02. A kulturális örökség védelmének kormányzati feladatai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.09.07. 16:53

Közzétéve: 2013.07.28. 11:36

A kulturális örökség védelme, és ezen belül az örökségvédelem kormányzati feladatait a legutóbbi időben a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere látta el. 2014. június 6-a óta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.


1. A kulturális örökség védelme: közérdek

A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára [2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bek.].

Az Örökségvédelmi törvénynek (2001. évi LXIV. tv.) megfelelően nemzetközi együttműködésben a nemzetközi szerződésekkel összhangban érvényesíteni kell a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség, és a más nemzetek hazánkban található kulturális örökségének védelmét [2001. évi LXIV. tv. 5. § (2) bek.].

A régészeti örökség és a műemléki érték védelme érdekében végzett tevékenységet nevezi a törvény örökségvédelemnek [2001. évi LXIV. tv. 6. § (1) bek. b) pont].

A kulturális örökség védelmének keretében a védelem összehangolását és irányítását, ágazati felügyeletét, továbbá a kulturális örökség védelmével összefüggő feladatokat ellátó, kormányrendeletben meghatározott eljáró hatóság irányítását a Miniszterelnökséget vezető miniszter[1] látja el [2001. évi LXIV. tv. 6. § (1) bek.].

2. A Miniszterelnökséget vezető miniszter örökségvédelmi feladatai

2014. június 6. napjától a belügyminiszter helyett a Miniszterelnökséget vezető miniszter lett a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja[2] [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 4. § 11. pont].

A miniszter a kulturális örökség védelemért való felelőssége keretében
a) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
b) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
c) dönt a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,
d) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,
e) közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,
f) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki testület működtetésével kapcsolatos feladatokat [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 17. § (2) bek.].

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kulturális örökség védelemért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat [152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 17. § (1) bek.].

2014. június 6-a előtt az emberi erőforrások miniszterének feladatköre is érintett a műemlékvédelmet, hiszen a miniszter egyetértési jogot gyakorolt a műemlékek vagyonkezelésbe adása és állami tulajdonból való kikerülése esetében. Az emberi erőforrások miniszter egyetértési jogot gyakorolt az ingatlan kulturális örökség védetté nyilvánítására vonatkozó jogszabályoknál az elővásárlási jog gyakorlása, továbbá az örökségvédelmi bírság kategóriájának megállapítása tekintetében is[3]. Az emberi erőforrások miniszterének a jelenleg hatályos jogszabályok szerint ilyen jogosultsága nincs.

Az emberi erőforrások minisztere helyett jelenleg már a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot is[4] [5][152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 1. melléklet A) 3. sor].[1] 2014. július 16-i hatállyal pontosította a törvényi kijelölést a 2014. évi XXXV. tv. 37. §-a.

[2] A belügyminiszter kijelölését a hatályon kívül helyezett 212/2010. (VII. 1.) Korm. rend. 37. § y) pont tartalmazta.

[3] Lásd: 212/2010. (VII. 1.) Korm. rend. 52. § u) és v) pont

[4] A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnevezése 2014. augusztus 6. napjától Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központra változott [199/2014. (VIII. 1.) Korm. rend. 20. § (1) bek.].

[5] A 212/2010. (VII. 1.) Korm. rend. 52. § t), u) pont helyett 2014. június 6. napjától a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 1. melléklet A) 3. sor jelöli ki a központi hivatal irányítására jogosult minisztert.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt