16.4. A beépítés feltételei. A kivitelező, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr feladata az építési termék építménybe történő beépítése során

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. október 02. hétfő, 13:31

Közzétéve: 2013. augusztus 06. kedd, 14:30


Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt [275/2013. (VII. 16.) Korm. rend. 3. § (3) bek.]. A beépítés során a kivitelező és a felelős műszaki vezető mellett a műszaki ellenőrnek is van feladata.

Részletek »

17. Cégek milyen feltételek mellett végezhetnek szakmagyakorlási tevékenységet?

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. március 18. kedd, 07:59

Közzétéve: 2013. augusztus 13. kedd, 21:00

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet egyik már hatályba lépett rendelkezése a cégek által végezhető szakmagyakorlási tevékenységek részletes feltételeit rögzíti. A cégek esetében a jogszabály egyebek mellett generálisan előírja az írásbeli szerződési kötelezettséget.

Részletek »

18.1. Az építésfelügyeleti bírság

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. január 26. hétfő, 16:41

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 14:18


Az építésfelügyeleti bírság kiszabásának eseteit, alanyait és mértékét is módosította a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet. A változások döntő részét a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni, míg több már elfogadott, de csak az e-építési naplóval egyidejűleg bekövetkező módosítás 2013. október 1-jétől lett hatályos [238/2005. (X. 25.) Korm. rend. 7. §][1]. A Szakmagyakorlási rendelet által rögzített módosítások 2014. január 1-jétől alkalmazandók.

Részletek »

18.2. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. június 22. csütörtök, 13:54

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 14:15

Az alábbi táblázatok a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást alapul véve az egyes cselekményekhez kapcsolódó speciális jogszabályi előírásokat is rögzítik a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Részletek »

19. Szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályai (2014. január 1.)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. február 14. péntek, 13:03

Közzétéve: 2014. február 07. péntek, 08:07

A Szakmagyakorlási rendelet (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) által bevezetett változásokhoz kapcsolódóan átalakult az összeférhetetlen tevékenység végzésének jogkövetkezménye is, így például már nem az építésfelügyeleti hatóság bírságol e miatt. A szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályaiban bekövetkezett változások áttekinthetősége érdekében táblázatos formában is összehasonlítottuk a 2014. január 1-je előtti és utáni előírásokat. A tervezőre vonatkozó szabályok nem változtak (kivéve a településrendezési tervezői tevékenységet), a beruházáslebonyolító kötelezettségei eltűntek a jogszabályból, a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető pedig részben új szabályokkal ismerkedhet. Az energetikai tanúsító esetében változatlanul nincs összeférhetetlenségi előírás.

Részletek »

19. Szakmagyakorlási tevékenységek összeférhetetlenségi szabályai (TÁBLÁZAT)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. január 26. hétfő, 16:41

Közzétéve: 2014. február 07. péntek, 18:37

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a szakmagyakorlók tekintetében érvényesülő 2012. december 31-én és 2014. január 1-jétől hatályos összeférhetetlenségi szabályokat. A táblázatban pirossal és aláhúzással jelöltük az új, vagy módosuló előírásokat.

Részletek »

20.0. A tűzvédelmi szabályozás rövid története. Az OTSZ 5.0

Szerző: Veres György

Utolsó frissítés: 2015. március 03. kedd, 16:59

Közzétéve: 2015. március 03. kedd, 14:54

A tűz elleni védekezés nem újkeletű, a tűzvédelem pilléreit tartalmazó előírás 1788-ban került kiadásra. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet volt az első OTSZ rövidítésű jogszabály, és több lépésben jutottunk el a 2015. március 5. napjától hatályos OTSZ 5.0 alkalmazásáig. Jelen összefoglalóban az új OTSZ tartalmára is kitérünk.

Részletek »

20.1. Tervezői OTSZ - Az OTSZ közérthető, szerkesztett formában I. - FRISSÍTVE: 2019.01.23.

Szerző: Veresné Rauscher Judit Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2019. január 29. kedd, 10:28

Közzétéve: 2015. január 07. szerda, 14:18

A Flamella Kft. és Veresné Rauscher Judit arra vállalkozott, hogy az új OTSZ szövegét olyan formában tegye közzé, amely lényegesen elősegíti, hogy a tervezők egységesen és közérthetően tekinthessék át a megváltozott rendelkezéseket. A jelen cikkhez csatolt anyag a száraz jogi tartalomhoz a tervezők számára fontos kiegészítéseket és egyéb hasznos funkciókat biztosít. A szöveg újdonságai: lakóépület jogszabály szerinti definíciója, bölcsődére, kritikus infrastruktúrára vonatkozó jogszabályok frissítése, BM OKF Tűzmegelőzési Hírlevél (pirossal), a tervezésben érintett Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI-k, kék keretben). A tájékoztató 2019. január 4. és 23. napján is módosult.

Részletek »

20.2. OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában II. Az OTSZ I-IV. fejezetek bemutatása

Szerző: Veresné Rauscher Judit Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015. március 04. szerda, 10:12

Közzétéve: 2015. február 26. csütörtök, 18:31

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek »

20.3. OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában III. Az OTSZ V-XI. fejezetek és a XXI. fejezet bemutatása

Szerző: Veresné Rauscher Judit Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015. március 04. szerda, 11:45

Közzétéve: 2015. február 26. csütörtök, 18:37

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek »