Hozzátartozó

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 23. vasárnap, 10:48

Közzétéve: 2013. május 01. szerda, 14:52

Hozzátartozó:

1.
Hozzátartozó a Ptk. szerint


Az új Ptk. szerint hozzátartozó:
a) a közeli hozzátartozók, vagyis a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint
b) az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa [2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bek. 1-2. pont].

Az új Ptk. alkalmazásában testvérnek minősül a féltestvér is [2013. évi V. tv. 8:1. § (4) bek.].

A régi Ptk. szerinti hozzátartozó:
a) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér;
b) továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa [1959. évi IV. tv. 685. § b) pont].

Változás egyébként a két meghatározás között, hogy az új Ptk. szerint a bejegyzett élettárs már nem minősül közeli hozzátartozónak (de az élettárs hozzátartozó), továbbá a hozzátartozók körébe nem tartozik az új Ptk. szerint az egyeneságbeli rokon bejegyzett élettársa, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér bejegyzett élettársa, valamint a jegyes.

A jogszabályok általában átveszik a Ptk. hozzátartozó fogalmát. Kivételt jelent például a Ket., amely részben eltérő meghatározást alkalmaz.

2.
Hozzátartozó a Ket. alkalmazásában

Hozzátartozó (Ket.): az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbe fogadó és a nevelőszülő; az örökbe fogadott és a nevelt gyermek; a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa [2004. évi CXL. tv. 172. § h) pont].

Az új Ptk. és Ket. közötti különbség, hogy az élettárs egyeneságbeli rokona a Ket. szerint hozzátartozó, viszont a mostohaszülő és –gyermek nem.