Nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018.01.07. 12:53

Közzétéve: 2018.01.07. 12:53

 

Fogalmak


Nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat: legalább 30 Mb/s adatátviteli sebességű, széles sávú hozzáférési szolgáltatások nyújtására képes elektronikus hírközlő hálózat [2003. évi C. tv. 188. § 80/a. pont].
Hatály: 2015.07.15., lásd: 2015. évi CXXXVIII. tv. 2. § (11) bek.

Nagy sebességű technológia fogadására kész, épületen belüli fizikai infrastruktúra: nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek fogadására szánt vagy ilyen hálózat működését lehetővé tevő, épületen belüli fizikai infrastruktúra [2003. évi C. tv. 188. § 80/b. pont].
Hatály: 2016.07.01., lásd: 2016. évi XLIII. tv. 28. § (4) bek.

 

A Településképi törvény kiegészítése

 

A Településképi törvény 2016. december 20. napjától hatályos rendelkezés kimondja, hogy a településképi rendelet hatálybalépéséig a Településképi törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni a helyi építési szabályzat - a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által megállapított építési szabályzat - vagy egyéb önkormányzati rendelet azon rendelkezését, amely kifejezetten tiltja, vagy lehetetlenné teszi a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében már meglévő légvezetékes vagy meglévő szabadvezetékes fizikai infrastruktúra elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti felhasználását [2016. évi CLXVIII. tv. 36. §; 2016. évi LXXIV. tv.; 14. § (2a) bek.].

A 2016. évi CLXVIII. törvény általi kiegészítés indoka a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014. május 15-i 2014/61/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv (pdf formátumban itt elérhető) átültetésével már korábban átvett, fizikai infrastruktúra felhasználására vonatkozó rendelkezések valóban érvényesülhessenek a gyakorlatban. A törvény indokolása rögzítette, hogy az önkormányzatok több esetben a helyi építési szabályzataikban kizárják újabb légvezetékek létesítését ott is, ahol már fut légvezetékes hálózat, ezzel ellehetetlenítik, hogy ahhoz (a meglévő nyomvonalat megtartva) más közműszolgáltató (pl. elektronikus hírközlési szolgáltató) is csatlakozhasson. A Településképi törvény kiegészítésének hiányában a meglévő légvezetékes infrastruktúra fejlesztését, a meglévő légvezetékek későbbi földkábelre történő cseréjét a helyi építési szabályzatok akadályoznák.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt