Változtak a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek pályázati szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.08.14. 06:35

Közzétéve: 2013.08.14. 06:35

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza a földrészletek haszonbérbe adásra irányuló pályázati szabályait is. 2013. augusztus 2. napjától a pályázati felhívás és a szerződéskötési előírások is változtak.


Magyar Közlöny:
2013. évi 131. szám
Érintett jogszabály: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály:
306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. augusztus 2.

A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése így szól: „Ha a haszonbérbe adásra irányuló pályázati felhívásnak - a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 13. §-ában foglalt előírások figyelembevételével - tartalmaznia kell a haszonbérleti jogviszony időtartamát”. Ezt a mondatot nem lehet pontosan értelmezni, valószínűleg a „ha” nélkül alkalmazandó, de mivel éppen most módosították a jogszabályt, ezt is javíthatták volna. Ezt csak azért emeltem ki, mert az új 26. § (1a)bekezdés szorosan kapcsolódik az (1) bekezdéshez. A 2013. augusztus 2-ától alkalmazandó új szakasz szerint a pályáztatási eljárás tárgyát több földrészlet képezi, és azok együttes területnagysága a 100 hektárt eléri, a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a 26/A. §-ban meghatározottak szerint a pályázatok elbírálásának eredményeként több nyertes pályázó is kiválasztható [262/2010. (XI. 17.) Korm. rend. 26. § (1a)bek.]. A jogszabály a 100 hektárt elérő területnagyságot birtoktest elnevezéssel használja.

A 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet másik új bekezdése szerint ha a pályázati felhívás tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott figyelemfelhívást, a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a pályázatát a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) nyertessé nyilvánítja, a haszonbérleti jogot a pályázati felhívásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerheti [262/2010. (XI. 17.) Korm. rend. 26. § (3)bek.]. Érdekesség, hogy itt valószínűleg az (1a) bekezdésre akartak gondolni, amit ugyanez az új kormányrendelet tartalmaz, de a régi (1) bekezdésre hivatkoznak, amiben semmilyen figyelemfelhívás nincs, csak a haszonbérleti jogviszony időtartamára utalás.

A Kormány részletesen meghatározza, hogy a birtoktestek vonatkozásában milyen új eljárási szabályokat kell alkalmazni a pályázatok során. Ha a 2013. augusztus 2. napját megelőzően közzétett haszonbérleti pályázati felhívásban szereplő földrészletek összes területe a 100 hektárt eléri, és a pályázatok értékelése még nem zárult le, az NFA elnöke dönthet arról, hogy pályázatok elbírálása során több nyertes pályázó kerüljön kiválasztásra. E döntésről az NFA - a döntést követően haladéktalanul - hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon értesíti a pályázókat [306/2013. (VIII. 1.) Korm. rend. 5. § (3)bek.].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt