Ügyféli nyilatkozat nélkül megszűnik a fellebbezési jog?

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.08.04. 21:36

Közzétéve: 2013.08.14. 06:45


Egyre több esetben merül fel ez a kérdés, azonban egyértelmű válasz álláspontom szerint jelenleg még nem adható a kérdésre.


Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be. Az építésügyi hatóság ügyféli nyilatkozatnak tekinti a tényállás tisztázására felhasználható tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a szakértői véleménnyel, a helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással kapcsolatos észrevételt [1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. § (6) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 4. § (5) bek.].

A fenti rendelkezés fellebbezésre gyakorolt hatásában jelenleg eltérő jogértelmezésekkel lehet találkozni. Az egyik álláspont szerint, ha valaki nem minősül ügyfélnek, akkor fellebbezési joga sincs, tehát ha rutinszerűen a határozat kézhezvétele után akar az ügyfél fellebbezést benyújtani, azt már érdemben nem vizsgálhatja meg a másodfokú hatóság. A másik álláspont szerint az első fokú eljárás a hatósági döntés jogerőre emelkedéséig tart, ezért a már ismert ügyfeleknek is – az eljárásban tett nyilatkozat hiányában is – ki kell küldeni a nem jogerős döntést, és a döntés ellen fellebbezéssel is élhetnek.

Véleményem szerint a jogalkotó az ügyféli jogok gyakorlását azért szigorította, hogy csökkentse az érdemi indok nélküli fellebbezések miatti elhúzódó eljárások számát. Ha az első esetet vennénk alapul (vagyis, hogy eljárási nyilatkozattétel nélkül is lehet fellebbezni), éppen az elérni kívánt célt tenné semmissé a gyakorlat. Hangsúlyozom, elméletileg mindkét álláspontot alá lehet támasztani jogszabályi hivatkozásokkal, ezért célszerű lenne a rendelet módosítása. Ha ténylegesen a fellebbezési jog korlátozása a cél, akkor az első fokú eljárásban tett nyilatkozat előírása helyett a hatóság érdemi döntésének meghozataláig, vagy a jogszabályban rögzített más, konkrét határidőig kellene az ügyféli nyilatkozatot megkövetelni.

Érdemes tudni azt is, hogy az ügyfelek már csak korlátozott ideig jelenhetnek meg az eljárásban. Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban az ügyfelekre vonatkozó, és 2013. január 1-jétől jelentősen átalakult szabályokról bővebben itt olvashat.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt