Hozzátartozó

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.01.03. 17:16

Közzétéve: 2013.05.01. 14:52

 

Hozzátartozó a Ptk. szerint


Az új Ptk. szerint hozzátartozó:
a) a közeli hozzátartozók, vagyis a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint
b) az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bek. 1-2. pont].

Az új Ptk. alkalmazásában testvérnek minősül a féltestvér is [2013. évi V. tv. 8:1. § (4) bek.].

A régi Ptk. szerinti hozzátartozó:
a) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér;
b) továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa (1959. évi IV. tv. 685. § b) pont).

Változás egyébként a két meghatározás között, hogy az új Ptk. szerint a bejegyzett élettárs már nem minősül közeli hozzátartozónak (de az élettárs hozzátartozó), továbbá a hozzátartozók körébe nem tartozik az új Ptk. szerint az egyeneságbeli rokon bejegyzett élettársa, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér bejegyzett élettársa, valamint a jegyes.

A jogszabályok általában átveszik a Ptk. (2013. évi V. tv.) hozzátartozó fogalmát.

Az Ákr. is a Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti hozzátartozó fogalmat alkalmazza [2016. évi CL. tv. 66. § (3) bek. a) pont].

 

Hozzátartozó a Ket. alkalmazásában (2018.01.01. napjától hatályon kívül helyezve)


Hozzátartozó (Ket.): az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbe fogadó és a nevelőszülő; az örökbe fogadott és a nevelt gyermek; a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa (2004. évi CXL. tv. 172. § h) pont).

Az új Ptk. és Ket. közötti különbség az volt, hogy az élettárs egyeneságbeli rokona a Ket. szerint hozzátartozó volt, viszont a mostohaszülő és –gyermek nem.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt