Változásértesítő 2016/3 - Lakóépület építésének egyszerű bejelentése - újabb részletek

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

Konferencia az egyszerű bejelentésről – itt van a részletes program! 

Január 20-án konferenciát szervezünk, melyen fél nap alatt a lehető legpontosabban tisztázzuk az egyszerű bejelentés bevezetésének következményeit, az ebből adódó feladatokat, felelősségi kérdéseket.

Változásértesítő levelünk alján megtalálja a teljes részletes programot és a jelentkezési lehetőséggel kapcsolatos információkat!
 A Magyar Építész Kamara elnökségének közleménye – 2016. január 8.

A 2015. évi CCXII. törvény és az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek kapcsán a Magyar Építész Kamara elnöksége 2016. január 8. napján egy újabb közleményt adott ki. A MÉK elnöksége szerint a 2015. évi CCXII. törvény, valamint a 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján fennálló jelenlegi szabályozási rendszer nem elfogadható.

Részletek >>  
 Az egyszerű bejelentés alapján épített lakóépület ellenőrzése az építésfelügyeleti hatóság feladata

Az új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületek építésére vonatkozóan az egyszerű bejelentést az építésügyi hatósághoz kell megtenni. A lakóépület kivitelezésének ellenőrzése azonban az építésfelügyeleti hatóság feladata.

Magyar Közlöny: 2015. évi 205. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosította: 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. január 1.

Részletek >> 
 A bejelentéstől eltérő kivitelezés miatt is építésügyi bírságot kell fizetni

A lakóépületek egyszerű bejelentésének bevezetése nemcsak puszta tényközlésként került meghatározásra a hatóság felé, hanem kötött tartalommal bíró, jogokat és kötelezettségeket is keletkeztető jogi aktusként. Ennek alapján bár engedélyt a kormányrendeletben nevesített lakóépületekre nem kell kérni az előzetes bejelentés elengedhetetlen feltétele a jog gyakorlásának és az építés módosításának is. A bejelentés nélkül, vagy attól eltérően magvalósított épület szabálytalannak minősül, és így, ha a feltételei fennállnak, fennmaradási engedélyezési eljárás alá vonható. Alapesetben pedig a fennmaradási engedély elválaszthatatlan eleme az építésügyi bírság.

Magyar Közlöny: 2015. évi 197. szám, 2015. évi 205. szám
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény, 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
Módosította: 2015. évi CCXII. törvény, 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. január 1.

Részletek >> 
 Folytatódott a jogszabályok mennyiségi növekedése 2015-ben

A 2014-es átmeneti megingás után 2015-ben folytatódott az egy éven belül megalkotott jogszabályok számának rendszerváltás óta tartó növekedése – derül ki az Opten OptiJUS rendszeréből. A folyamat részben érthető, hiszen több jogszabály több karbantartást és módosítást igényel, de az biztos, hogy Magyarországon sok kérdést szabályoznak törvényben – mondja az Opten jogszakmai igazgatója. Bürokráciamentesítés ide, adminisztrációcsökkentés oda, a hatályban levő és az éven belül megalkotott jogszabályok mennyisége a rendszerváltás óta növekszik Magyarországon.

Részletek az Opten.hu oldalon ide kattintva olvashatók >>
 KONFERENCIAPROGRAM

Lakóépületek egyszerű bejelentése: 
mit tehet a tervező, mit vizsgál a hatóság?

 

Időpont: 2016. január 20., 14:00–18:00

Helyszín: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest XIV. ker., Thököly út 74.

Részvételi díjak és jelentkezési lehetőség itt >> 


13.30-14.00 Regisztráció – kérjük, érkezzen pontosan!

14.00-14.30
Az építész és a HÉSZ kapcsolata
– Markó Balázs DLA dékán, SZIE Ybl Építéstudományi Kar

A konferenciának helyet adó SZIE Ybl Építéstudományi Kar dékánja – az építész szemével is – körüljárja: mit eredményezhet a szakmai munkában az, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) számos rendelkezése 2016. január 1. napját követően a korábbitól eltérő vizsgálat tárgyát képezi (képezheti), illetve hogy átalakult a településképi véleményezési eljárás jelentősége.

14.30-15.15
Egyszerű bejelentés – nagyobb építtetői, tervezői felelősség
– Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője

A 2016. január 1. napjától kiegészített Építési törvény és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet egy eddig nem ismert lakóépület-építési lehetőséget vezetett be: az egyszerű bejelentést. Az előadás összefoglalja, hogy milyen épületek létesülhetnek az új előírások alapján, és milyen feladata, felelőssége van az építtetőnek, tervezőnek az új rendelkezések alkalmazása során.

15:15-15:50
Az egyszerű (?) bejelentési dokumentáció a tervező szemével
– Dr. Szende Árpád okl. építészmérnök, igazságügyi szakértő, az MTA AICMNB vezetőségi tagja, a BME ÉMET oktatója

A jogszabály szerinti bejelentési dokumentáció tartalmi követelményeit összevetve a szakmai követelményekkel a tervezőkben számos kérdés merül fel. Nem elegendő, hogy az egyszerű bejelentés szabályos legyen, az építtetői igényeknek is meg kell felelni, és valami alapján a kivitelezésnek is meg kell történnie. Az előadás az egyszerű bejelentési dokumentáció jogszabályi követelményei alapján javaslatokat tesz arra, hogy milyen módon és részletek mellett készülhetnek el a jogszabálynak és a szakmai követelményeknek is megfelelő dokumentációk.

15.50-16.20
Kávészünet


16:20-16:55
Az építésügyi hatóságok egyszerű bejelentéssel kapcsolatos feladatai
– Baksa Lajos településmérnök, építésügyi hatósági irodavezető

Az építésügyi hatóságokhoz már 2016. első napjaiban megérkeztek az első egyszerű bejelentések. Egyelőre még kevesen tudják, hogy nem puszta bejelentésről, tényközlésről beszélhetünk a hatóság felé, a szabályszerű bejelentésnek szigorú tartalmi követelményei vannak. Az előadásból megtudható, hogy az építésügyi hatóságok a bejelentés során mit vizsgálnak (vizsgálhatnak), a bejelentés során milyen feladata van az építtetőnek, tervezőnek. Számtalan kérdést vet fel a gyakorlat – például a 2015. évben már megkezdett eljárások, építések tekintetében –, az előadás résztvevői a hatóságok részéről felmerülő lehetséges válaszokat is megismerhetik.

16:55 – 17:30
Egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek kivitelezésének ellenőrzése
– Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő

Az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek kivitelezés is csak szigorú jogszabályi feltételek teljesítése mellett kezdhető meg. Az előadás kitér az építési napló vezetése kapcsán felmerülő gyakorlati kérdésekre, illetve a kivitelezési dokumentáció hiányában végzendő kivitelezés során kötelezően figyelembe veendő követelményekre. A résztvevők megismerhetik, hogy az építésfelügyeleti hatóság mit fog vizsgálni, és az építésügy szereplői közül ki és milyen szankciókra számíthat szabálytalan kivitelezés esetében.

17.30-18.00
Kérdések, válaszok

(A programváltoztatás jogát a szervező fenntartja.)


Ha szeretne rész venni a konferencián, a további információkért kattintson ide >> 


Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak. 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu