Változásértesítő 2017/13 - Változik az Eljárási kódex 2017. június 20-tól

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

Megkérdeztük a Miniszterelnökséget – 2017. június 7.

Az Építési törvény és az Egyszerű bejelentési rendelet (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet) 2017. április 27. napján hatályba lépett módosításai újabb kérdéseket vetettek fel, illetve a korábbi változások közül a hatóságok egyes rendelkezéseket nem egységesen alkalmaznak, ezért dr. Jámbor Attila, az Építésijog.hu szerkesztője szükségesnek tartotta – a 2017. februárit követően újabb – állásfoglalás iránti kérelmet összeállítani. Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár úr részére megküldött levelében a jogszabályok módosítására irányuló indítványokat is tett.

Részletek >> Fontos változás a közműegyeztetésben - Tervezők figyelem!

Július 1-től a kérelmezők már csak online indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot. A tervezők az e-közmű rendszerből tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi adatokat, valamint az egyesített közműnyilatkozatot.

Részletek >> Az építésügyi hatóság szakmai nyilatkozata már nem köti a hatóságot

Az egyszerű bejelenés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlanra történő kiterjesztése miatti jogszabályváltozásokhoz az Eljárási kódexben egyéb módosítások is kapcsolódnak. Az építésügyi hatósági szolgáltatást átfogóan átalakították, a helyszíni szemle előírásai is módosultak, illetve egyértelmű lett a jókarbantartási kötelezési eljárás során eljáró hatóság kijelölése.

Magyar Közlöny: 2017. évi 88. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. június 20.

Részletek >> Építési engedély alapján épülő lakóépületek esetében nem az egyszerű bejelentés szabályait kell alkalmazni

Az Építési törvénynek az egyszerű bejelentéssel épülő épületekre vonatkozóan 2017. április 27-én hatályba lépett változásai miatt a végrehajtási rendeleteket is módosítani kellett. A 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelettel több, az Építési törvényben található új rendelkezés részletszabályozását tisztázták. Az Eljárási kódex módosítása kitér egyebek mellett a fennmaradási engedélyezési eljárásra és az építési engedély alapján megkezdett építkezésekre.

Magyar Közlöny: 2017. évi 88. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. június 20.

Részletek >> Súlyosabb építésügyi bírságok az egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályok megsértőivel szemben

Mivel az egyszerű bejelentés módosított előírásai után új szabálytalan építési tevékenységeket is megállapítottak, elengedhetetlenné vált a hatósági szankciók, így a bírságokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosítása is. A 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelettel mind az építésügyi, mind az építésfelügyeleti bírságok megállapítására vonatkozó végrehajtási rendeletek módosultak, és a kivitelezés leállításának esetei is bővültek.

Magyar Közlöny: 2017. évi 88. szám
Érintett jogszabály: 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. június 28., 2017. június 20.

Részletek >> Mikor kötelező tartószerkezeti tervezőt bevonni a tervezésbe?

A Szakmagyakorlási rendelet 2017. június 20. napjától hatályos változásai egyebek mellett megválaszolják az alábbi kérdéseket: Mikor van szükség szakági felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr foglalkoztatására? Csak szakági tervező készítheti-e el az egyszerű bejelentés esetén a szakági terveket? Mikor kell a tervezésbe tartószerkezeti tervezőt bevonni?

Magyar Közlöny: 2017. évi 88. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. június 20.

Részletek >> MÁS SZAKMAI OLDALAK HÍREIBŐL:

Hány szakági FMV és szakági műszaki ellenőr kell egy építkezéshez?

Elsőre meglepőnek tűnő kérdés jogossága egy olvasói levéllel kezdődött, aztán némi szakmai vitával folytatódott. Ennek végeredményét adta közre a koos.hu. A téma természetszerűleg érinti az egyszerű bejelentés intézményét is, így sokakat érinthet.

További részletek a koos.hu oldalon ide kattintva érhetők el >>

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu