04.4. Építési jogosultság nélküli építési engedély

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 02. péntek, 22:50

Közzétéve: 2013. augusztus 02. péntek, 22:50

Az ügyfél mellett az építési jogosultság volt a másik olyan fogalom, amely sok vitára ad okot a 2013. évi változások közül. Az építési jogosultság igazolása nélkül 2012-ben még építési és fennmaradási engedélyt sem lehetett kapni, így ennek tisztázása elengedhetetlen volt. Az építési jogosultságra vonatkozó szabályokat a jogalkotó 2013. január 1-jétől teljes egészében eltörölte, amely számos vitát és peres eljárást generálhat. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján lehet-e más telkére, a tulajdonos beleegyezése nélkül építkezni, a rövid válasz az, hogy: nem. A kérdés megválaszolása azonban nem ennyire egyértelmű, és főleg nem teljesen megnyugtató a helyzet az ingatlantulajdonosok részére.

Részletek »

05. Építési engedélyezési eljárás

Szerzők: Baksa Lajos Baksa Lajos, dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. február 25. vasárnap, 17:25

Közzétéve: 2010. augusztus 02. hétfő, 18:32

Ha nem egyszerű bejelentés hatálya alá tartozik az építési tevékenység, akkor lakóépület létesítését, bővítését csak jogerős és végrehajtható építési engedély alapján lehet megkezdeni. Az alábbiakban az építési engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismerhetők meg. Az összefoglaló tartalmazza egyebek mellett, hogy mit kell mellékelni az engedély iránti kérelemhez, mikor kezdhetők meg a munkálatokat és meddig lehet elhalasztani a kezdést.

Részletek »

05.15. Az elvi engedélyezési eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. június 01. szombat, 11:06

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:28

2013. január 1-jével a külön elvi engedélyezési eljárás megszűnt. Az elvi engedélyek helyett az önkormányzatok kötelező tájékoztatás adási és konzultációs szolgáltatást nyújtanak, amelyek - az elvi engedélyekhez hasonlóan - a tényleges engedélyezési eljárást megelőzően tisztázza, hogy bizonyos műszaki megoldások vagy feltételek mellett kapunk-e építési engedélyt. Az elvi engedély óriási előnye volt, hogy az abban foglaltak meghatározott időtartamon belül kötelezőek a közreműködő építésügyi hatóság és a szakhatóságok részére. Jelen leírás a még 2012. évben indult elvi engedélyezési eljárásokban érvényesülő szabályokat mutatja be.

Részletek »

05.16. A bejelentési eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. január 26. hétfő, 16:40

Közzétéve: 2010. augusztus 02. hétfő, 19:13

A bejelentési eljárás jól szemlélteti a jogalkotó azon akaratát, hogy a kevésbé jelentős építések esetében az előzetes engedélyezés helyett utólagos kontrollt gyakoroljon a hatóság. A bejelentési eljárás szabályai 2010. május 28-ai hatállyal jelentősen módosultak. Az építtetők bontási, építési vagy használatbavételi bejelentést kötelesek tenni. Az építtetőnek kiemelten fontos érdeke, hogy a bejelentési eljárás szabályait ismerje, hiszen itt előfordulhat, hogy a hatóság olyan építményt bontat le, amiről az építtető úgy gondolta, hogy szabályosan készült el. 2013. január 1-jétől a bejelentési eljárás megszűnt, ezért az alábbiakban a 2012. december 31. napjáig indult eljárások szabályai ismerhetők meg. Nagyon fontos, hogy a jelenleg is hatályos településképi bejelentési eljárás nem azonos a megszüntetett bejelentési eljárással.

Részletek »

05.2. Mihez nem szükséges építési engedély?

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019. február 12. kedd, 09:53

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:24

Néhány éve csak azon kellett elgondolkodni, hogy egy építkezéshez, felújításhoz, bővítéshez szükséges-e építési engedélyt kérnünk vagy csak bejelentést kell tenni, vagy esetleg egyikre sincs szükség. 2013. január 1-jétől pár évig ismét csak két kategória volt: az engedélyhez kötött és az e nélkül végezhető tevékenységek. A engedély nélkül végezhető tevékenységek listája a 2015. évben több alkalommal, illetve 2016. január 1. napjától is módosult, valamint a lakóépületek döntő többségének megépítését, bővítését megelőzően már csak az ún. egyszerű bejelentést kell megtenni. Lényeges, hogy 2017. január 1. napjától az engedélyhez kötött építési tevékenységek köre jelentősen csökkent.

Részletek »

05.3. Mikor lehet eltérni az építési engedélytől?

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015. december 22. kedd, 15:15

Közzétéve: 2015. július 13. hétfő, 19:48

Az építkezéseknél gyakori probléma, hogy a kivitelezés során el kell térni a jogerős építési engedélyezési tervdokumentációtól. Ennek többféle oka lehet, egészen az anyagi indokoktól, a kivitelező, vagy az építés egyéb szereplőinek felületesebb munkavégzésén át az építtető igényeinek megváltozásáig. A gyakorlati példákat tekintve meg kell állapítsuk, hogy a magyarországi építkezések döntő többségében mindig van valamilyen eltérés az építési engedélyezési tervtől.

Részletek »

05.4.1. Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018. január 10. szerda, 16:35

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 10:56

Az engedélyezési eljárás során a dokumentációknak is rendelkezésre kell állniuk, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg, hogy az építészeti-műszaki dokumentációnak milyen iratokat kell kötelezően tartalmaznia. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatásához elengedhetetlen a meghatározott összetételű és műszaki tartalmú, elektronikus formában előállított építészeti-műszaki dokumentáció.

Részletek »

06. Használatbavételi engedélyezési eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. október 26. szerda, 23:04

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:26

Használatbavételi engedély szükséges ahhoz, hogy a befejezett épületet használatba vehesse a tulajdonosa, azonban 2013. január 1-jétől, 2016. január 1-jétől, illetve 2016. október 14. napjától is jelentősen csökkent a használatbavételi engedélyhez kötött tevékenységek köre. A legtöbb esetben elegendő az ún. használatbavételi tudomásulvételi eljárás lefolytatása.

Részletek »

07. Bontási engedélyezési eljárás

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. augusztus 23. kedd, 14:00

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:25

A korábbi jogszabályok alapján a bontási tevékenység is engedélyhez vagy bejelentéshez kötött volt, de 2013. január 1-jétől a bontási engedélyhez kötött épületek köre jelentősen szűkült, és a jogalkotó bevezette a bontási tudomásulvételi eljárást. A bontási tudomásulvételi eljárás azonban 2016. június 14. napjával megszűnt, és a bontási engedély előírásai is változtak.

Részletek »

08. Jogutódlás-tudomásulvételi eljárás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. november 30. szombat, 17:07

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 08:32

Az engedélyezési eljárásban és a kivitelezés során megállapítható jogutódlás szabályai is átalakultak 2013. január 1-jétől. Az Engedélyezési kódex (vagy Eljárási kódex) külön tudomásulvételi eljárást vezetett be. Jogutódlás esetében a jogerős határozatban, végzésben megállapított kötelezettség vagy jogosultság a jogutódot terheli, illetve illeti meg.

Részletek »