Változásértesítő 2015/19 - Felvonók, zártkertek, gyorsutak

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása

Az Ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) 2015. májusi kiegészítése tette lehetővé, hogy a zártkertek tulajdonosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan művelés alóli kivonását. 2015. november 30. napjától beadható váltak a kérelmek, mivel kihirdették az egyszerűsített eljárás részletszabályait tartalmazó miniszteri rendeletet. A zártkerti tulajdonosok 2016. december végéig élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

Magyar Közlöny: 2015. évi 162. szám
Érintett jogszabály: 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
Módosító jogszabály: 67/2015. (X. 30.) FM rendelet
Hatályos: 2015. november 30., 2017. január 1.

Részletek >>  
 A gyorsút útkategória kialakításának feltételei

A kormány döntött a gyorsútnak, mint a gyorsforgalmi hálózati útosztályba tartozó új útkategóriának a bevezetéséről. A meglévő úthálózati elemek átsorolását a nemzeti fejlesztési miniszternek 2015. december 31. napjáig el kell végeznie, amelynek érdekében szükséges gondoskodni a „gyorsút” jogi- és műszaki szabályozási környezetének kialakításáról is. A gyorsút jogi feltételeinek megteremtése érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter 2015. november 10-én benyújtott egy törvényjavaslatot.

Magyar Közlöny: 2015. évi 162. szám
Közjogi szervezetszabályozó eszköz: 1784/2015. (X. 30.) Korm. határozat

Részletek >> 
 Felvonók üzemeltetésének és létesítésének új szabályai

Mint korábban ismertettük, az építésügyben több jogszabály módosítás lépett hatályba, melyek a kötelező Európai Uniós tagságból származó kötelezettségeken túl a hatósági engedélyezési eljárások egyszerűsítésére is irányult. A módosítás nem kerülhette el a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Felvonó eljárási kódex) sem, melyben a kisebb pontosítások mellett új eljárási formát is hatályba léptetett a módosító 280/2015 (IX. 22.) Korm. rendelet. Az üzemeltetőknek, illetve a lifteket karbantartó, felülvizsgáló cégeknek új feladatokkal és a felelősségük változásával kell megismerkedniük.

Magyar Közlöny: 2015. évi 135. szám
Érintett jogszabály: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet
Hatályos: 2015. október 23.

Részletek >> 
 Már közel négyszáz kérelmet nyújtottak be a TSZSZ-hez

Már több mint egy éve működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), melynek létrehozását az építőiparban tapasztalható, egyes becslések szerint több százmilliárd forint nagyságrendű ki nem fizetett tartozás kezelése, rendezése tette szükségessé.

Részletek >> 
 Opten: Tovább sínylődik az építőipar

Az előző negyedévinél sokkal kevesebb építőipari cég szűnt meg a harmadik negyedévben, de az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató szerint nincs ok az örömre: az utolsó negyedévben megint sok társaságot töröl majd a cégbíróság. Öröm viszont, hogy nem aktív vállalkozások jutnak erre a sorsra, és egyre kevesebb a felszámolás útján megszűnő cég.

Részletek az opten.hu oldalon>>  

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak. 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu