Az építésfelügyelet egy újabb okból köteles leállítani a kivitelezést

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019.03.01. 16:30

Közzétéve: 2019.02.23. 23:07

Az Eljárási kódex 2019. februárjától hatályos módosítása az építésfelügyeleti ellenőrzés szabályait is érintette, tovább bevezetett egy új súlyos szabálytalansági esetet. Mivel a végrehajtás már nem az építésügyi hatóságok feladata, ezért a jogszabályból kikerültek a végrehajtás elmulasztásához kapcsolódó bírságra vonatkozó előírások.


Magyar Közlöny: 2019. évi 19. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet
Hatály: 2019. február 12.
 

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésben már az ÉMI is közreműködhet


A módosított Eljárási kódexben foglaltak alapján az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését
a) szúrópróbaszerűen a helyszínen,
b) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint,
c) távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásban végzi.

Az ellenőrzéseket az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az építésügyi hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat is), más illetékességi területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, területi kereskedelmi és iparkamara, vagy más - ellenőrzésre jogosult - hatósággal vagy szervezettel közösen végezheti.

Az Eljárási kódex legújabb módosítása után az ellenőrzésben részt vehet (vesz) majd az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉMI) is. Az ellenőrzés megkezdése előtt az ÉMI képviselőjének a részvételre vonatkozó jogosultságát a hatóságnak ellenőriznie kell. Megemlítendő változás még, hogy az ellenőrzésen való közreműködésért sem az ÉMI-t, sem a többi közreműködőt díj nem illeti meg [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 16. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 61. § (1) bek., (2) – (2c) bek., (5) bek.].
 

A fedezetkezelő részére történő fizetés elmulasztása a kivitelezés leállítását vonja majd maga után


Az építtetői fedezetkezelő, ha az építtető a fedezetkezelési szerződésben rögzített határidőt követő harminc nap elteltével sem biztosítja részére a kivitelezési szakasz szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet feletti rendelkezési jogot, hatósági intézkedés megtétele céljából megkeresi az illetékes építésfelügyeleti hatóságot. Ezen intézkedés, illetve a fedezet feletti jog biztosításának elmaradása (hiánya) az Eljárási kódexben előírtak szerint mostantól súlyos kivitelezési szabálytalanságnak minősül.

Ennek alapján pedig az építésfelügyeleti hatóságnak – az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel – meg kell majd tiltania az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 17. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 65. § (1) bek. h) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 20/A. § (4) bek.].
 

Az építésügyi hatóság már nem alkalmazhat eljárási bírságot a végrehajtási eljárásban


Az Ákr. által bevezetett, döntés véglegességének átvezetése is megtörtént az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex), amely véglegesség beállta után már külön kérelem nélkül is meg kell küldenie az építésügyi hatóságnak a végleges döntést és a záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt az építtetőnek, vagy meghatalmazottjának.

2018. január 1. napjától az állami adóhatóság foganatosítja a végrehajtási cselekményeket – lásd: az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény. A végrehajtási eljárások esetében bekövetkezett változások miatt hatályon kívül helyezésre kerültek azon előírások az Eljárási kódexben, ahol az építésügyi hatóság eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével írt elő kötelezettségeket [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 4. §, 18. §, 19. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 3. § (3) bek., 8. § (5) bek., 20. § (7) bek. 38. § (3) bek., 40. § (7) bek. d) pont, 41. § (5) bek., 48. § (7) bek., 54. § (3) bek. és (10) bek. c) pont].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt