EZT OLVASTA MÁR?
×
2023.03.06. 10:18

Adatvédelmi tájékoztató

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.04.04. 16:28

Közzétéve: 2015.01.12. 11:25

 1. A jelen tájékoztató a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint készült.

 2. Érintett: az a természetes személy, aki a maga nevében megadja a saját adatait, valamint a vállalkozása/munkahelye adatait az adatkezelőnek.

 3. Az érintettek köre: internetes oldalon/űrlapon saját nevében vagy a vállalkozása/munkahelye nevében regisztráló természetes személy.

 4. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok.

 5. Kezelt adatok: természetes személy neve, email címe, telefonszáma, foglalkozása/beosztása; valamint munkahelyének/vállalkozásának neve, számlázási adatai, postázási címe.

 6.  Adatkezelő: Artifex Kiadó; Székhely: 1119 Budapest, Pajkos utca 28. Cégjegyzékszám: 01-09-926752. Email: info@artifexkiado.hu. Telefon: +36-1-783-1711. Érintett honlap:  www.epitesijog.hu.

 7. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80970/2014

 8. Lehetséges adatfeldolgozók:
  Civil Partner Kft. Székhely: 1118 Bp., Vadon u. 28. Cégjegyzékszám: 01-09-700351; (technikai háttér biztosítása),
  Skycentrum Bt. Székhely: 1089 Bp. Golgota u. 3. Cégjegyzékszám: 01-06-744571; (technikai háttér biztosítása, szerverszolgáltatás).

 9. Az adatkezelés módja: elektronikus információs rendszerrel.

 10. Az érintettek kezelt adatait kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozók munkatársai ismerhetik meg. Az adatok – kivéve jogszabály engedélye vagy az illetékes bíróság jogerős ítélete esetén – sem harmadik félhez, sem külföldre nem kerülnek továbbításra.

 11. Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció. Regisztrációt követően adatbázis építés, majd hírlevél küldése (információ jogszabály változásról, hasznos lehetőségekről).

 12. Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapul (az érintett hozzájárulásán).

 13. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

 14. Adattovábbítás: sem harmadik félnek sem külföldre nem történik. (Kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint az érintett között zajlik adatforgalom.)

 15. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
  - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  - személyes adatainak helyesbítését, valamint
  - személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 16. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint.

 17. Az érintett a 15. és 16. pontokban felsoroltakat kérelmezheti/benyújthatja az adatkezelőnél elektronikus úton (leiratkozás), elektronikus levél, vagy postai levél útján. Az adatkezelő az Infotv. által megszabott határidő elteltét megelőzően köteles tájékoztatni az érintettet a kérelme/tiltakozása végrehajtásáról.

 18. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az Infotv-ben megszabott határidővel.

 19. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Infotv. szabályozza. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók kötelesek az Infotv. rendelkezéseit maradéktalanul betartani és általában is jóhiszeműen eljárni az adatkezelés során.

 20. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.

 

Budapest, 2015. január 12.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt