Legfrissebb hírek

Az Eljárási kódex kulturális örökség védelmével kapcsolatos változásai

Utolsó frissítés: 2016. október 26. szerda, 22:15

Közzétéve: 2016. október 26. szerda, 22:15

Szerző: Baksa Lajos

A kulturális örökség védelmével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet több jogszabályt is módosított az örökségvédelmi témakörben, így az építésüggyel kapcsolatos jogszabályokban is szükséges volt a változtatások átvezetése. A pontosítások mellett lényeges változásokat is láthatunk az egyes építésügyi hatósági eljárásokban is, így például műemlékek esetében is használatbavétel tudomásulvételi eljárást kell a jövőben lefolytatni.

Részletek »

A tervezési programban ki kell térni a régészeti szempontokra

Utolsó frissítés: 2016. október 26. szerda, 22:10

Közzétéve: 2016. október 26. szerda, 21:34

Szerző: Baksa Lajos

A kulturális örökség védelmével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a tervezési program kötelező elemei közé beemelte a régészeti érintettségre vagy védelemre vonatkozó tájékoztatást.

Részletek »

Fedett terasz és hasznos alapterület kapcsolatának építési jogi értelmezése

Utolsó frissítés: 2016. október 26. szerda, 14:01

Közzétéve: 2016. október 26. szerda, 14:01

Szerző: Baksa Lajos, dr. Jámbor Attila

A Magyar Kormány szociálpolitikai és bürokráciacsökkentő intézkedései következtében a korábbinál jobban előtérbe kerültek az építési jogban használt fogalmak értelmezései. Elég arra gondolnunk, hogy a CSOK igénybevétele és az egyszerű bejelentéssel építhető lakóházak meghatározása során is kiemelt szerepe van az alapterület meghatározására szolgáló előírásoknak. Bár látszólag egy épület alapterületét könnyen megállapíthatjuk, de mint mindig itt is a lényeg a részletekben van, és ezt végignézve rájöhetünk, hogy talán mégsem olyan egyszerűen meghatározható dologról van szó. Ennek a problémakörnek egy eklatáns példája a fedett terasz, melynek státusza a mai napig vitás kérdés az építésügy szereplői között. Jelen tájékoztatóban a problémát és a lehetséges válaszokat járjuk körül részletesebben.

Részletek »

Területrendezési jogszabályok módosításai

Utolsó frissítés: 2016. október 17. hétfő, 21:15

Közzétéve: 2016. október 17. hétfő, 21:15

Szerző: Jámbor László, Baksa Lajos

Az építésügyi jogszabályok megreformálása kapcsán az átfogó átalakításhoz szükség van a különböző területrendezési és településfejlesztési tervekre vonatkozó jogszabályok átfogó módosítására is. Az egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXVIII. törvény (Mj.) elfogadásával a jogalkotó a területrendezési előírásokban hajtott végre változtatásokat. A módosítások közül több rendelkezés eltérő időpontban lép majd hatályba.

Részletek »

Hogyan kell benyújtani az építésügyi döntéssel szembeni keresetet?

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 25. vasárnap, 15:43

Közzétéve: 2016. szeptember 25. vasárnap, 15:43

Szerző: Építésijog.hu

A 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott hatósági döntés bírósági felülvizsgálata iránti perekben már elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Mivel az utóbbi időben már előfordulnak olyan másodfokú döntések, amelyekben az elsőfokú eljárás 2016. júliusban indult, ezért fontos tudni, hogy a keresetet milyen feltételek teljesítése mellett lehet előterjeszteni.

Részletek »

Műemlék épületekhez, építményekhez kapcsolódó adómegtakarítás 2017-től! - Tax savings related to historic listed buildings and structures from 2017

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 26. hétfő, 18:46

Közzétéve: 2016. szeptember 25. vasárnap, 10:12

Szerző: Gyányi Tamás

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2017. január 1-jétől hatályos módosítása jelentős adómegtakarítást jelenthet azon vállalkozásoknak, akik műemlék, illetve helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt tartanak nyilván könyveikben. - The amendment to Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax valid from 1 January 2017 may bring significant tax savings for enterprises that carry buildings and structures protected under the national scheme of historical monuments or placed under local protection in their books.

Részletek »

Építési beruházások és tervezési, mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályai

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 22. csütörtök, 20:30

Közzétéve: 2016. szeptember 22. csütörtök, 20:30

Szerző: Dr. Tátrai Tünde

2015.október 30-án lépett hatályba az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, mely kiegészíti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályait. Cikkünk az új szabályozásról, a jogszabályok összefüggéseiről szól, célja hogy felhívja a figyelmet a legfontosabb újdonságokra.

Részletek »