05.3.2. TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS - ÚTMUTATÓ A SZERZŐDÉSMINTA HASZNÁLATÁHOZ

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. május 01. hétfő, 14:51

Közzétéve: 2016. július 04. hétfő, 15:27

Az Építésijog.hu által összeállított EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL LÉTESÍTHETŐ LAKÓÉPÜLETRE VONATKOZÓ TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS mintájához kapcsolódó Útmutató. Az Útmutatóban egyrészt kísérletet tettünk arra, hogy a Tervezési és tervezői művezetési szerződésmintában alkalmazandó jogszabályokat és kamarai szabályzatokat összegyűjtsük, és a vonatkozó szerződéses pont mellett ezeket is bemutassuk. Az Útmutató készítésének másik indoka, hogy az egyes pontok tartalmát elmagyarázza, a szabályozás indokát meghatározza. A felhasználónak így lehetősége van arra, hogy eldöntse, a minta melyik pontját alkalmazza, és melyiket nem. A Szerződésminta tartalmának rövidítése érdekében több olyan rendelkezés csak az Útmutatóban található meg, amelyeket az Építésijog.hu javasolni tud.

Részletek »

05.4. Településrendezési tervezési tevékenység

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. február 23. vasárnap, 15:54

Közzétéve: 2014. február 23. vasárnap, 15:51

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) határozza meg a településrendezési tervezési tevékenység végzésének feltételeit is. A településtervezési szerződésre a Szakmagyakorlási rendelet mellett a Ptk. (az 1959. évi IV. törvény és a 2013. évi V. törvény) és az Építési törvény (az 1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.) is tartalmaz előírásokat. Fontos tudni, hogy a településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálata csak akkor használható fel a településrendezési eszköz kidolgozásához, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági településtervező készítette [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 14. § (4) bek.].

Részletek »

05.5. Településrendezési szakértői tevékenység

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. február 23. vasárnap, 15:58

Közzétéve: 2014. február 23. vasárnap, 15:58

A településrendezési szakértői tevékenységre vonatkozó rendelkezések eltérnek a településrendezési tervezési tevékenység feltételeitől. A településrendezési szakértőkre speciális összeférhetetlenségi szabályok is vonatkoznak. A Szakmagyakorlási rendelet és az Építési törvény együttesen határozza meg a szakértői szerződés kötelező tartalmát.

Részletek »

07.1. Ki lehet kivitelező?

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. február 23. vasárnap, 16:46

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:40

Elsődlegesen a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg azokat a feltételeket, amelyeket a cégnek teljesítenie kell ahhoz, hogy építőipari tevékenységi kört folytasson. A személyi feltételek teljesítése mellett elengedhetetlen például az is, hogy a cég szerepeljen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékben is.

Részletek »

07.2. A kivitelező feladatai és felelőssége

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. február 23. vasárnap, 16:48

Közzétéve: 2014. február 23. vasárnap, 16:48

A kivitelező felelősségi körébe tartozó körülményeket számos jogszabály rögzíti, azonban két jogszabályt mindenképpen érdemes kiemelni: az Építési törvényt és a Kivitelezési kódexet. Ezen két jogszabályban található előírások összefoglalóan határozzák meg a kivitelező feladatait és felelősségét.

Részletek »

08.1. A felelős műszaki vezető

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. február 18. kedd, 07:35

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:38

A felelős műszaki vezető a kivitelező által felkért, megfelelő jogosultsággal rendelkező személy, aki nincs szerződéses jogviszonyban az építtetővel. Főszabály szerint minden építkezésen felelős műszaki vezetőnek is tevékenykednie kell, de természetesen ez alól is vannak kivételek. Komoly félreértéseket okoz az, hogy a felelős műszaki vezető nem az építtető, hanem a kivitelező megbízottja, és éppen ezért nem az építtető anyagi érdekének érvényesítése érdekében végzi a tevékenységét. Számos esetben előfordul, hogy az építtető fizeti a felelős műszaki vezetőt, mivel összekeverik a műszaki ellenőrrel.

Részletek »

08.2. A felelős műszaki vezető feladatai és felelőssége

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. május 15. vasárnap, 16:55

Közzétéve: 2014. február 18. kedd, 07:32

A felelős műszaki vezető feladatát a jogszabályok az építési tevékenység egyes stádiumához kapcsolódóan határozzák meg. A jogszabályban rögzített feladatokat akkor is köteles ellátni a felelős műszaki vezető, ha a felek szerződésében az adott cselekményt nem is említik.

Részletek »

09.1. Építési műszaki ellenőr feladatai és felelőssége

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. július 05. kedd, 09:57

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:39

Az építési műszaki ellenőr az építtető megbízásából a kivitelezést ellenőrzi, ez a személy a jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelőség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja. Fontos tudni, hogy az építkezések többségénél már kötelező ilyen szakembert megbízni. A nem kötelező esetekben is nagyon-nagyon javasolt a műszaki ellenőr megbízása minden olyan építtető részére, aki laikusként vág bele egy építkezésbe. A műszaki ellenőr jelentős költségeket tud megspórolni az építtető részére, illetve segít megelőzni a hibás kivitelezésből eredő károkat.

Részletek »

09.2. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS - SZERZŐDÉSMINTA

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. július 05. kedd, 11:17

Közzétéve: 2016. július 05. kedd, 11:17

Jelen tájékoztató mellékleteként letölthető az Építésijog.hu által összeállított, ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS szerződésmintája. A közzétett szerződésmintát folyamatosan felülvizsgáljuk és az aktuális jogszabályoknak megfelelően hatályosítjuk.

Részletek »

10.1. Az építési napló. Az elektronikus építési napló bevezetése

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018. július 23. hétfő, 17:20

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:41

A 2009. október 1-jét követően megnyitott építési naplók vezetésére a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) vonatkozik. Attól függően, hogy mikor kezdődött a beruházás, a papíralapú vezetés vagy az elektronikus vezetés előírásai alkalmazandók. Az utóbbi években többször is változott annak a meghatározása, hogy milyen építési tevékenységre kötelező építési naplót vezetni.

Részletek »