Társadalomtudományi alapismeretek 2. - SGYMESZTTA - TEMATIKA (JOGI RÉSZ)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.03.19. 15:30

Közzétéve: 2020.03.19. 15:01

 

 

Társadalomtudományi alapismeretek 2.
SGYMESZTTA
LEVELEZŐ

JOGI RÉSZ

 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

6.

Szerződési típusok. A szerződés létrejötte. Cégek alapítása, működtetése. A szerződés érvénytelensége. Szerződés megerősítése és biztosítása. A szerződés teljesítése

A szerződés fogalma, alanyai és tárgya. Szerződéses szabadság elve. Általános szerződési feltételek. Fogyasztói szerződés. Tipikus polgári jogi szerződésfajták. Előszerződés. Szerződés tartalmának értelmezése. Szerződéskötési nyilatkozatok. A szerződés alakja. Érvényesség és hatályosság. Gazdasági társaságok típusai. Cégek alapításának, működtetésének szabályai. Cégbírósági eljárás. Képviselet a szerződéskötésnél. Szerződések csoportosítása a kikényszeríthetőségük alapján. Megtámadhatóság és semmisség. Érvénytelenségi okok. Szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei. Szerződés megerősítése és biztosítása (foglaló, óvadék, kötbér, stb.). Kötelező jótállás esetei. Szerződés teljesítésének helye és ideje. Szerződés teljesítésének módja

Szerződési alapismeretek:
01. A szerződés fogalma és tartalma
02. Szerződésfajták
01.1. Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?
01.4. A szerződés és a jogszabály viszonya
04. Hogyan jöhet létre a szerződés?
04.2. Milyen alakban jöhet létre a szerződés?
04.3. Lényeges szerződési feltételek. A felek együttműködési kötelezettsége
05. Képviselet a szerződéskötésnél

Szerződési alapismeretek:
06.2. A szerződés érvénytelensége az új Ptk-ban
07. Megtámadhatósági okok
08. Semmisségi okok
Szerződési biztosítékok:
01. A szerződéses biztosítékok jelentősége
 

Szerződési alapismeretek:
10. Hol, mikor és hogyan kell teljesíteni a szerződést?
 

7.

A szerződés módosítása és megszüntetése. Szerződésszegés. Követelések érvényesítése. Megbízási és vállalkozási szerződés. Kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés

Szerződés módosítása. Szerződésszegés általános szabályai. Késedelem. Hibás teljesítés és szavatosság. A kártérítés. Megbízási szerződés. Megbízás nélküli ügyvitel. Vállalkozási szerződés tartalma. Vállalkozási szerződés teljesítése és megszegése. Kivitelezési szerződés. Fővállalkozási szerződés és generál-kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés

Szerződési alapismeretek:
11. Hogyan lehet módosítani a szerződést?
 

Szerződésszegés esetei:
01. Mi az a szerződésszegés?
02. Kötelezett késedelme
03. Jogosult késedelme
04. Hibás teljesítés (szavatosság)
03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság
03.2. Hibás teljesítés. A termékszavatosság
03.3. Hibás teljesítés. A jótállás
03.3.1. Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között?
03.3.2. Mi a hasonlóság a jótállás és a szavatosság között?
03.4. Hibás teljesítés. A jogszavatosság
04. A teljesítés lehetetlenné válása és a teljesítés megtagadása

Szerződési alapismeretek:
05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
07. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai
 

Szerződési alapismeretek:
15. Megbízási szerződés
16. Vállalkozási szerződés

Építkezési útmutató:
03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)
05.3. A tervezési szerződés
 

 

 

 

 

 

 

Társadalomtudományi alapismeretek 2.
SGYMESZTTA
NAPPALI

JOGI RÉSZ

 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

10.

Szerződési típusok. A szerződés létrejötte. Cégek alapítása, működtetése. A szerződés érvénytelensége.

A szerződés fogalma, alanyai és tárgya. Szerződéses szabadság elve. Általános szerződési feltételek. Fogyasztói szerződés. Tipikus polgári jogi szerződésfajták. Előszerződés. Szerződés tartalmának értelmezése. Szerződéskötési nyilatkozatok. A szerződés alakja. Érvényesség és hatályosság. Gazdasági társaságok típusai. Cégek alapításának, működtetésének szabályai. Cégbírósági eljárás. Képviselet a szerződéskötésnél. Szerződések csoportosítása a kikényszeríthetőségük alapján. Megtámadhatóság és semmisség. Érvénytelenségi okok. Szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei.

Szerződési alapismeretek:
01. A szerződés fogalma és tartalma
02. Szerződésfajták
01.1. Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?
01.4. A szerződés és a jogszabály viszonya
04. Hogyan jöhet létre a szerződés?
04.2. Milyen alakban jöhet létre a szerződés?
04.3. Lényeges szerződési feltételek. A felek együttműködési kötelezettsége
05. Képviselet a szerződéskötésnél

Szerződési alapismeretek:
06.2. A szerződés érvénytelensége az új Ptk-ban
07. Megtámadhatósági okok
08. Semmisségi okok
 

11.

Szerződés megerősítése és biztosítása. A szerződés teljesítése

Szerződés megerősítése és biztosítása (foglaló, óvadék, kötbér, stb.). Kötelező jótállás esetei. Szerződés teljesítésének helye és ideje. Szerződés teljesítésének módja

Szerződési biztosítékok:
01. A szerződéses biztosítékok jelentősége
 

Szerződési alapismeretek:
10. Hol, mikor és hogyan kell teljesíteni a szerződést?
 

12.

A szerződés módosítása és megszüntetése. Szerződésszegés.

Szerződés módosítása. Szerződésszegés általános szabályai. Késedelem. Hibás teljesítés és szavatosság. A kártérítés.

Szerződési alapismeretek:
11. Hogyan lehet módosítani a szerződést?
 

Szerződésszegés esetei:
01. Mi az a szerződésszegés?
02. Kötelezett késedelme
03. Jogosult késedelme
04. Hibás teljesítés (szavatosság)
03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság
03.2. Hibás teljesítés. A termékszavatosság
03.3. Hibás teljesítés. A jótállás
03.3.1. Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között?
03.3.2. Mi a hasonlóság a jótállás és a szavatosság között?
03.4. Hibás teljesítés. A jogszavatosság
04. A teljesítés lehetetlenné válása és a teljesítés megtagadása

Szerződési alapismeretek:
05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
07. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai
 

13.

Megbízási és vállalkozási szerződés. Kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés

Megbízási szerződés. Megbízás nélküli ügyvitel. Vállalkozási szerződés tartalma. Vállalkozási szerződés teljesítése és megszegése. Kivitelezési szerződés. Fővállalkozási szerződés és generál-kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés

Szerződési alapismeretek:
15. Megbízási szerződés
16. Vállalkozási szerződés

Építkezési útmutató:
03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)
05.3. A tervezési szerződés
 

 

 

 

 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt