08. Növedék

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 31. hétfő, 13:35

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:51

A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek utóbb váltak a föld alkotórészévé, kivéve, ha az valamely jogviszony alapján mást illet.


Ez a rendelkezés vonatkozik a vadon növő növények, a parthoz sodort földdarab, a természetes iszapolás nyomán felmerülő tulajdoni kérdésekre. Így a növedék létrejöhet természetes úton (pl.: egy fa kinövése, a meder részét már nem képező feliszapolódás) és mesterségesen (pl. épület építése) is.

Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni:
a) a termékre, a terményre és a szaporulatra, ha az szerződés vagy más jogviszony alapján más tulajdonába kerül;
b) az épületre, ha ráépítés vagy a földtulajdonossal kötött megállapodás szerint az épület nem a föld tulajdonosáé lesz (1959. évi IV. tv. 126. §, 97. §, 172. §) [2013. évi V. tv. 5:18 §, 5:51. §].