Változásértesítő 2017/15 - MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS KKV-KNAK INGYENESSÉ VÁLTAK A KÖZMŰBEKÖTÉSEK

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS KKV-KNAK INGYENESSÉ VÁLTAK A KÖZMŰBEKÖTÉSEK

A jogszabályban rögzített fogyasztási mértékig 2017. július 1. napjától ingyenesen intézhetők a villany-, gáz-, ivóvíz- és szennyvízbekötések. A jogszabály a kapcsolódó eljárási díjak többségét is megszüntette, illetve szoros határidőket írt elő a közműcégek részére. A három-három törvényt és kormányrendeletet érintő változások az új ingatlanok létesítésére és a meglévő épületek közművesítésére is alkalmazandók.

Magyar Közlöny: 2017. évi 79. szám, 2017. évi 92. szám
Érintett jogszabály: 2008. évi XL. törvény, 2007. évi LXXXVI. törvény, 2011. évi CCIX. törvény, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 2017. évi LVII. tv., 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. július 1.

Részletek >> FÉLMILLIÓ FORINTNÁL NEM LEHET KISEBB BÍRSÁGOT KISZABNI A SZABÁLYTALAN REKLÁMÉRT

A Településképi törvény reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó kiegészítései az év elején léptek hatályba, melyek jelentős változást hoztak a reklámok elhelyezhetősége kapcsán. A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvénnyel ismét módosítottak bizonyos részletszabályokat a reklámok elhelyezése és szankcionálása terén.

Magyar Közlöny: 2017. évi 92. szám
Módosító jogszabály: 2017. évi LXXII. törvény
Érintett jogszabály: 2016. évi LXXIV. törvény
Hatályos: 2017. július 17.

Részletek >> KÖNNYEBB MÓDOSÍTANI A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEKET

Az ipari és mezőgazdasági beruházásokhoz kapcsolódó településrendezési eljárások egyszerűsítése volt a célja az Építési törvény 2017. június 15-én hatályba lépett módosításának. A törvénymódosítás alapján várható volt a Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) módosítása is, amely a Magyar Közlöny 92. számában jelent meg. Az új rendelkezések az újonnan beépítésre szánt területek kijelölése kapcsán végrehajtott településszerkezeti terv módosításánál alkalmazandók.

Magyar Közlöny: 2017. évi 92. szám
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. június 24.

Részletek >> RÖVIDEBB ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ AZ IPARI ÉPÜLETEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE

Az ország versenyképességének javítása érdekében korábban megjelent törvénycsomag után megjelentek a szükséges módosítások a végrehajtási rendeletekben is. A 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú jogszabályokat is érintett, módosult az OTÉK és az Eljárási kódex is. Egyebek mellett egy új területfelhasználási egység is hatályba lépett.

Magyar Közlöny: 2017. évi 92. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. június 24.

Részletek >> MÁS OLDALAK HÍREIBŐL:


A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

A jövő nemzedékek szószólója ajánlásokat fogalmazott meg a településképi arculat védelmére 2017 őszéig megalkotandó önkormányzati szabályozásról, kiemelve a szükséges anyagi források és szakmai támogatás szükségességét, a társadalmi részvétel és nyilvánosság fontosságát, a térségi összefogás célszerűségét főként kistelepülések esetében, valamint a zöldfelületek védelmének alkotmányos jelentőségét. Az átgondolt és hatékony településképi szabályozás kialakítása érdekében Bándi Gyula kéri a rendeletek elkészítésére előírt határidő meghosszabbítását, és a helyi örökség folyamatos védelme érdekében átmeneti rendelkezéseket javasol.

Az állásfoglalás teljes szövege ide kattintva érhető el >>


TAGI RÉSZESEDÉS MEGSZERZÉSE ESETÉN JÚNIUS 30-A FONTOS HATÁRIDŐ VOLT

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés megszerzését az azt megszerző személy ezen a nyomtatványon jelenthette be 2017. június 30-ig az illetékes állami adó- és vámhatósághoz, ha a tagi részesedésének megszerzése ingyenesen történt. A letölthető nyomtatvány végén tájékoztató is található.
A WTS Klient témában írt tájékoztatója ezen a linken érhető el/Click here to read the article - 30 June is an important deadline for the acquisition of member shares: here is the reporting form. Act CXCIV of 2011 on the Economic Stability of Hungary (“Gst.”) enables shares issued by legal entities and other organisations, or other transferable member shares, to be acquired with no tax payment liability for the acquiring party.


HA NYÁR, AKKOR ÖKO-LOGIKUS ÉPÍTÉSZET – KAMARAI PONTOKÉRT!

Pihentető zöld témát kínál a Túl a közel nullán – Öko-logikus építészet 2017 nagy sikerű konferenciasorozatának online kreditpontos képzése a Tervlap portálon.

Részletek >> 

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu