Változások

A Kormány döntése felgyorsíthatja a rozsdaövezeti beruházásokat

ati27 | 2021.04.02 11:51


A jogalkotó 2020-ban vezette be a rozsdaövezeti akcióterület fogalmát. Az előremutató koncepció lényege, hogy a települési szövetbe ékelődő, elsősorban a korábbi, jellemzően a területen folytatott tevékenységből eredő szennyezettség miatt nem használt, elhanyagolt terület-tartalékok megfelelő rendeltetések telepítésével és így megújult beépíthetőségükkel újra értékessé válhassanak a beruházók számára. Egyéb gazdasági-élénkítő szabályozási elemek mellett kedvezményes Áfa-kulcs is kapcsolódik az ilyen területen épített lakásokhoz. Az új jogintézmény gyakorlati alkalmazásának egyik kihívása a területek felmérése és kijelölése. A Kormány ezt a kezdeményezésre induló kijelölési eljárásrendet alkotta meg egy 2021. márciusi határozatával.
 

Rekordgyorsasággal vontak vissza egy balatonvilágosi építési engedélyt

ati27 | 2021.03.26 08:41

Az utóbbi pár napban nagy publicitást kapott egy balatoni lakóépület építése. Érdekessége az ügynek, hogy egy 2018. évi kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította egy szállodafejlesztést, és egyedi építési paramétereket biztosított az ingatlanra. Pár nappal az építési engedély kiadását követően a jogszabályból törölték az ingatlant, a jogszabályváltozás azonban nem akadályozta volna az építkezést, hiszen az építési engedély már véglegessé vált. Az események gyorsan követték egymást, és a Miniszterelnökség is belépett az ügybe. A rendkívül tanulságos ügy kapcsán összefoglaltuk azt is, hogy milyen hivatalos forrásokból lehet tájékozódni, ha meg szeretnénk ismerni egy beruházás részleteit. Egy Kedves Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy félrevezető, ha szállodaként hivatkozunk a tervezett épületre: az igaz, hogy szállodafejlesztésre jelölte ki a Kormány az ingatlant, de arra végül egy 92 lakásos lakóépület létesült volna.

Új épületenergetikai definíciókkal bővült a TNM rendelet 2021-től

ati27 | 2021.03.17 10:31

Új definíciók jelentek meg a 2021.01.01-től hatályos épületenergetikai változáscsomagban. Olyan alapfogalmakkal bővült az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet, mint például kazán, fűtési rendszer, hőszivattyú, elektromos töltőpont. A korábbi „épületgépészeti rendszer” kibővült és új megnevezéssel „épülettechnikai rendszer” lett.

Átfogó változás várható a településrendezés és településfejlesztés rendszerében (Frissítve:21.04.02.)

ati27 | 2021.03.17 09:45

Alig tíz év telt el azóta, hogy a településrendezési eszközök, tervek rendszerében gyökeres változás történt. 2012-ben újra kellett alkotni a települések építési szabályzatait, aktualizálva azokat az új jogszabályi környezethez. A parlament elé 2021. március 10-én benyújtott törvénymódosítási javaslat alapján a közeljövőben ismét átalakítás várható a településrendezési eszközök, dokumentumok rendszerében, amelynek nyomán újra egy átfogó felülvizsgálat válhat szükségessé a helyi építési szabályzatokban, szabályozási tervekben. A jogalkotó bevezeti az egy település, egy fejlesztési és egy rendezési terv elvét. Jelen tájékoztató cikkünk a T/15397. törvényjavaslat jogalkotási eljárási eseményeivel, és az egyes részterületeket érintő tájékoztatásokkal folyamatosan frissül. A cikk 2021.03.22-én kiegészült a Jövő Nemzedékek Szószólójának figyelmeztetésével, illetve 2021. április 2-án a törvényalkotási folyamat helyzetének ismertetésével.

2022. június 30-ig kaptak haladékot a nem közel nulla energiaigényű épületek

ati27 | 2021.03.11 10:26


2021 januárjában hírt adtunk arról, hogy azok az új épületek, amik nem felelnek meg a közel nulla energiaigény követelményeinek, fél év haladékot kaptak. Alig több, mint két hónappal később a fél év haladék másfél évre módosult, azaz 2022. június 30-ig kaphatnak használatbavételt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt a KNE követelményeknek nem megfelelő épületek.
 

Kötelező elektromos jármű töltőpontok és csatlakozópontok

ati27 | 2021.03.02 09:23

Az épületeket is felkészítik az elektromobilitás terjedésére. A tíznél több parkolóhellyel rendelkező új lakóépületek és a nem lakáscélú épületek esetén, illetve a húsznál több parkolóhellyel rendelkező meglévő, nem lakáscélú épületek esetén elektromos töltőpontokat kell kialakítani, és a jövőbeli töltőpontok kialakítását csatlakozópontokkal kell támogatni.

Változnak a tervtanácsi eljárásokra vonatkozó szabályok

ati27 | 2021.02.21 08:23

A 2021 elején megjelent jogszabályváltozások között a Kormány az örökségvédelemmel kapcsolatos kormányrendeletek java részét is módosította, melyekkel összefüggésben a tervtanácsok működésére vonatkozóan is megjelentek jelentős változások. A 2021. március 1. napjával hatályba lépő rendelkezések számos helyi építészeti-műszaki tervtanácsot érintő olyan módosítást is tartalmaznak, melyek szükségessé teszik a tervtanácsi eljárásokra vonatkozó helyi rendeletek módosítását is.
 

2021 márciusától a rendeltetésmódosítás előtt és után is a polgármesterhez kell fordulnunk

ati27 | 2021.02.21 07:22

Az épületek, önálló rendeltetési egységek rendeltetésmódosítása már évek óta nem volt engedélyköteles tevékenyég, és emiatt sok esetben hatósági kontroll nélkül változott az épületek rendeltetése. A jogszabályalkotó először a kereskedelmi egységek tekintetében hozta vissza a régi-új engedélyezési eljárást a rendeltetésmódosítások kapcsán, és a 2020. decemberi jogszabályváltozásokkal ismét előtérbe került a kérdés. 2021. március 1. napjával gyakorlatilag „hatósági engedély” nélkül nem lehet majd az ingatlanok rendeltetését módosítani, az új rendelkezésekhez pedig kötelezően hozzá kell majd igazítani a településképi rendeleteket is. Az új előírások érintik a polgármester által kiadható hatósági bizonyítványokra vonatkozó előírásokat is.

Talajon fekvő padlók esetén újra elfogadható a peremhőszigetelés

ati27 | 2021.01.31 06:39

A szakma által régóta várt módosítás, hogy a szerkezetek hőátbocsátási tényező követelményei között pontosításra kerüljön a talajon fekvő padlóra vonatkozó követelmény. A módosítás kedvező környezetvédelmi szempontból is, mert akár több száz köbméter feleslegesen beépítendő műanyag váltható ki. Az eddig alkalmazott fogalom, a „talajon fekvő padló (új épületeknél)” egyes épületek esetében indokolatlan hőszigetelési vastagságot várt el az épület peremterületén belül. A módosítás különösen az ipari padlóval kialakított épületeknél jelent nagy könnyebbséget.

Kötelező-e 2021-től az épületek gépi frisslevegő ellátása? - Frissítve: 2021.03.16.

ati27 | 2021.01.31 12:21

A 2021. január 1-től hatályos épületenergetikai változáscsomagban váratlanul és azonnali hatállyal jelent meg az épületek frisslevegő ellátására vonatkozó új követelmény. Sok szakmai szereplő hitetlenkedve fogadja, hogy kötelező lett a lakóépületek gépi szellőztetése. A légtechnikai rendszerrel biztosított szellőzés nem csak az új építések esetén növeli a beruházási költséget, hanem jelentős felújításokra is vonatkozik, sőt egyes esetekben nem jelentős felújításokra is kiterjed. A szakmában nagy vitákat generáló szabályzást 2021 márciusában már pontosították is.

Milyen termékeket tervezhet be a tervező az épület ivóvízhálózatába?

ati27 | 2021.01.22 10:28

Az Európai Unió 2020. december 16-i irányelve hosszútávon felére csökkenti az ivóvízben megengedhető ólomkoncentráció határértékét. Az épület részére biztosított vezetékes víz minőségéért a vízóráig a vízmű felel. De ki felel a vízórától a csapig történő minőségbiztosításért? A csövek, idomok és perlátorok ivóvizet nem rontó minőségéért? Milyen építési termékek építhetők-be az épület ivóvízhálózatába.

Úton az ólommentes ivóvíz felé

ati27 | 2021.01.22 10:00

Az egészség és a biztonság egyre nagyobb szerepet kap a mindennapjainkban. Lételemünk a víz, ezért nem mindegy, milyen minőségben jut el a vízvételi csaphoz. Az ivóvíz minőségét a feladóhelyen szigorú szabályok szerint ellenőrzik, de a szolgáltató csak a vízóráig felelős az ivóvíz minőségéért. Ki felel a vízórától a csapig történő minőségbiztosításért? A csövek, idomok és perlátorok ivóvizet nem rontó minőségéért? Az Európai Unió 2020. december 16-i irányelve (hatályos 2021. január 12-től) hosszútávon nemcsak felére csökkenti az ivóvízben megengedhető ólomkoncentráció határértékét, de arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a megbízható vízminőség csak végponti szűréssel biztosítható.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt