07. Bizonyítás a hatósági eljárásokban

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 28. péntek, 09:38

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:05

A közigazgatási eljárásban főszabály szerint mindent a hatóságnak kell bizonyítania. A hatóság a bizonyítást csak a Ket. által meghatározott szigorú szabályok betartása mellett folytathatja le. Egy elmaradt bizonyíték vagy egy szabálytalanul figyelembe vett tényállási elem rendkívül fontos lehet az ügy elbírálása során, ezért nem közömbös az ügyfél számára sem, hogy ismeri-e a bizonyításra vonatkozó előírásokat.

Részletek »

08. Határidők az alapeljárásban

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:14

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 15:51

A közigazgatási eljárásban a Ket., illetve az egyéb jogszabályok határozzák meg, hogy a hatóság, az ügyfél és az egyéb közreműködők milyen időpontig vagy időtartam alatt jogosultak vagy kötelesek megtenni valamit.

Részletek »

09. A hatóság döntései

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 28. péntek, 09:40

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 16:41

Ha a hatóság érdemben foglalkozik az üggyel (akár kérelemre, akár hivatalból), és a sikeresen tisztázza a tényállást, a közigazgatási eljárás következő lépése a hatósági döntés. Érdemes tudni, hogy mikor lesz jogerős a döntés, és mit jelent a kézbesítési vélelem.

Részletek »

10. A közigazgatási jogorvoslati rendszer

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. június 01. szombat, 16:46

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:07

Az elsőfokú határozatokban mindig szerepelnie kell a fellebbezés lehetőségének és a fellebbezési illeték összegének, míg a másodfokú döntés rendelkező részében a bírósági eljárás lehetőségére való tájékoztatásnak. Érdemes azonban ismernünk az egyéb jogorvoslati eszközöket, hiszen előfordulhat, hogy igazunkat fellebbezéssel már nem tudjuk érvényesíteni, de még más lehetőséget igénybe vehetünk.

Részletek »

11. Fellebbezési eljárás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. április 23. vasárnap, 20:00

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 16:46

A jogorvoslathoz való jog a közigazgatási eljárásban is megilleti az ügyfelet, ezért az ügyfél (és az eljárás egyéb résztvevője) fellebbezhet a hatóság elsőfokú döntésével szemben, ha azt sérelmesnek tartja. Már előzetesen ki kell hangsúlyozni, hogy a fellebbezés nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Részletek »

12. Bírósági felülvizsgálat

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:18

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 16:53

Ha a hatóság döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek vagy, ha fellebbezési eljárás során már született másodfokú döntés, akkor az ügyfél (és az eljárás egyéb résztvevője) kereset benyújtásával a bíróságtól kérheti a döntés felülvizsgálatát. Fontos, hogy a fellebbezéssel ellentétben, a bírósági felülvizsgálat csak jogszabálysértésre hivatkozva kérhető. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntéssel szembeni felülvizsgálati eljárás szabályai eltérőek, így például a kereset benyújtására is csak 15 nap áll rendelkezésre.

Részletek »

13. Újrafelvételi eljárás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 16:55

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 16:55

Újrafelvételi kérelmet akkor nyújthat be az ügyfél, ha a határozat jogerőre emelkedését követően jutott a tudomására, olyan lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, ami a határozat meghozatala előtt már létezett, de azt még nem bírálta el a hatóság, viszont ha elbírálta volna, akkor az ügyfélre nézve kedvezőbb döntés születhetett volna.

Részletek »

15. A döntés módosítása vagy visszavonása iránti eljárás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:18

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 17:01

A hatóságnak lehetősége van arra, hogy ha észleli (akár az ügyfél kezdeményezésére), hogy a döntése jogszabálysértő, akkor azt a döntését módosítsa vagy visszavonja, így orvosolva a jogszabálysértést.

Részletek »

16. Felügyeleti eljárás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:18

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 17:03

Minden hatóságnak van felügyeleti szerve, ami jogosult arra, hogy megvizsgálja az ügyben eljárt hatóság bármely döntését (határozatát vagy végzését) és eljárását, és szükség esetén a döntés módosítsa vagy megsemmisítse.

Részletek »

17. Ügyészi fellépés

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 17:06

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 17:06

Az ügyésznek a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatosan is vannak úgynevezett közérdekű feladat- és hatáskörei. Az ügyész ellenőrizheti a közigazgatási hatóságok döntésének törvényességét, és törvénysértés esetén felléphet annak megszüntetése érdekében.

Részletek »