Változásértesítő 2017/7 - 2017. januári változások: a Miniszterelnökség válaszai

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

2017. januári változások – a Miniszterelnökség válaszai


2017 januárjában a korábbinál sokkal átfogóbb módosítások léptek hatályba az egyszerű bejelentés meglévő épületekre történő kiterjesztésével és az Eljárási kódexben az engedély nélkül végezhető építési munkák körének kiszélesítésével. Az Építési törvény 2016. decemberi módosításának salátarendelete (a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet) egyes új előírásokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandónak írt elő. Az új jogszabályi előírások megfelelő értelmezése érdekében állásfoglalást kértünk a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságától, Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkártól. Portálunkon az olvasó megtalálhatja a 2017. március 9-én kelt válaszokat is.

Részletek >> 
 Várhatóan március 21-én elfogadják az Építési törvény módosítását

Az Országgyűlés honapján olvasható a T/13849. számú törvényjavaslat, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) rövid időn belüli, újabb, módosítását tartalmazza. A törvényjavaslattal elsősorban az egyszerű bejelentéssel építhető épületek körét tervezi ismét kiterjeszteni a jogalkotó, de egyéb fontos változások is várhatók. A törvényjavaslathoz kapcsolódóan 2017. február 23-án benyújtották az első módosító indítványokat. A Miniszterelnökség 2017. március 8-án kelt nyilatkozatából kiderül, hogy a kormány csak a T/13849/6. számú módosító javaslatokat támogatja. A törvényjavaslat zárószavazására 2017. március 21-én kerül sor.

Részletek >> 
 Településképi rendelet nélkül nem bontható le a helyi építészeti örökség

Egy március kormányrendelettel ismét módosították a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (Településrendezési kódexet). A jelenlegi módosítás a helyi építészeti értékek védelme érdekében történt, és ennek köszönhetően a településképi rendelet elkészültéig is biztosítható a helyi építészeti érték megőrzése, védelme.

Magyar Közlöny: 2017. évi 33. szám
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. március 8.

Részletek >> 
 A helyi építési szabályzat követelményei alól nem lehet egyedi felmentést adni

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatának vizsgálata során kimondta, hogy helyi építési szabályzatban nem adható az önkormányzati képviselő-testületnek olyan felhatalmazás, amely a normatív szabályok alól egyedi döntésekkel előre nem meghatározott eltéréseket engedélyezhet. Az önkormányzat a helyi építési előírások megállapításáról kizárólag az Építési törvényben szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi építési szabályzatban rendelkezhet.

Magyar Közlöny: 2017. évi 33. szám
Érintett jogszabály: Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet
Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata: Köf.5043/2016/6. számú határozat

Részletek >>  
 

 

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak. 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu