A 2017/2018. ÉV II. FÉLÉVI TEMATIKÁK, KÖVETELMÉNYEK

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. március 13. kedd, 17:26

Közzétéve: 2008. augusztus 18. hétfő, 13:15


Kedves Hallgató!


Az alábbi tájékoztatóban megismerheti a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Jogi ismeretek, Jogi ismeretek I., Jogi ismeretek II., Jogi ismeretek III. és Ingatlanjog, továbbá a Közigazgatási és jogi ismeretek kurzusainak tematikáit, és a félév teljesítésének feltételeit.

Jó tanulást kívánok!

dr. Jámbor Attila

 

YBL - SGYMMEN031XXX - Jogi ismeretek
YBL - SGYMMEN203XXX - Jogi ismeretek I.


 


Tantárgyi leírás
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót az alapvető jogalkalmazási és közigazgatási rendelkezésekkel, kiemelten az építésügyi igazgatás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás fontosabb szabályainak bemutatása.

Tartalom: A kurzus kezdetén a jogszabályok rendszerével és a jogszabályok megismerésének lehetőségeivel, majd az Alkotmánybíróság működésével és a fontosabb, építésügyet érintő alkotmánybírósági döntésekkel foglalkozunk. Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) szabályainak ismerete minden hatósági ügyintézés során hasznosítható tudást biztosít a hallgatók részére. Az építésügy területén dolgozók részére elengedhetetlen az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályainak használata, és a tulajdoni lapon történő eligazodás, ezzel a témával a kurzus két órán keresztül foglalkozik. Az építésügyi hatósági eljárás szabályainak bemutatása képezi a kurzus központi részét, e mellett kitérünk az építésfelügyeleti eljárás szabályaira, az építésügyi szankciórendszerre és a településkép-védelmi követelményekre is. Az utolsó kurzusokon a polgári jog alapelveivel, a tulajdonjog és a szomszédjogok szabályaival foglalkozunk, a közös tulajdonra és a társasházra vonatkozó rendelkezések kiemelése mellett.

Irodalom:

- Boros Anita - Darák Péter: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai - A könyv elérhető az alábbi linkre kattintva:

- az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. A hallgatók ingyenes hozzáférést kizárólag 2018. MÁRCIUS 9. napjáig igényelhetnek, ezt követően erre nincs lehetőség. A hozzáférési kódokat 2017. MÁRCIUS 18. napjáig adjuk ki.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket., 2018.01.01. napjától hatályát vesztette); az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.); az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

Zárthelyi dolgozat MINTA
 

YBL - SGYMMEN204XXX - Jogi ismeretek II.
 

Ebben a félévben ez a kurzus nem indul.


Tantárgyi leírás

Oktatási cél: A kurzus célja a polgári jogi szerződésekkel kapcsolatos alapvető szabályok bemutatása, kiemelten a vállalkozási, és ezen belül a kivitelezési és tervezési szerződések speciális tulajdonságainak megismertetése.

Tartalom: A szerződés létrejöttének és érvénytelenségének szabályai mellett a tantárgy foglalkozik a szerződés megerősítésének és biztosításának, valamint a szerződés módosításának és megszüntetésének feltételeivel. A hallgató megismerheti a szerződésszegés eseteit és a követelések érvényesítésének lehetőségeit. A tananyag az általános rendelkezéseket a megrendelő-vállalkozó viszonyából közelíti meg, a gyakorlatban is előforduló példákkal mutatja be a Polgári Törvénykönyv előírásait. A kurzus kiemelt célja a vállalkozási szerződés (különösen a kivitelezési szerződés, tervezési szerződés) és a megbízási szerződés szabályainak bemutatása.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex);

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

Zárthelyi dolgozat MINTA


 

YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III.
 

Tantárgyi leírás

Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési tevékenységre, és az építési folyamatban résztvevőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatása.

Tartalom: A kivitelező jogszabályi fogalmának, felelősségének és feladatának meghatározását követően az építésfelügyeleti hatóság eljárását és szankcióit mutatjuk be. A hallgató megismerheti a szerződésszegés eseteit és a követelések érvényesítésének lehetőségeit kifejezetten az építési szerződés és a tervezési szerződés vonatkozásában. A megbízási szerződés szabályain túlmenően a tananyag rögzíti az építtető, a beruházáslebonyolító, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr szerződéses jogait és kötelezettségeit is. A Jogi ismeretek I. és Jogi ismeretek II. elnevezésű kurzusokon bemutatott rendelkezések gyakorlati életben történő alkalmazását vizsgáljuk meg, konkrét esetek, szerződések, bírósági határozatok elemzésével. Az építőipari terület speciális jellegzetességei miatt érintjük a körbetartozás problémakörét és a követelések érvényesítésének lehetőségeit, továbbá a műemlékvédelem jogi kereteit.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

Az Építésijog.hu egyes anyagai csak előfizetéssel érhetők el, azonban a hallgatók díj fizetésére nem kötelesek: a kurzus időtartama alatt a hallgatók ingyenesen elérhetik az Építésijog.hu teljes tartalmát. Az ingyenes hozzáférés feltétele, hogy az előadások időpontjában a hallgató feliratkozzon az IGÉNYLÉSI LISTÁRA. A hallgatók ingyenes hozzáférést kizárólag 2018. MÁRCIUS 9. napjáig igényelhetnek, ezt követően erre nincs lehetőség. A hozzáférési kódokat 2017. MÁRCIUS 18. napjáig adjuk ki.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet; az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási kódex)

Követelmények:
- Nappali - 12. előadás hetében zh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás mellett, számítógépes teremben), 13. előadás hetében pótzh (előre kijelölt időpontokban, feliratkozás nélkül, számítógépes teremben);
- Levelező - 7. konzultáción zh (pótzh kijelölt időpontban)

Félévi jegy kiszámítása: zárthelyi dolgozat 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe. 

YBL - SGYMMEN239XXX - Ingatlanjog
 


Tantárgyi leírás

Oktatási cél: A kurzus célja a projektek előkészítéséhez és megvalósításához, illetve az ingatlanok kezeléséhez szükséges fontosabb ingatlanjogi ismeretek bemutatása.

Tartalom: A műszaki menedzser szakos hallgatók napi feladatainak ellátása nem képzelhető el az adásvételi és bérleti szerződések szabályainak alapos ismerete nélkül, valamint tisztában kell lenniük azzal, hogy a tulajdoni lapon található adatok mit jelentenek. A kurzus célja, hogy a hallgató a szükséges jogi tudásanyagot elsajátítsa. Egyes témák: az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályai, jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban; ingatlan tulajdonjogának megszerzése; birtokvédelem és a tulajdonjog védelme; a társasház alapítása, építkezés a társasházban; adásvételi és bérleti szerződés megkötésének szempontjai; ingatlanhoz kapcsolódó illetékfizetés, adózás.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.); az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet; a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet; a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi törvény); a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény);

Félévi jegy kiszámítása: vizsga eredménye 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe. A félévi aláírás feltétele: zárthelyi dolgozat megírása.6KM64KJINM Közigazgatási és jogi ismeretek Táj_MSC (2. félév)
6KM64KOZJOGTM Közigazgatási jog Település_MSC (4. félév)


Ebben a félévben ez a kurzus nem indul.


Oktatás célja: A kurzus célja speciálisan a kivitelezési tevékenységre, és az építési folyamatban résztvevőkre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatás, az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokra vonatkozó rendelkezések alapul vételével.

Tantárgy tartalma: A kivitelező jogszabályi fogalmának, felelősségének és feladatának meghatározását követően az építésfelügyeleti hatóság eljárását és szankcióit mutatjuk be. A hallgató megismerheti a szerződésszegés eseteit és a követelések érvényesítésének lehetőségeit kifejezetten az építési szerződés és a tervezési szerződés vonatkozásában. A megbízási szerződés szabályain túlmenően a tananyag rögzíti az építtető, a beruházáslebonyolító, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr szerződéses jogait és kötelezettségeit is. Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokra vonatkozó rendelkezések gyakorlati életben történő alkalmazását vizsgáljuk meg, konkrét esetek, szerződések, bírósági határozatok elemzésével. Az építőipari terület speciális jellegzetességei miatt érintjük a körbetartozás problémakörét és a követelések érvényesítésének lehetőségeit, továbbá a műemlékvédelem jogi kereteit.

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található Gyakorlatias magyarázatok kijelölt anyagai. Az itt található tematika alapján ismerhető meg, hogy az Építésijog.hu anyagai közül melyek képezik a kurzus tananyagát.

A jogszabályok hatályos szövege itt elérhető.

A fenti ajánlott irodalom, az előfizetéses tartalom beszerzése NEM KÖTELEZŐ, a kurzus az Építésijog.hu ingyenes tartalma és a hatályos jogszabályok alapján is teljesíthető.

Fontosabb jogszabályok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény); a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési kódex); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex); az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex); az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet; az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet; az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakmagyakorlási kódex)

Számonkérés és értékelés:
- Követelmények: írásbeli vizsga (számítógép és internet használat biztosítása mellett);
- Félévi jegy kiszámítása: írásbeli vizsga 100 % + az órai munkára többletpont adható, amely beleszámít a félévi jegybe.

VIZSGA KÉRDÉSEK MINTA