzati törvényben szabályozott feladatkör, ezért hivatalosan az önkormányzatok törvényességi felügyelete egy ideig nem működött (318/2008. (XII. 23.) Korm. rend. 1. §).

A regionális államigazgatási hivatal:
a) másodfokú hatósági jogkört gyakorolt az elsőfokú építésügyi hatósági ügyekben,
b) felügyeleti szervként járt el a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított építésügyi hatósági ügyekben,
c) ellátta a jogszabályban hatáskörébe utalt egyéb építésügyi igazgatási feladatokat,
d) ellátta a hatáskörébe utalt elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat,
e) szakhatóságként járt el a hatáskörébe utalt ügyekben,
f) kijelölte a külön jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi és kizárási esetekben az eljáró építésügyi hatóságot,
g) a miniszter által meghatározottak szerint közreműködött a szakmai képzések, továbbképzések szervezésében,
h) az államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásának ellenőrzése körében ellenőrizte az illetékességi területéhez tartozó elsőfokú építésügyi hatóság építésügyi hatósági tevékenységének jogszerűségét, a jogszabályok előírásainak betartását.

2010. szeptember 1-jétől állt vissza a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok rendszere, és egészen 2010. december 31-ig ebben a formában működtek (lásd: 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet).

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt