09. Használatbavétel-tudomásulvételi eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. október 26. szerda, 23:02

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 08:35

A használatbavételi engedélyhez kötött tevékenységek köre jelentősen csökkent 2013. január 1-jétől. Főszabály szerint az elkészült épület használatbavételéhez tudomásulvételi eljárást kell lefolytatni. A tudomásulvételhez kapcsolódó részletes eljárási szabályok meghatározására döntően 2013. október 1-jei hatállyal került sor.

Részletek »

11. Bontási tudomásulvételi eljárás (2013. január 1. - 2016. június 13.)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. július 14. csütörtök, 09:14

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 08:41

A bontási tudomásulvételi eljárás (a korábbi bejelentési eljárást felváltva) a nem engedélyköteles, de az előzetes hatósági kontroll alá tartozó bontási tevékenységeket érinti. 2013-tól az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik az eljárás. A 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2016. június 14-i hatállyal megszüntette ezt az eljárási formát, ezért az alábbi tájékoztató a 2016. június 13-ig megindított eljárások szabályait tartalmazza.

Részletek »

12. Engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. november 30. szombat, 17:18

Közzétéve: 2013. április 10. szerda, 21:12

Az építésügyi hatóság külön engedélyezési eljárás keretében rendelkezhet egyes engedélyek hatályának meghosszabbításáról. A 2012. évi Eljárási kódex az engedély hatályának ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági kötelezettségeket is részletesen szabályozza. Fontos, hogy jelenleg már az építési tevékenység végzésének megkezdésére nyitva álló határidő is meghosszabbítható.

Részletek »

13. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. június 01. szombat, 10:05

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:31

Az OTÉK IV. Fejezetében foglalt előírásoktól való eltérés lehetőségét már a 2009. évi Eljárási kódexben megtalálhattuk. A 2013. január 1-jétől hatályos jogszabály azonban új engedélyezési eljárásként és részletes szabályrendszerrel határozza meg az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését.

Részletek »

14. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018. február 25. vasárnap, 19:38

Közzétéve: 2013. április 28. vasárnap, 14:30

 Az Illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv., Itv.) Mellékletének XV. fejezete tartalmazza az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetékét. A fizetendő illetékek összegét az alábbi táblázatokból ismerhetik meg. 

Részletek »

15. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. február 13. hétfő, 15:38

Közzétéve: 2010. augusztus 02. hétfő, 19:40

Az Építési törvényt módosító 2012. évi CLVII. törvény vállalkozott arra, hogy meghatározza pontosan, hogy mit kell szabálytalan építési tevékenységnek minősíteni. Korábban a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályainál volt meghatározva az engedély nélküli vagy attól eltérő építés jogkövetkezménye, azonban a jogszabályok az építkezés szereplőinek jogosultságával és a tevékenységük minőségével kapcsolatos fogalmi elemeket nem tartalmaztak. A szabálytalan építési tevékenységek fogalmát a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 2016. január 1. napjától az egyszerű bejelentés nélkül vagy ettől eltérő építési tevékenység is jogszerűtlennek minősül.

Részletek »

15.2. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek jogkövetkezményei

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. február 21. vasárnap, 16:38

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:30

2013. január 1-ig a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályainál volt meghatározva az engedély nélküli vagy attól eltérő építés jogkövetkezménye. A 2012. évi CLVII. törvény a szankciórendszer szabályait is jelentősen átalakította. Az alábbi tájékoztatóból megtudhatja, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság milyen esetekben és milyen jogszabályi feltételek betartása mellett alkalmazhat szankciókat a szabálytalan építkezések kapcsán.

Részletek »

15.6. Az építésügyi bírság

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. január 10. vasárnap, 19:53

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 09:15

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletet az építésügy minden szereplőjének érdemes ismernie, hiszen a fennmaradási engedély főszabály szerint csak ezen bírság megfizetése mellett szerezhető meg. Az építésügyi bírság kiszámításának szabályaiban legutóbb 2015. március 12. és 2016. január 1. napján következtek be lényeges változások.

Részletek »

16. Fennmaradási engedélyezési eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. június 22. hétfő, 11:20

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:26

Ha építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően építkeztünk, akkor az épületet csak úgy használhatjuk, ha arra fennmaradási engedélyt kapunk. Fennmaradási engedély nélkül jogilag nem létezik a szabálytalanul létrehozott épület sem, így az ingatlan-nyilvántartási térképen sem tüntethető fel. Az olyan ingatlannak, amely jogilag nem létezik, lényegesen kisebb az értéke, mint a legálisan létrehozott vagy legalizált épületnek.

Részletek »