A tűzeseti hatósági bizonyítványra vonatkozó új jogszabály: a 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2018.02.27. 12:05

Közzétéve: 2018.01.16. 20:54

Fontos tudni, hogyha tulajdonunkban tűz következtében kár keletkezett - függetlenül attól, hogy volt-e tűzvizsgálati eljárás vagy sem - hatósági bizonyítvány kérhető. Amennyiben lakásunkban történt tűzeset, de a tűzoltóság nem avatkozott be, és várhatóan a kárunkat érvényesíteni szeretnénk a biztosító felé, úgy utólagos tűzesetként érdemes bejelenteni azt az illetékes tűzoltóság felé.


Magyar Közlöny: 2017. évi 231. szám
Érintett jogszabály: 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2018. január 1.

A tűz definíciója (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz [1996. évi XXXI. tv. 4. § a) pont].

 A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget. Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni ha:
- a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
- a tűzeset következtében haláleset történt,
- a tűzeset minősített fokozata III-as vagy magasabb volt,
- a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja [44/2011. (XII. 5.) BM rend. 3. § (1) bek.].

A tűzvizsgálati eljárás során a tűzvédelmi hatóság vizsgálja:
- tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a tűz keletkezésének helyét, idejét; a tűz keletkezéséhez vezető folyamatot,
- a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget,
- a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülését,
- a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét [44/2011. (XII. 5.) BM rend. 1. §].

A tűzvizsgálati eljárásban a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság jár el. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét a 43/2011. (XI. 30.) BM rendeletben találjuk meg [43/2011. (XI. 30.) BM rend. 1. §, 1. melléklet]

A tűzvizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan vagy a tűzzel közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója [490/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. § (3) bek.]

Amennyiben tulajdonukban a tűz következtében kár keletkezet, ezt fontos utólagos tűzesetként bejelenteni az illetékes tűzoltóság felé. Azért is fontos minél hamarabb bejelentést tenni, mert ha a tűzeset ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg, a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását a tűzvédelmi hatóságnak meg kell tagadnia [490/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 2. § (5) bek.]. Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi [490/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 2. § (3) bek.].

A hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni [1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt