Változásértesítő 2017/1 - Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység. Az egyszerű bejelentés 2017. januártól hatályos új előírásai

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

Építési jog 2017. – így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától
Kulcsfontosságú évindító konferencia építőipari tervezők, kivitelezők, beruházók, önkormányzati szakemberek részére!

A MEGHIRDETETT 2017. JANUÁR 12-I KONFERENCIA-IDŐPONTBAN A TEREM MEGTELT, EZÉRT A JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGET LE KELLETT ZÁRNUNK. AZ ELŐADÁSOK MEGTEKINTÉSÉRE AZONBAN HELYSZÍNI MEGJELENÉS NÉLKÜL IS LEHETŐSÉGE VAN, MIVEL ELÉRHETŐEK LESZNEK AZ ELŐADÁSOKRÓL KÉSZÍTETT VIDEÓFELVÉTELEK, VALAMINT A DIASOROK.

2017 januárja igazi „rendszerváltás” lesz az építésügyben, egy új szemlélet bevezetésének újabb lépései következnek. A tervezőknek, kivitelezőnek és az egyéb építőipari szakembereknek elengedhetetlen, hogy megismerjék a változásokat, mivel a rutinszerűen végzett tevékenység sok esetben már nem lesz jogszerű. Javasoljuk, hogy készüljön fel már az új esztendő első napjaiban a legfontosabb építési jogi változásokból, ismerje meg az új szabályok gyakorlati következményeit!

Konferenciánkon szakértő előadóink segítségével – akiknek Ön a helyszínen a kérdéseit is felteheti – fél nap alatt átláthatja az aktuális szabályozás lényegét. Így nem év közben, és főként nem a saját kárára kell szembesülnie a változásokkal. Vegyen részt a rendezvényen – vagy nézze meg az előadásokat videón –, hogy később csak a munkára kelljen koncentrálnia!

Részletes program, további információk, jelentkezés >>
 Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

Új év, új szabályok. Az építésügyben lassan általános tétellé váló mondatot igazolja, hogy az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet több építésügyi tárgyú jogszabályt változtatott meg. A legfontosabbak között az egyszerű bejelentés jogintézményének újabb módosítása említhető, amellyel összhangban a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) előírásai is változtak. Az Eljárási kódex új előírásai közül cikkünkben azokat mutatjuk be, amelyek azt határozzák meg, hogy milyen tevékenységekre nem kell építési engedélyt kérni.

Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 2.

Részletek >> Az Eljárási kódex 2017. január 1. napjától hatályos változásai

Az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (Eljárási kódex) több lényeges módosítás vezetett be. Az építési engedélyhez kötött tevékenységek körének szűkítése melletti további módosításokat az alábbi cikkben mutatjuk be.

Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1.

Részletek >> Az egyszerű bejelentés 2017. januártól hatályos új előírásai

Az Építési törvény 2016. decemberében elfogadott módosításai már előrevetítették, hogy az építésügyi rendeletek is változni fognak. A több építésügyi jogszabályt érintő 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés előírásait is jelentősen módosította. A 2017. január 1. napjától hatályos salátarendelet tartalmazza az egyszerű bejelentés új részletszabályait is, lényeges újításokkal. Tájékoztatónkban végigvesszük az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos új szabályokat.

Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1.

Részletek >> Egyszerű bejelentésnél 2017-től egyszerűbb eltérni a dokumentációtól

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés szabályai közül talán a kivitelezési dokumentációtól való eltérések rendelkezései változtak a legnagyobb mértékben. A módosított dokumentáció készítése mellett végezhető tevékenységek köre szűkült, és a módosítás folyamatának előírásai is egyszerűbbé váltak.

Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. január 1.

Részletek >> Új lehetőségek a településkép védelme, alakítása érdekében

A Településképi törvény végrehajtására kiadott, 2016. december 30-án hatályba lépett 400/2016. (XII.5.) Korm. rendelet módosította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet. A módosításnak köszönhetően megjelentek a településképi követelményekre, illetve a településkép védelme érdekében megalkotható jogi eszközök: az arculati kézikönyv, a településképi rendelet, valamint a sajátos jogintézmények és az ezekre vonatkozó szabályok.

Magyar Közlöny: 2016. évi 191. szám
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. december 30.

Részletek >> Változtak a településképi véleményezési és bejelentési eljárás során vizsgálandó szempontok

A Településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet érintette a településképi véleményezési és bejelentési eljárás során vizsgálandó szempontokat is.

Magyar Közlöny: 2016. évi 191. szám
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. december 30.

Részletek >> Fővárosi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek

Tekintettel a főváros kétszintű közigazgatására – a településrendezési eszközökhöz hasonlóan – a főváros vonatkozásában az arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotására is külön szabályokat állapít meg a 2016. december 30. napjától kiegészített 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Magyar Közlöny: 2016. évi 191. szám
Érintett jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. december 30.

Részletek >> 

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak. 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu