Változásértesítő 2017/3 - Egyszerű bejelentés, településkép, kivitelezési dokumentáció

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!


Engedélyek, bejelentések, hatósági eljárások 2017-től

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ ÉS KONFERENCIA építéshatósági ügyintézők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére

Ha a közelmúlt legújabb jogszabályváltozásai nyomán még Ön sem tudja kapásból, hogy

  • pontosan mely építési tevékenységek végezhetők egyszerű bejelentéssel és melyek engedéllyel,
  • milyen jogkövetkezményei vannak, ha valaki mégsem a megfelelő formát választotta,
  • miképpen változtak meg a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárások,
  • mi vonatkozik a már folyamatban lévő építkezésekre, illetve engedélyezési eljárásokra,
  • most hogyan veszik figyelembe a helyi építési szabályzatokat (HÉSZ-t) az építésrendészeti eljárásokban,
  • hogyan ellenőrzi a tervező, a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr tevékenységét az építésfelügyeleti hatóság,
  • milyen engedélyezési és bejelentési kötelezettségek vonatkoznak a műemlékekkel kapcsolatos építési tevékenységekre,
  • milyen eltérő előírások vannak a „műemlék területe”, a „műemléki jelentőségű terület” és a „műemléki környezet területe” esetében,
akkor érdemes részt vennie 2017. február 28-i szakmai konzultációval egybekötött konferenciánkon, ahol a fenti kérdésekre, valamint az Önt speciálisan érdeklő problémákra is választ kaphat az Építésijog.hu által felkért szakértőktől.

Részletes program, további információk és jelentkezési lehetőség >> 

Törvényjavaslat: Lakóépületek építése, bővítése egyszerű bejelentéssel 300 négyzetméter felett is

Az Országgyűlés honapján olvasható a T/13849. számú törvényjavaslat, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) rövid időn belüli, újabb, módosítását tartalmazza. A törvényjavaslattal elsősorban az egyszerű bejelentéssel építhető épületek körét tervezi ismét kiterjeszteni a jogalkotó, de egyéb fontos változások is várhatók. Az Étv. módosítása például részben tehermentesítheti az építésfelügyeleti hatóságokat.

Részletek >> A Településképi törvény határozza meg a reklámok elhelyezésének főbb szabályait

A 2016. évi CLXXIV. törvény kiegészítette a Településképi törvényt. A változások során a településkép fokozottabb védelme érdekében a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírások kerültek a törvény rendelkezései közé, ami egy új joggyakorlatot jelent, hiszen eddig a reklámhordozók kihelyezésének szabályait csak helyi rendeletek állapították meg. További lényeges és hiánypótló módosítás a szabálytalan reklámkihelyezéssel kapcsolatban kiszabható településképi bírság, merőben újszerű részletszabályainak megállapítása. Végül, de közel sem utolsó sorban a módosuló rendelkezések között a településképi rendelet megalkotására rendelkezésre álló határidő jelentősen lerövidült, ami komoly kihívás az önkormányzatok számára.

Magyar Közlöny: 2016. évi 209. szám
Érintett jogszabály: 2016. évi LXXIV. törvény
Módosító jogszabály: 2016. évi CLXXIV. törvény
Hatályos: 2017. január 18.

Részletek >> A kivitelezési dokumentáció elkészítésének kötelező esetei (2017-01-01)

2017. január 1-től tovább folytatódott a kivitelezési dokumentációval kapcsolatos koncepcióváltás. Legfontosabb, hogy megszűnt a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettségének három különböző esete. Tájékoztatónkban a 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezések ismerhetők meg.

Részletek >> Bővült a szakmai továbbképzés rendszere – avagy visszatérés a múlthoz

A 2017. január 1. napjától hatályos Építési törvényhez kapcsolódó „salátarendelet” a felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök továbbképzési kötelezettségét is érintette. A felelős műszaki vezetőknek és az építési műszaki ellenőröknek három év szünet után újra teljes körűen kell részt venniük a szakmai továbbképzéseken.

Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1.

Részletek >> Új kérdések-válaszok:
Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése – Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)


Az Építésijog.hu szerzői arra vállalkoztak, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséhez kapcsolódó, a gyakorlatban már felmerült kérdéseket összegyűjtsék, és a kérdésekre a hatályos jogszabályok alapján választ is adjanak. A kérdések köre még minden bizonnyal bővülni fog, az újonnan felkerült kérdéseik számait az összefoglaló első oldalán külön is feltüntetjük a VÁLTOZÁSMUTATÓ rovatban. Amennyiben egy adott válasz – a gyakorlat, a jogalkotói magyarázat, vagy éppen a jogszabályváltozás miatt – is változik, a Változásmutató táblázatában ezt is figyelemmel tudja követni.

A 2017. január 1. napjától hatályos jogszabályváltozások kapcsán több választ is kiegészítettünk, továbbá több új kérdést is rögzítettünk. Új kérdés például:
- A lakóépület és a mellett elhelyezkedő garázs tetőszerkezetének cseréje egyszerű bejelentés alapján történik?
- Zártsorú vagy az ikres beépítésű épületek esetében mikor érinti az építési munka a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét? Ki állapítja meg, kinek a felelőssége?
- A változási vázrajz és energetika tanúsítvány OÉNY feltöltésére most milyen előírás van egyszerű bejelentésre vonatkozóan? És a lakás megszüntetésére statisztikai lap?
- Mi a következménye annak, ha valaki újabb bejelentés nélkül tér el a kivitelezési dokumentációtól (azon esetekben, amikor kötelező maradt a módosított dokumentáció feltöltése)? Esetleg először megcsinálja, és utána tölti fel a dokumentációt?

Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése – Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Építésijog.hu Előfizetői számára itt elérhető >>MÁS OLDALAK SZAKMAI HÍREIBŐL:


MMK-konzultáció az egyszerű bejelentés témájában

A Magyar Mérnöki Kamara kéri a szakmagyakorlók Önök véleményét és tapasztalatait a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016-os számú kormányrendelettel kapcsolatban. Az MMK kíváncsi arra, hogy ennek a kormányrendeletnek az eredményeképpen a gyakorlatban miképpen változott mindaz az adminisztráció és tevékenység, ami a korábbi építési engedélyezési eljárásokhoz fűződött.

A felhívást az mmk.hu oldalon ide kattintva ismerheti meg >>


Örökségvédelmi nyilvántartások a Lechnerben

A Lechner Tudásközpont 2017. január elsejével átvette az örökségvédelmi nyilvántartásokat a tavalyi év végén megszűnt Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtól. A szoftverek, szerverek virtuális átköltöztetése a terveknek megfelelően rendben zajlott, a Lechner infokommunikációs igazgatóságának segítségével. A nyilvántartások üzemeltetése a továbbiakban a Tudásközponthoz feladata.

További részletek a lechnerkozpont.hu oldalon ide kattintva érhetők el >>


Állandósult stresszben él az építőiparban dolgozók több mint fele – itt van a felmérés részletes eredménye!

Az építőiparban működő cégek mindegyikében érdemes lenne megvizsgálni, hogy mekkora stressz-terhelés alatt dolgoznak a kollégák - ez a következtetés is levonható az epitesimegoldasok.hu portálon közzétett kérdőív eredményeiből. A felmérésből ugyanis kiderült: a kitöltők túlnyomó többsége a normál szintet messze meghaladó mértékű stresszben végzi munkáját. Ez már a munkatársak egészségét és a munka hatékonyságát is veszélyezteti. A cikk megadja, hol kérhetjük a munkahelyeken alkalmazható ingyenes kérdőívet is.

Részletek az epitesimegoldasok.hu portálon >> 

 

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu