04.2.2.2. Lakóépület építésének egyszerű bejelentése (2016-07-01 - 2016-12-31)

Szerzők: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila, Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017. február 02. csütörtök, 21:05

Közzétéve: 2016. július 19. kedd, 16:07

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások 2016. május 13-i és június 14-i hatállyal változtak, és július 1. napjától egy új rendszerben történik az egyszerű bejelentés. Jelen tájékoztató a július 1. napja és 2016. december 31. napja között megtett bejelentésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Részletek »

04.2.2.3. Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése (2017-01-01, 2017-04-27)

Szerzők: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila, Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017. szeptember 19. kedd, 14:31

Közzétéve: 2017. február 02. csütörtök, 21:54

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások 2017. január 1. napjától ismét változtak. A bejelentéshez kapcsolódó szabályok mellett kibővültek azok az építési tevékenységek is, amelyeket egyszerű bejelentés alapján lehet és kell végezni. Jelen tájékoztató a 2017. január 1. napját követően megtett bejelentésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, a 2017. április 27-étől hatályos változásokkal.

Részletek »

04.2.3.1. Az építtető és az ÉTDR. Engedély iránti kérelem

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2018. február 03. szombat, 20:19

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 08:04

Az ÉTDR az a felület, amelyet minden építtetőnek meg kell ismernie, ha engedélyezési eljárást kíván indítani. Fontos tudni, hogy 2018. január 1. napjától csak az ÉTDR rendszer használatával, illetve személyesen, elektronikus adathordozón benyújtott elektronikus levelében (az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatvány segítségével) lehetséges beadni építésügyi kérelmet. Az alábbiakban összefoglaljuk az engedély iránti kérelem benyújtásának közös szabályait.

Részletek »

04.2.3.2. ÉTDR tájékoztató ügyfelek részére

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 04. kedd, 21:36

Közzétéve: 2013. június 07. péntek, 09:39


Az ÉTDR használata során számtalan gyakorlati kérdés merül fel. Ez az összeállítás ezen kérdésekre próbál választ adni az ügyfelek részére.

Részletek »

04.2.3.3. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. március 29. szerda, 23:41

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 21:12

Az építtető 2013. január 1-jétől az engedélyezési eljárás megindítása előtt is „igénybe veheti” az építésügyi hatóság szakmai tudását. Az engedély benyújtása előtt már - a korábbi nem hivatalos egyeztetések helyett – a hatóság és az építtető jogszabályban rögzített eljárási előírások mellett kérheti a hatóság szakmai nyilatkozatát. 2016. január 1. napjától közel fél évig az építésfelügyeleti hatósághoz is lehetett fordulni.

Részletek »

04.2.7. Az építésügyi engedélyezési eljárások közös szabályai

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2018. február 03. szombat, 20:45

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:23

Az egyes építésügyi engedélyezési eljárásoknak vannak olyan közös szabályaik, amelyeket a kérelemtől függetlenül valamennyi engedélytípusnál alkalmazni kell. Akár bontani, akár építeni szeretnék, azonosak például a kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az építésügyi engedélyezési eljárásokban is érvényesülnek az általános közigazgatási rendtartásról (2016. évi CL törvény, Ákr.) rendelkezései például a hiánypótlás vagy az eljárás felfüggesztésének körében.

Részletek »

04.2.8. Helyszíni szemlére vonatkozó előírások

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2018. február 26. hétfő, 11:41

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 21:16

A helyszíni szemle tartásával tud ténylegesen meggyőződni arról a hatóság, hogy az ingatlanon milyen építmények találhatók, és ott milyen építési tevékenység folyik. Az építtető pedig a helyszíni szemle garanciális szabályainak alkalmazásával tudja minden kétséget kizáróan igazolni, hogy az ingatlan körülményei, állapota lehetővé teszik az általa kérelmezett engedély kiadását, illetve, hogy érvényesíteni tudja ügyféli jogait. A helyszíni szemlére vonatkozó rendelkezések az Ákr. hatályba lépésével, 2018. január 1. napjától módosultak.

Részletek »

04.2.8. Ki lehet ügyfél az építésügyi hatósági eljárásokban?

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 04. kedd, 21:35

Közzétéve: 2013. augusztus 03. szombat, 17:51

Az ügyfél fogalmának konkrét meghatározásának hiánya, illetve a kötelező ügyféli kör szűkítése az építésügyi eljárásokban komoly fejtörést okoz a hatósági ügyintézőnek és az eljárás egyéb szereplőinek is. Az ügyfél kiemelten fontos az eljárásban, hiszen egyebek mellett fellebbezhet az engedély kiadása ellen, ezért abszolút nem mellékes, hogy valaki élhet-e az ügyféli jogokkal. Az ügyfél fogalmának és jogosultságainak meghatározása gyökeresen megváltozott 2013. január 1-jétől.

Részletek »

04.2.9. Szakhatóságok és közműszolgáltatók közreműködése

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015. február 09. hétfő, 17:19

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 21:21

Az építésügyi hatósági eljárások szakhatóságok közreműködése mellett zajlanak. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg, hogy milyen kérdéskörben, melyik szakhatóságot kell megkeresnie ahhoz az építésügyi hatóságnak, hogy megalapozott döntést hozzon. A szakhatósági eljárásokra az Eljárási kódex részletes szabályokat rögzít.

Részletek »

04.3. Bizonyítás az építéshatósági eljárásban

Szerző: Dr. Boros Anita

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 28. péntek, 09:35

Közzétéve: 2010. július 08. csütörtök, 21:01

A bizonyítás minden eljárásjog releváns kérdése. A közigazgatási jog egyik prominens ágazataként az építésügyi igazgatás is sajátos, az általánostól eltérő szabályozással rendelkezik.

Részletek »