11.3. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás: az e-napló megnyitása (2013. október 1-jét követően megkezdett kivitelezések)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. február 12. vasárnap, 20:33

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 13:37

2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás megszűnt, mivel az e-napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről. Ettől függetlenül az építkezés megkezdéséhez kapcsolódóan maradtak feladatok.

Részletek »

12. Mi minősül az építési tevékenység megkezdésének?

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. október 14. hétfő, 13:38

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 14:30

Az, hogy mikor lehet egy kivitelezést megkezdettnek minősíteni különösen – a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok alapelve mellett – az építési engedély hatályossága szempontjából van jelentősége. Az építési tevékenység megkezdése azonban gyakran vitát generál az építésügyi hatóság és az építtető között, és mindkét fél tud jogszabályra is hivatkozni.

Részletek »

13.1. A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei (2016-12-31)

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. február 12. vasárnap, 20:48

Közzétéve: 2017. február 12. vasárnap, 20:47

A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei és a jogszabályi kötelező tartalmi előírások a mai napig a kevésbé ismert előírások közé tartoznak. A gyakorlatban csak kiviteli tervnek nevezett dokumentumot sokszor a költségigénye miatt „spórolja” meg az építtető, miközben nem tudja, hogy a hiánya jelentős bírságot eredményezhet, illetve a kivitelezővel szembeni igényérvényesítés akadályát is képezheti. 2017. január 1. napjától jelentős változások következtek be, ezért az alábbi tájékoztatóban a 2016. december 31. napján hatályos előírásokat ismerhetik meg.

Részletek »

13.2. A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei (2017-01-01)

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. február 12. vasárnap, 21:01

Közzétéve: 2013. február 16. szombat, 12:55

2017. január 1-től tovább folytatódott a kivitelezési dokumentációval kapcsolatos koncepcióváltás. Legfontosabb, hogy megszűnt a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség három különböző esete. Az alábbi tájékoztatóban a 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezések ismerhetők meg.

Részletek »

13.3. A kivitelezési dokumentáció tartalma

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018. január 10. szerda, 16:05

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 14:36

A kivitelezési dokumentáció formai és tartalmi követelményeit 2017. január 1. napjától már nem a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg. A jogszabályban maradtak rendelkezések, azonban a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik.

Részletek »

14. Pótmunka vagy többletmunka

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. július 12. vasárnap, 14:52

Közzétéve: 2013. augusztus 25. vasárnap, 12:21

Örök kérdés, hogy a kivitelező és a megrendelő közötti vitát jelentő munka pótmunka vagy többletmunka. A két fogalmat gyakran keverik a gyakorlatban, ami nem meglepő, hiszen egyértelmű jogszabályi meghatározásuk a mai napig nincs. A megkülönböztetés lényege, hogy átalánydíjas szerződések esetében a vállalkozó többletmunka után nem követelhet vállalkozói díjat. A pótmunka és a többletmunka mellett ismernünk kell a műszaki szükségből felmerülő munka fogalmát és jelentőségét is. Fontos, hogy a Ptk. 2014. március 15. napjától változtatott a többletmunka meghatározásán.

Részletek »

15. A kivitelezés megkezdésének szakmai szabályai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. február 24. hétfő, 10:40

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 14:46

Amennyiben a kivitelező ténylegesen jogosult az építési tevékenység elvégzésére, a konkrét kivitelezési munka megkezdéséhez is jogszabályi feltételeket kell teljesíteni. A jogszabályi feltételek nélküli kivitelezés szabálytalan építési tevékenységnek minősül.

Részletek »

16.1.Az építési termék betervezésének és beépítésének szabályai. Az alkalmazandó jogszabályok

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. január 30. péntek, 09:29

Közzétéve: 2013. augusztus 06. kedd, 14:24


A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet helyett – amely 2013. július 1-jén veszítette hatályát – 2013. július 19-étől az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat. Jelenleg tehát az uniós jogszabály, az Építési törvény és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti az építési termékek beépítésére vonatkozó előírásokat.

Részletek »

16.2. Építési termékkel kapcsolatos fontosabb fogalmak, magyar és EU jogszabályok

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. október 02. hétfő, 13:39

Közzétéve: 2013. augusztus 06. kedd, 14:26

Az építési termék forgalmazásával, illetve az építménybe történő betervezésével és beépítésével kapcsolatosan számos jogszabályi fogalmat kell ismerni. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a forgalmazásra, míg a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet főként a betervezésre és beépítésre vonatkozó előírásokat tartalmazza. Az alábbiakban megtalálható egyebek mellett az építési termék, a teljesítménynyilatkozat és az elvárt műszaki teljesítmény fogalma.

Részletek »

16.3.A tervező feladata az építési termék építménybe történő betervezése és beépítése során

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:33

Közzétéve: 2013. augusztus 06. kedd, 14:28


2013. július 1-jétől a kivitelezési dokumentáció részeként a műszaki leírás tartalma is módosult. A tervezőnek már a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot kell készítenie a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozat helyett. E mellett a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet további – súlyos felelősséggel járó – feladatokat rótt a tervezők részére, de új jogszabályi jogosultság is keletkezett: ki lehet jelölni konkrét építési terméket.

Részletek »