Honvédelmi és katonai célú építmény

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018. január 02. kedd, 20:54

Közzétéve: 2018. január 02. kedd, 20:30

Honvédelmi és katonai célú építmény: az az építmény, építményrész, építmény-együttes, és annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges vonalas és nem vonalas műtárgyak, amelyek létrehozása során a honvédelmi és katonai rendeltetés - ideértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő kötelezettséget is - sajátosságából adódóan különös funkcionális, építészeti-műszaki, technológiai, valamint minősítettadat-védelmi és információvédelmi követelmények megállapítására és teljesítésére, illetve az építmény használata során ezek fenntartására van szükség [40/2002. (III. 21.) Korm. rend. 2. § 2. pont].

Honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló földrészlet [40/2002. (III. 21.) Korm. rend. 2. § 3. pont].

Honvédelmi és katonai célú ingatlant érintő telekalakítási eljárás: olyan telekalakítási engedélyezési eljárás, amelyben a telekcsoport újraosztása, a telekfelosztás, a telekegyesítés vagy a telek-határrendezés honvédelmi és katonai célú ingatlan telekhatárának megváltozásával jár [40/2002. (III. 21.) Korm. rend. 2. § 4. pont].

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
a) a honvédelmi és katonai célú építmények,
b) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon álló, vagy oda tervezett építmények (a villamosenergia-ipari, távhőellátási és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmény kivételével),
c) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek
építésügyi hatósági eljárásaiban kell alkalmazni [40/2002. (III. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].

A rendeletet alapján kell lefolytatni a honvédelmi és katonai célú ingatlant érintő telekalakítási eljárásokat is [40/2002. (III. 21.) Korm. rend. 1. § (2) bek.].