Jogi ismeretek II. - Tematika

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 13:21

Közzétéve: 2009.05.02. 14:34

 

 


Jogi ismeretek II.

Szerződések az építési jogban


NAPPALI
 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

1.
 

Szerződési típusok
A szerződés fogalma, alanyai és tárgya. Szerződéses szabadság elve. Általános szerződési feltételek. Fogyasztói szerződés. Tipikus polgári jogi szerződésfajták. Előszerződés

Szerződési alapismeretek (az almenü címe):
- 01. A szerződés fogalma és tartalma
- 02. Szerződésfajták
- 01.1. Milyen szerződésekre kell az új Ptk-t alkalmazni?
- 01.3. Az általános szerződési feltételek és a fogyasztói szerződés

2.
 


A szerződés létrejötte
Szerződés tartalmának értelmezése. Szerződéskötési nyilatkozatok. A szerződés alakja. Érvényesség és hatályosság.

Szerződési alapismeretek:
-
01.4. A szerződés és a jogszabály viszonya
- 04. Hogyan jöhet létre a szerződés?
- 04.2. Milyen alakban jöhet létre a szerződés?
- 04.3. Lényeges szerződési feltételek. A felek együttműködési kötelezettsége

3.
 

Cégek alapítása, működtetése. Képviselet
Gazdasági társaságok típusai. Cégek alapításának, működtetésének szabályai. Cégbírósági eljárás. Képviselet a szerződéskötésnél.

Szerződési alapismeretek:
05. Képviselet a szerződéskötésnél

4.
 

A szerződés érvénytelensége
Szerződések csoportosítása a kikényszeríthetőségük alapján. Megtámadhatóság és semmisség. Érvénytelenségi okok. Szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei

Szerződési alapismeretek:
- 06.2. A szerződés érvénytelensége az új Ptk-ban
- 07. Megtámadhatósági okok
- 08. Semmisségi okok

5.
 

Szerződés megerősítése és biztosítása
Szerződés megerősítése és biztosítása (foglaló, óvadék, kötbér, stb.). Kötelező jótállás esetei

Szerződési biztosítékok:
- 01. A szerződéses biztosítékok jelentősége
- 02. Foglaló
- 03. Kötbér
- 05. Garancia
- 06. Jogvesztés kikötése
- 07. Óvadék
- 08. Kezesség
 

6.
 

A szerződés teljesítése
Szerződés teljesítésének helye és ideje. Szerződés teljesítésének módja

Szerződési alapismeretek:
10. Hol, mikor és hogyan kell teljesíteni a szerződést?

7.
 

A szerződés módosítása és megszüntetése
Szerződés módosítása. Engedményezés és tartozásátvállalás. Szerződés kétoldalú megszüntetése. Szerződés egyoldalú megszüntetése. Elévülés

Szerződési alapismeretek:
11. Hogyan lehet módosítani a szerződést?
12. Engedményezés, tartozásátvállalás és tartozáselismerés
13. A szerződés megszűnése és megszüntetése
14. Elévülés

8.
 

Szerződésszegés I.
Szerződésszegés általános szabályai. Késedelem. Hibás teljesítés és szavatosság. A teljesítés lehetetlenülése. A kártérítés

Szerződésszegés esetei:
- 01. Mi az a szerződésszegés?
- 02. Kötelezett késedelme
- 03. Jogosult késedelme
- 04. Hibás teljesítés (szavatosság)
- 03.1. Hibás teljesítés. A kellékszavatosság
- 03.2. Hibás teljesítés. A termékszavatosság
- 03.3. Hibás teljesítés. A jótállás
- 03.3.1. Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között?
- 03.3.2. Mi a hasonlóság a jótállás és a szavatosság között?
- 03.4. Hibás teljesítés. A jogszavatosság
- 04. A teljesítés lehetetlenné válása és a teljesítés megtagadása

9.
 

Szerződésszegés II. Követelések érvényesítése
Kártérítés. Közvetítői eljárás. Választottbíráskodás. Bírósági eljárás (peres és nem peres eljárások). Bírósági végrehajtás. Felszámolási és csődeljárás, végelszámolás. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Szerződési alapismeretek:
- 05. A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
- 07. A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai

Követelések érvényesítése:
- 05. Követelések érvényesítése I.
- 01.Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a lánctartozás megakadályozásáért

10.
 

Megbízási és vállalkozási szerződés
Megbízási szerződés. Megbízás nélküli ügyvitel. Vállalkozási szerződés tartalma. Vállalkozási szerződés teljesítése és megszegése.

Szerződési alapismeretek:
15. Megbízási szerződés
16. Vállalkozási szerződés

11.
 

Kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés
Kivitelezési szerződés (építési szerződés). Fővállalkozási szerződés és generál-kivitelezési szerződés. Tervezési szerződés

Építkezési útmutató:
- 03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)
- 05.3. A tervezési szerződés

12.
 

Zárthelyi dolgozat

 

13.

Pótzárthelyi dolgozat
 

 

 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt