10.2. Az építési napló vezetésének szabályai (papír alapú)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2013. október 14. hétfő, 13:05

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 12:53

A 2013. szeptember 30-áig megnyitott építési naplókra még a papír alapú vezetési kötelezettséget kell alkalmazni. A Kormány a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben döntött az e-napló vezetésére kötelezettek körének szűkítéséről, és egy bizonyos beruházási kör tekintetében a 2013. október 1-jét követően változatlanul a papír alapú építési napló maradt a szabály. Jelen leírás a papír alapú építési napló vezetésének szabályait mutatja be a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.) rendelkezései alapján, a 2013. szeptember 30-án hatályos rendelkezések alapján.

Részletek »

10.3.1. Az elektronikus építési napló (e-napló) készenlétbe helyezése

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. május 08. csütörtök, 21:07

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 12:57

Az elektronikus építési napló 2013. október 1-jei bevezetésének szabályait főként a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben és a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletben találhatjuk meg. A papír alapú építési naplótól eltérően már a készenlétbe helyezés fogalmával is meg kell ismerkedni, amely nem egyezik meg a napló megnyitásától. 2013. október 2-án hatályba lépő új kötelezettsége az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnak, hogy jogszabályi feltételek mellett meg kell szüntetnie az e-napló készenlétét.

Részletek »

10.3.2. Az elektronikus építési napló (e-napló) vezetésének szabályai

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. május 08. csütörtök, 21:08

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 13:00

A készenlétbe helyezett e-napló vezetésének elméleti szabályait jelen tájékoztatóból ismerhetik meg. A tájékoztatóban található link segítségével elérhető Kiss Andor, a Szentendrei Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala vezetője által összeállított segédlet is, amely lépésről lépésre mutatja be az elektronikus építési napló használatát.

Részletek »

10.3.3. Lakóépületek bontására vonatkozó szabályok

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017. február 12. vasárnap, 17:19

Közzétéve: 2016. augusztus 23. kedd, 13:52

A 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján átfogó módosításokon esett át  az Eljárási kódex. Az egyik legszembeötlőbb változás a bontás tudomásulvételi eljárás komplett megszűntetése, hatályon kívül helyezése volt, mely eljárást sok építmény bontása során alkalmazni kellett. A hatályba lépett változások után sok kérdés vetődött fel, hogy akkor most hogyan kell eljárni a korábban az eljárás hatálya alá tartozó lakóépületek bontása során? Cikkükben végigmegyünk a legfontosabb tudnivalókon.

Részletek »

10.4. Felmérési napló. Elektronikus teljesítésigazolás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2013. október 14. hétfő, 13:57

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 13:57

Az e-napló bevezetésének részbeni elhalasztása mellett a Kivitelezési kódex kötelezővé tette az e-teljesítésigazolás kiállítását, azonban – mivel ez az e-napló melléklete – az építésügyi résztvevői a papír alapon vezetett napló esetében ilyet még nem tudnak kiállítani. A Kivitelezési kódex 31. §-ában találhatjuk meg az elektronikus teljesítésigazolás előírásait.

Részletek »

10.5.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2013. október 14. hétfő, 14:00

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 14:00


A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (2) bek.]. Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől bevezetett új szabályokat az alábbi tájékoztatóból ismerheti meg. A 2013. szeptember 30-áig alkalmazandó, papír alapon vezetett építési naplókhoz kapcsolódó szabályokat külön leírásból ismerhetik meg.

Részletek »

10.5.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai (papír alapon vezetett építési napló esetében)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2013. október 14. hétfő, 14:01

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 14:01


Az elektronikus építési naplóhoz kapcsolódóan 2013. október 1-jétől bevezetett új szabályokat a már megkezdett építkezéseken még nem lehet alkalmazni. A papír alapon vezetett építési naplókhoz kapcsolódó szabályokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Részletek »

10.6. Építési munkaterület átadása (visszaadása) az építtető részére

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. október 26. szerda, 23:14

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 14:03

Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követi az építési munkaterület átadása. A birtokbaadási eljárás szabályozása helyett a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet már az építési munkaterület átadására vonatkozó eljárásra vonatkozó előírásokat rögzít 2013. április 19-étől. Az építési munkaterület átadásának szabályait az e-napló vezetési kötelezettségtől függetlenül minden egyes esetben alkalmazni kell. Az építési munkaterület átadásának egyik jogszabályi feltétele a fővállalkozó kifizetése, és elmaradása - egy átmeneti időszakot követően ismételten - a használatbavétel akadályát képezi.

Részletek »

11.1. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. május 08. csütörtök, 21:15

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:40

A jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzését követően az építkezést bizonyos esetekben meg kellett előznie még egy hatósági ügyintézésnek. A jogszabály 2013. április 19-étől az előzetes bejelentést – ami ezt a hatósági ügyintézést jelentette – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelemként határozza meg. A kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése már 2013. január 1-jétől nem létezik, és 2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele is megszűnt, mivel az e-építési napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről. A papír alapon vezetendő építési naplók esetében azonban így egy érdekes átmeneti állapot alakult ki.

Részletek »

11.2. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás: az építésfelügyelethez történő előzetes bejelentés és az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás (2013. szeptember 30-ig megkezdett kivitelezések)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. május 08. csütörtök, 21:17

Közzétéve: 2013. október 14. hétfő, 13:23


A jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzését követően az építkezést bizonyos esetekben meg kellett előznie még egy hatósági ügyintézésnek. A jogszabály 2013. április 19-étől az előzetes bejelentést – ami ezt a hatósági ügyintézést jelentette – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelemként határozza meg. A kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése már 2013. január 1-jétől nem létezik, és 2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele is megszűnt, mivel az e-napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről.

Részletek »