Változásértesítő 2015/5 - Az új OTSZ ismertetése

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére az www.epitesijog.hu portálon!

A tűzvédelmi szabályozás rövid története. Az OTSZ 5.0

A tűz elleni védekezés nem újkeletű, a tűzvédelem pilléreit tartalmazó előírás 1788-ban került kiadásra. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet volt az első OTSZ rövidítésű jogszabály, és több lépésben jutottunk el a 2015. március 5. napjától hatályos OTSZ 5.0 alkalmazásáig. Jelen összefoglalóban az új OTSZ tartalmára is kitérünk.

Részletek >>


Az OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában I. - A jogszabály

A Flamella Kft. és Veresné Rauscher Judit arra vállalkozott, hogy az új OTSZ szövegét olyan formában tegye közzé, amely lényegesen elősegíti, hogy a tervezők egységesen és közérthetően tekinthessék át a megváltozott rendelkezéseket. A jelen cikkhez csatolt anyag a száraz jogi tartalomhoz a tervezők számára fontos kiegészítéseket és egyéb hasznos funkciókat biztosít. Fontos, hogy a jogszabály szövegébe ágyazva megtalálhatók a BM OKF felé bejövő kérdések és a BM OKF válaszai is, a segédanyag ezzel is jelentősen elősegíti a jogszabály értelmezését.

Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
Új jogszabály: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Hatályát veszti: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Hatályos: 2015. március 5.

Részletek >>


Nem minden esetben kell 2015. március 5-től alkalmazni az új OTSZ-t

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás) 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép. Érdemes tudni, hogy vannak olyan esetek, amikor 2015. március 5-ét követően is alkalmazható a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, illetve egyes előírások kötelezően csak hónapokkal később lépnek hatályba.

Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
Új jogszabály: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Hatályát veszti: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Hatályos: 2015. március 5. , 2015. július 1.

Részletek >>


Az új OTSZ hatálybalépésével módosuló kormányrendeletek

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amelyet a szakemberek OTSZ 5.0 elnevezéssel ismerhetnek) hatálybalépésével összefüggően kormányrendeleti szinten is szükségessé váltak módosítások. Az új OTSZ fogalmait, meghatározásait a 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet emelte át a vonatkozó jogszabályokba. Egyebek mellett a tűzvédelmi dokumentáció tartalma is átalakul az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet).

Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
Új jogszabály: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet; 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet; 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet; 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet; 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet; 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet; 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet; 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet; 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet; 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. december 6., 2015. március 5.

Részletek >>


A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság dolgozza ki a tűzvédelmi műszaki irányelveket

Az országos tűzvédelmi szabályzatról kiadott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – a sokak által csak OTSZ-nek hívott szabályozás – 2015. március 5-ével hatályát veszti és helyébe az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet lép (új OTSZ). Az új OTSZ hatálybalépéséhez kapcsolódóan a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól szóló jogszabályt is alkalmazni kell. Az alábbi tájékoztatóból az is kiderül, hogy a tűzvédelmi műszaki irányelvektől el lehet-e térni.

Magyar Közlöny: 2014. évi 166. szám
Új jogszabály: 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Hatályos: 2014. december 13.

Részletek >>


Az OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában II. - Az OTSZ I-IV. fejezetek bemutatása

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek >>

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu