Zenés, táncos rendezvény

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:42

Közzétéve: 2014.03.21. 14:46

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni [23/2011. (III. 8.) Korm. rend. 2. § 2. pont].

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény [23/2011. (III. 8.) Korm. rend. 2. § 3. pont].

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény [23/2011. (III. 8.) Korm. rend. 2. § 4. pont].

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható [23/2011. (III. 8.) Korm. rend. 3. § (1) bek.]. A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény) [23/2011. (III. 8.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].

A rendelet hatálya nem terjed ki – vagyis nincs szükség rendezvénytartási engedélyre –
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre [23/2011. (III. 8.) Korm. rend. 1. § (2) bek.].

Az Építésijog.hu Fogalomtárában megtalálja az alábbi fogalmakat is: tömegtartózkodásra szolgáló helyiség, tömegtartózkodásra szolgáló építmény

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt