03.3.3. Kötelező jótállás az építőiparban

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. október 01. szerda, 11:22

Közzétéve: 2014. szeptember 28. vasárnap, 11:53

Az építőipari tevékenységekkel kapcsolatosan jelenleg két jogszabály ír elő kötelező jótállást. Az alábbiakban a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit áttekinthető, táblázatos formában foglalom össze.

Részletek »

03.4. Hibás teljesítés. A jogszavatosság

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. május 05. hétfő, 18:05

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 15:14

A kötelezettnek azt is biztosítania kell, hogy a jognak vagy követelésnek a jogosult által történő megszerzését, illetve gyakorlását harmadik személy joga ne akadályozza vagy korlátozza. Az új Ptk. a jogszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket a hibás teljesítés szabályai között helyezte el, mivel a jogszavatosság is a megfelelő teljesítést szolgálja, illetve a teljesítés hibájáért való helytállásból eredő kötelezettségeket határozza meg.

Részletek »

04. A teljesítés lehetetlenné válása és a teljesítés megtagadása

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 15:15

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:57

Előfordulnak olyan esetek, amikor a szerződést azért nem lehet teljesíteni, mert valamelyik fél ezt lehetetlenné teszi, illetve meg is tagadhatják a teljesítést. Mindkét szerződésszegésnek minősülő esetet külön szabályozza a Polgári Törvénykönyv.

Részletek »

05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. március 29. szerda, 09:31

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:58

Kárt okozni szerződéses viszonyban és szerződés nélkül is lehet. A Polgári Törvénykönyv külön fejezete foglalkozik a szerződésszegéssel, és ezen belül a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályaival.

Részletek »

06. A kártérítés szabályai a régi Ptk. (1959. évi IV. tv.) szerint

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 15:26

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:59

A régi Polgári Törvénykönyv külön fejezete foglalkozott a kártérítési jogosultság szabályaival. Kárt okozni szerződéses viszonyban és szerződés nélkül is lehetett. Attól függően, hogy különböző felelősségről van szó, a vonatkozó rendelkezések szinte ugyanazok.

Részletek »

07. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2016. július 02. szombat, 10:03

Közzétéve: 2014. április 23. szerda, 16:12

Kárt okozni szerződéses viszonyban és szerződés nélkül is lehet. A Polgári Törvénykönyv külön fejezete foglalkozik a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályaival. Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősségről akkor beszélünk, ha a kárt okozó és a kárt elszenvedett fél között nincs érvényes szerződés.

Részletek »

09. Vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk-ban

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. március 08. szerda, 08:33

Közzétéve: 2014. május 29. csütörtök, 11:09

Számos újságcikk foglalkozott már a vezető tisztségviselők növekvő felelősségével. A rövidebb tájékoztatók csupán arról szóltak, hogy 2014. március 15-étől, az új Ptk. hatálybalépésétől az ügyvezetők, üzletvezetők saját vagyonukkal is felelnek a cég tartozásaiért. Ilyen környezetben ma nincs olyan ügyvezető, cégvezető, aki ne szeretne alaposan tájékozódni arról, hogy most akkor mondjon le, vagy mi mást tehet, ha nem akarja a magánvagyonát kockára tenni, de az ügyvezetést sem szeretné feladni.

Részletek »