02.4.1.1. Elsőfokú építésügyi hatóságok 2007-2012

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:29

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:24

Az elsőfokú építésügyi hatóságok rendszere az utóbbi pár évben több esetben is átalakult. A rendszer változásait 2007 és 2012 között tekintjük át.

Részletek »

02.6. Építésügyi igazgatási szakértő

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. február 18. szerda, 13:15

Közzétéve: 2014. február 23. vasárnap, 16:34

Az építtető 2008. szeptember 1-jétől építésügyi igazgatási szakértő közreműködését is igénybe vehette. Az építésügyi igazgatási szakértő feladata volt, hogy az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges mellékleteket és dokumentációt előkészítse az építésügyi hatósághoz történő benyújtásra. A szakértő igénybevétele egészen a jogszabályok 2013. január 1-jével történő módosításáig kötelezően rövidítette a hatósági ügyintézési határidőket, de jelenleg is ajánlott a szakember igénybevétele. Az nem jelenthet hátrányt, ha az építtető igénybe veszi szakember segítségét annak érdekében, hogy minél tökéletesebb kérelmet adjon be a hatósághoz, hiszen az esetleges hiánypótlások elkerülése, a beruházás részére költségmegtakarítást is eredményez. Az építésügyi igazgatási szakértő megnevezésével már csak egy-két jogszabályban találkozhatunk, legutóbb 2014. decemberétől az Építési törvényből törölték a tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket.

Részletek »

02.7.1. Kiemelt jelentőségű ügyek

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. december 13. vasárnap, 21:38

Közzétéve: 2013. december 14. szombat, 19:14

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény határozza meg, hogy milyen projektek lehetnek kiemelt jelentőségű ügyek, és milyen speciális szabályokat kell alkalmazni a hatósági eljárásokban és az esetleges bírósági felülvizsgálat során. A Kormány akár kormánymegbízottat is kijelölhet a beruházás koordinációja érdekében. 2014. április 1. napjától jelentős változások történtek a vonatkozó szabályozásban, illetve 2015. júliusától a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre további speciális előírásokat vezettek be.

Részletek »

02.7.2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 23. vasárnap, 16:58

Közzétéve: 2015. augusztus 23. vasárnap, 16:58

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések 2015. július 3. napjától kerültek bele az 2006. évi LIII. törvénybe (Ngtv.). A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvény több mint egy tucat törvényt módosított, és az Országgyűlés így alakított ki gyorsított eljárási lehetőséget ezekre a projektekre.

Részletek »

03.1. Építési telek és egyéb fogalmak

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. szeptember 17. csütörtök, 16:09

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:23


Az Építési törvény (Étv.) és az OTÉK számos olyan fogalmat határoz meg, amelyek az építési telekhez kapcsolódik. Kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési teleken lehet épületet elhelyezni.

Részletek »

03.2. Telekalakítási engedély

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 14. péntek, 15:39

Közzétéve: 2013. május 30. csütörtök, 18:28

Mielőtt megvásároljuk a telket, nemcsak a környéket, a közlekedési lehetőségeket vagy éppen a szomszédokat kell alaposan feltérképeznünk, hanem azt is, hogy a telekre egyáltalán felépíthető-e a kívánt épület. Ha az adott ingatlan erre nem alkalmas, még lehetőségünk van – ha ezt a körülmények lehetővé teszik – telekalakítási engedéllyel létrehozni a megfelelő területet. A telekalakítási eljárás szabályozása jelentősen módosult 2010. január 1-jétől (hiszen ezt követően a földhivatalok végzik a telekalakítási engedélyre irányuló kérelmet elbírálását), illetve 2013. január 1-jétől.

Részletek »

04.1.1. A 2007. és a 2009. évi Eljárási kódexek

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. január 31. kedd, 19:47

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:29

Az építésügyi hatósági eljárások szabályait az Eljárási kódexnek nevezett jogszabály tartalmazza. 1997 és 2007 között ugyanaz a jogszabály – természetesen esetenként módosításokkal – határozta meg az építési engedélyezés szabályait. 2007 óta azonban már a harmadik, teljesen új jogszabállyal kellett megismerkedniük az építőknek, építtetőknek és a hatóságoknak.

Részletek »

04.1.2. Eljárási kódex

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. július 13. csütörtök, 11:05

Közzétéve: 2016. január 10. vasárnap, 17:41

A jelenleg hatályos Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) alapvetően változtatta meg az építésügyi hatósági eljárások 2012. év előtti szabályait, továbbá a hatályos építésügyi engedélyezési és építésfelügyeleti szabályokat összefoglalóan, egységes formátumban tartalmazza. Az Eljárási kódexet gyakran Engedélyezési kódexnek is szokták nevezni.

Részletek »

04.2.1. Építésügyi hatósági eljárások típusai

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. január 10. vasárnap, 17:56

Közzétéve: 2016. január 01. péntek, 22:38

Az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.) alapján négyféle típusú eljárás jelenik meg az építkezéseknél. 2016. január 1. napjától megjelent a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés is, amelynek előírásait a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletben találhatjuk meg.

Részletek »

04.2.2.1. Lakóépület építésének egyszerű bejelentése (2016-01-01 – 2016-06-30)

Szerzők: Baksa Lajos Baksa Lajos, Nyuli Edit, dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. június 20. hétfő, 21:02

Közzétéve: 2016. január 03. vasárnap, 19:32

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet nemcsak a bejelentés intézményét hozta vissza az építésügyi engedélyezés szabályai közé, hanem egyéb építésügyi jogszabályok módosításával más szemléletmódot, illetve megközelítést emelt be az építési folyamatok kontrollálásába. A tájékoztató a felmerülő gyakorlati kérdésekkel, és az azokra adott válaszokkal folyamatosan frissül. Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások 2016. május 13-i és június 14-i hatállyal változtak, és július 1. napjától egy új rendszerben történik az egyszerű bejelentés. Jelen tájékoztató a június 30. napjáig megtett bejelentésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Részletek »