Termőföld

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.03.16. 10:09

Közzétéve: 2013.05.04. 20:52

 

Termőföld fogalma


Termőföld (a Termőföld védelméről szóló törvény, Tfvt. alkalmazásában): az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Erdőtörvényben (Evt.) meghatározott erdőnek minősül [2007. évi CXXIX. tv. 2. § 19. pont].

Termőföld (a Termőföld törvény alkalmazásában): az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván (1994. évi LV. tv. 3. § a) pont – Hatályon kívül: lásd: 2013. évi CCXII. tv. 126. § (2) bek.).

Termőföld (az Illetéktörvény, Itv. alkalmazásában): az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet [1990. évi XCIII. tv. 102. § (1) bek. m) pont].

Termőföld (az Szja. tv. alkalmazásában): a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld [1995. évi CXVII. tv. 3. § 51. pont].

Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (a Földforgalmi törvény alkalmazásában): a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve [2013. évi CXXII. tv. 5. § 17. pont].

Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amely a település belterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül [2007. évi CXXIX. tv. 2. § 12. pont].

Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (a Termőföld törvény alkalmazásában): az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván (1994. évi LV. tv. 3. § f) pont – Hatályon kívül: lásd: 2013. évi CCXII. tv. 126. § (2) bek.).
 

A termőföld hasznosításához kapcsolódó fogalmak


Mezőgazdasági célú tereprendezés: mindazon - nem termesztéstechnológiai - földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások - különösen a szintvonalas művelés feltételeinek megteremtése, káros vízbőség megszüntetése, erózió elleni védekezés -, amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat fenntartásához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megvalósításához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához [2007. évi CXXIX. tv. 2. § 13. pont].

Mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná váló termőföld: olyan termőföld, amelynek igénybevétele, vagy használatának, hasznosításának jogszabályi előíráson alapuló korlátozása eredményeként mezőgazdasági tevékenységet nem lehet folytatni [2007. évi CXXIX. tv. 2. § 14. pont].

Mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás [2007. évi CXXIX. tv. 2. § 15. pont].

Átlagos minőségű termőföld: lásd: Termőföld más célú hasznosítása

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt