Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció részletes szabályai

Szerző: Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2017. január 05. csütörtök, 18:30

Közzétéve: 2017. január 05. csütörtök, 18:30

A Településképi törvény előírásaival összhangban a településképi követelmények érvényesítése érdekében, a főépítész által ellátandó feladatok kiegészültek, többek között az arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével összefüggő teendőkkel. A településkép érvényesítése is nagyobb eséllyel kerülhet sor a korábbinál jóval magasabb településképi bírságnak köszönhetően.

Részletek »

Új lehetőségek a településkép védelme, alakítása érdekében

Szerző: Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2017. január 09. hétfő, 11:29

Közzétéve: 2017. január 05. csütörtök, 18:17

A Településképi törvény végrehajtására kiadott, és 2016. december 30-án hatályba lépett 400/2016. (XII.5.) Korm. rendelet módosította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet. A módosításnak köszönhetően megjelentek a településképi követelményekre, illetve a településkép védelme érdekében megalkotható jogi eszközök: az arculati kézikönyv, a településképi rendelet, valamint a sajátos jogintézmények és az ezekre vonatkozó szabályok.

Részletek »

Változások a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlával kapcsolatban

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. december 28. szerda, 19:28

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 19:20

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú - a Parlament elé 2016. október 28-án benyújtott - törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza az államháztartásról szóló az 2011. évi CXCV. törvény 42. §-ának (2a) bekezdéssel történő kiegészítését, mely szerint a központi költségvetés központosított bevételét képező bírságok, egyéb bevételek kizárólag e célra létrehozott központosított beszedési számlára szedhetők be. A rendelkezés várhatóan 2017. január 1-jén lép hatályba.

Részletek »

Rövidebb időn belül kell a hatóságoknak eljárnia a szabálytalan építési tevékenységek esetében

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016. december 28. szerda, 18:48

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 18:12

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításai közül kiemelkedik az egyszerű bejelentés hatályának bővítése, és a „csonka HÉSZ” alkalmazásával kapcsolatos változás, azonban számos további, nem kevésbé jelentős módosítás is történt. A törvény a szabálytalan építési tevékenységek hatóságok általi, illetve az energetikai tanúsítványok kamara általi ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, továbbá a Plázastop-törvény szerinti fellebbezési eljárást is érintette.

Részletek »

Újabb rendelkezéseket kell figyelembe venni a „csonka HÉSZ”-ből

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2016. december 28. szerda, 18:38

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 18:08

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításai között – az egyszerű bejelentés hatályának bővítése mellett – megjelent egy „csonka” HÉSZ alkalmazással kapcsolatos változás is.

Részletek »

2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

Szerzők: Baksa Lajos Baksa Lajos, dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. január 10. kedd, 21:57

Közzétéve: 2016. december 28. szerda, 18:05

A T/12723. törvényjavaslat egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek vonatkozásában tartalmazott fontos módosításokat. A törvényjavaslat időközben elfogadásra, majd kihirdetésre került, azonban a szövege változott az eredeti javaslathoz képest. Cikkünkben a kihirdetett törvény mellett bemutatjuk a jogalkotási folyamatban bekövetkezett szövegváltozásokat is. Az Étv. módosítás teljeskörű értelmezéséhez szükséges volt az időközben megjelent salátarendelet is. A kormányrendeletből derült ki, hogy a lakóépületek átalakításához sem egyszerű bejelentésre, sem építési engedélyre nincs szükség.

Részletek »

Kihirdették az Építési törvény módosítását

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. december 20. kedd, 22:57

Közzétéve: 2016. december 20. kedd, 22:57

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek, illetve építési munkák körét is bővíti, illetve új elemmel nő a csonka HÉSZ-ből kötelezően figyelembe vehető rendelkezések köre. A módosításokat rögzítő 2016. évi CLXXIII. törvény már megjelent a Magyar Közlönyben.

Részletek »

A 2017. évi Ybl Miklós-díj hirdetménye

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. március 25. szombat, 12:27

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 15:27

A Miniszterelnökség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján felhívást tett közzé a 2017. évi Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozóan.

Részletek »

Már csak a kihirdetésre vár az Építési törvény módosítása

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. december 19. hétfő, 10:53

Közzétéve: 2016. december 19. hétfő, 10:53

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása egyebek mellett az egyszerű bejelentéssel építhető épületek, illetve építési munkák körét is bővíti, illetve új elemmel nő a csonka HÉSZ-ből kötelezően figyelembe vehető rendelkezések köre. A törvényjavaslat hamarosan megjelenhet a Magyar Közlönyben így 2017. január 1. napjától valószínűleg hatályba is lépnek a módosítások.

Részletek »