Kormányablak

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016.01.01. 21:00

Közzétéve: 2016.01.01. 21:00


A kormányablakokat azzal a céllal hozták létre, hogy ne az ügyfeleknek, hanem az általuk beadott kérelemnek kelljen „utaznia”. Jelentős könnyebbséget jelent, hogy az állampolgárokhoz legközelebbi hivatalban, munkaidőn kívül is el lehet intézni a hivatalos ügyet. A kormányablakokat folyamatosan adják át, egyre több településen lehet elérni.

A kormányablakokra vonatkozó fontosabb rendelkezéseket az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben találhatjuk meg, illetve hasznos tájékoztatók, címek, elérhetőségek a kormanyablak.hu oldalon ismerhetők meg.

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek, illetve a kormányablak hatáskörébe tartozó ügyek között jelenleg még nincs építésügyhöz kapcsolódó. Építésügyi ügyekben a kérelem továbbítása érdekében történő benyújtására és tájékoztatásra van lehetőség.

A kormányablakban előterjeszthetőek az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít [515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 5. § (1) bek.; 515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 3. melléklet]. A kormányhivatalnál benyújtható, az építésügyhöz kapcsolódó kérelmek (zárójelben a 3. mellékletben található pont száma):
(6.) Építési engedély iránti kérelem
(7.) Bontási engedély iránti kérelem
(8.) Fennmaradási engedély iránti kérelem
(9.) Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
(10.) Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
(11.) Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
(12.) Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
(13.) Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
(14.) Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
(15.) Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
(16.) Használatbavételi engedély iránti kérelem
(17.) Engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
(18.) Összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
(19.) Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
(20.) Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
(21.) Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
(22.) Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
(23.) Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
(87.) Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
(304.) A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés[1]

Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz [515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 5. § (2) bek.].

Az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást is kaphat az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget kaphat a beadvány kitöltésében is [515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 6. § (1) bek.].

A kormányablak az alábbi ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről [515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 6. § (2) bek.; 515/2013. (XII. 30.) Korm. rend. 4. melléklet].:
(6.) Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás
(7.) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás
(8.) Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás
(9.) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás[1] Az új 304. pontot a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be 2016. január 1. napjától.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt