Változásértesítő 2015/3 - Az új Plázastop-törvény

Tisztelt Olvasó!

Ezt az értesítést azért küldjük, hogy Ön időben értesüljön az építési jogi változásokról, felkészülten és eredményesen tudja végezni munkáját, el tudja kerülni az esetleges joghátrányokat. Ha hasznosnak találja értesítésünket, kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét is a feliratkozás lehetőségére a www.epitesijog.hu portálon!

Az új „Plázastop-törvény” 2015. február 1. napjától hatályos

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény III/A. fejezetét nevezi a sajtó „Plázastop-törvénynek”. Az Országgyűlés úgy helyezte hatályon kívül a korábbi előírásokat, hogy egyidejűleg ismételten korlátozta a nagyobb kereskedelmi építmények építését. A 2015. február 1. napjától hatályos jogszabály a tiltott alapterületet ugyan szűkítette, azonban ezek engedélyezésére egy teljesen egyedi eljárást vezetett be. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalása szükséges a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez.

Magyar Közlöny: 2014. évi 186. szám
Érintett jogszabály: 1997. évi LXXVIII. törvény
Módosító jogszabály: 2014. évi CXIII. törvény
Hatályos: 2015. február 1.

Részletek >>

 

Az új Plázastop-törvény által előírt szakhatósági állásfoglalás szabályai

A 400 m2 alapterület feletti kereskedelmi építmények esetében egy speciális szakhatóság véleményt kell beadni az építési engedély kiadásához. A 2015. február 1. napjától hatályos új „Plázastop-törvény” – amely az Építési törvény egyik fejezete, vagyis nem külön jogszabály – a szakhatósági eljárás részletes szabályait nem tartalmazza. A törvényi felhatalmazás alapján az 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet rögzíti a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének szakhatósági állásfoglalása kiadásának előírásait.

Magyar Közlöny: 2015. évi 7. szám
Új jogszabály: 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2015. február 1.

Részletek >>


A Plázastop Bizottság eljárásának szabályai

A 2015. február 1. napjától hatályos új „Plázastop-törvény” a 400 m2 alapterület feletti kereskedelmi építmények csak akkor kaphatnak építési engedélyt, ha a beruházó egy speciális szakhatóság állásfoglalását, vagy előzetes szakhatósági hozzájárulását is beszerzi. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője a szakhatósági döntését egy miniszterek által delegált bizottság véleményének mérlegelésével állapítja meg. Az egyszerűség kedvéért ezt a testületet Plázastop Bizottságnak neveztük el.

Magyar Közlöny: 2015. évi 7. szám
Új jogszabály: 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2015. február 1.

Részletek >>


Az Eljárási Kódexből kikerültek a Plázastop-törvényhez kapcsolódó előírások

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletből (Eljárási Kódex) 2014. december 31-i hatállyal törölték azokat a rendelkezéseket, amelyek az 1997. évi LXXVIII. törvény III/A. fejezetéhez (vagyis az ún. Plázastop-törvényhez) kapcsolódtak.

Magyar Közlöny: 2012. évi 148. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosította: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 2010. évi CXXX. törvény
Hatályos: 2014. december 31.

Részletek >>

Ezt a levelet azért küldjük önnek, mert feliratkozott az Építésijog.hu portál változásértesítőjére. Ha nem kapja meg valamelyik értesítőnket, annak az lehet az oka, hogy levelezőrendszere spamnek minősíti a levelet. Ebben az esetben az ertesito@epitesijog.hu címet az Ön rendszerében hozzá kell adni a címlistájához vagy a megbízható feladók listájához. Értesítőnk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80970/2014.

www.epitesijog.hu