Ingatlanjog - Tematika

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.03.31. 11:15

Közzétéve: 2009.05.02. 13:41

 

 


Ingatlanjog

LEVELEZŐ

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok)

1.

Az ingatlan. Ingatlan-nyilvántartás I.
Az építési telek és az ingatlan fogalma. Épület, építmény. A föld és az épület jogi helyzete. Fontos fogalmak: közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet.
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, a nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. A TakarNet. A hiteles és nem hiteles tulajdoni lap. A társasház alapítása. Az alapító okirat. A szervezeti-működési szabályzat. A társasház szervezete. Építkezés a társasházban.

Építésügyi engedélyezés (az almenü címe):
03.1. Építési telek és egyéb fogalmak
Fogalomtár:
- Ingatlan
- Építmény, épület, műtárgy
- Lakás
Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

Ingatlan-nyilvántartás:
- 02.1. Az ingatlan-nyilvántartás és a földhivatalok
- 02.2. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap

2.

Ingatlan-nyilvántartás II. Telekalakítás
Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok. A beadványok intézésének sorrendje. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás. A földhivatali határozat. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Telekalakítás típusai, vonatkozó jogszabályok. Telekalakítási engedély

Ingatlan-nyilvántartás:
- 05. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításának szabályai
- 07. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok
- 06. A földhivatali eljárás szabályai
- 10. Kötelező bejelenteni az adatváltozásokat!
- 08. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai
- 09. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Építésügyi engedélyezés:
- 03.2. Telekalakítási engedély
 

3.

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése
Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés. A kisajátítási eljárás. 

Tulajdonjog szabályai:
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
- 03. Hatósági (bírósági) határozat
- 04. Hatósági árverés
- 05. Elbirtoklás
- Kisajátítás
- 08. Növedék
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés
 

4.

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek. A tulajdon korlátozása. Birtokvédelem és a tulajdonjog védelme
A tulajdon részjogosítványai, a tulajdonos jogai és kötelezettségei. Teherviselés (építményadó, telekadó, stb.). Szomszédjogok. Túlépítés. Elidegenítési és terhelési tilalom. Haszonélvezet és a használat joga. Földhasználati jog. Telki szolgalom. Jelzálogjog- Jogos önhatalom. Közigazgatási birtokvédelem. Birtokper. Tulajdonjog háborítatlanságát védő per. A dolog birtokba bocsátása iránti per. Szomszédjogi szabályok megsértésével kapcsolatos perek. Bejegyzési, törlési és kiigazítási perek (ingatlan-nyilvántartási igények).

Tulajdonjog szabályai:
- 09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
- 09.2. A tulajdonos jogai
- 09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek
- 09.4. A tulajdonos kötelezettségei. Az ingatlan használatához kapcsolódó költségek viselése, a közterhek viselése
- 09.5. A tulajdonos kötelezettségei. Törvényi korlátozások, településrendezési kötelezettségek
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 16. Földhasználati jog
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 18. Telki szolgalom
- 15. Elidegenítési és terhelési tilalom
Ingatlankezelés:
01. Jókarbantartási kötelezési eljárás. Szervizkönyv

5.

Adásvételi szerződés. Csereszerződés. Ajándékozási szerződés. Lakásbérleti szerződés
Adásvételi szerződés tárgya, alanyai és tartalma. Az elővásárlási jog, visszavásárlási jog és a vételi jog bemutatása. A csereszerződés. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Adásvételi szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Ajándékozási szerződésre vonatkozó rendelkezések. A lakásbérleti szerződés tárgya és tartalma. A lakásbérleti szerződés alanyainak jogai és kötelezettségei. A lakásbérleti szerződés megszűnésének esetei.

Ingatlanvásárlási útmutató:
- Ingatlan megszerzésének öt -legfontosabb feltétele
Milyen szempontok alapján vásárolható korszerű családi ház 2020-ban?

6.

Illetékfizetés, adózás
A visszterhes vagyonátruházási, az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya, alapja és mértéke. Illetékmentességek és illetékkedvezmények. Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem adózási szabályai.

Ingatlanvásárlási útmutató:
- 02. Mennyi illetéket és adót kell fizetni az ingatlan vásárlása, eladása során?

7.

Zárthelyi dolgozat

  

 


Ingatlanjog

NAPPALI

 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

1.
 

Az ingatlan
Az építési telek és az ingatlan fogalma. Épület, építmény. A föld és az épület jogi helyzete. Fontos fogalmak: közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet.

Építésügyi engedélyezés (az almenü címe):
03.1. Építési telek és egyéb fogalmak
Fogalomtár:
- Ingatlan
- Építmény, épület, műtárgy
- Lakás
Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

2.
 

Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, a nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. A TakarNet. A hiteles és nem hiteles tulajdoni lap.

Ingatlan-nyilvántartás:
- 02.1. Az ingatlan-nyilvántartás és a földhivatalok
- 02.2. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap

3.
 

Ingatlan-nyilvántartás II.
Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok. A beadványok intézésének sorrendje. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás. A földhivatali határozat. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban.

Ingatlan-nyilvántartás:
- 05. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításának szabályai
- 07. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok
- 06. A földhivatali eljárás szabályai
- 10. Kötelező bejelenteni az adatváltozásokat!
- 08. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai
- 09. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

4.
 

Telekalakítás
Telekalakítás típusai, vonatkozó jogszabályok. Telekalakítási engedély

Építésügyi engedélyezés:
- 03.2. Telekalakítási engedély
 

5.
 

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése
Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés. A kisajátítási eljárás. Termőföld tulajdonjogának megszerzése. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése.

Tulajdonjog szabályai:
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
- 03. Hatósági (bírósági) határozat
- 04. Hatósági árverés
- 05. Elbirtoklás
- Kisajátítás
- 08. Növedék
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés
 

6.
 

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek. A tulajdon korlátozása.
A tulajdon részjogosítványai, a tulajdonos jogai és kötelezettségei. Teherviselés (építményadó, telekadó, luxusadó, stb.). Szomszédjogok. Túlépítés. Elidegenítési és terhelési tilalom. Haszonélvezet és a használat joga. Földhasználati jog. Telki szolgalom. Jelzálogjog

Tulajdonjog szabályai:
- 09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
- 09.2. A tulajdonos jogai
- 09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek
- 09.4. A tulajdonos kötelezettségei. Az ingatlan használatához kapcsolódó költségek viselése, a közterhek viselése
- 09.5. A tulajdonos kötelezettségei. Törvényi korlátozások, településrendezési kötelezettségek
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 16. Földhasználati jog
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 18. Telki szolgalom
- 15. Elidegenítési és terhelési tilalom
Ingatlankezelés:
01. Jókarbantartási kötelezési eljárás. Szervizkönyv

7.
 

Birtokvédelem és a tulajdonjog védelme
Jogos önhatalom. Közigazgatási birtokvédelem. Birtokper. Tulajdonjog háborítatlanságát védő per. A dolog birtokba bocsátása iránti per. Szomszédjogi szabályok megsértésével kapcsolatos perek. Bejegyzési, törlési és kiigazítási perek (ingatlan-nyilvántartási igények).

Tulajdonjog szabályai:
- 10.1. Hogyan védhetjük meg a birtokunkat?
- 10.2. A birtokvédelmi eljárás
- 11. Hogyan védhetjük meg a tulajdonunkat?
 

8.
 

Társasház
A társasház alapítása. Az alapító okirat. A szervezeti-működési szabályzat. A társasház szervezete. Építkezés a társasházban.

 

9.
 

Adásvételi szerződés. Csereszerződés. Ajándékozási szerződés
Adásvételi szerződés tárgya, alanyai és tartalma. Az elővásárlási jog, visszavásárlási jog és a vételi jog bemutatása. A csereszerződés. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Adásvételi szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Ajándékozási szerződésre vonatkozó rendelkezések

Ingatlanvásárlási útmutató:
- Ingatlan megszerzésének öt -legfontosabb feltétele
Milyen szempontok alapján vásárolható korszerű családi ház 2020-ban?

10.
 

Lakásbérleti szerződés
A lakásbérleti szerződés tárgya és tartalma. A lakásbérleti szerződés alanyainak jogai és kötelezettségei. A lakásbérleti szerződés megszűnésének esetei.

 

11.
 

Illetékfizetés, adózás
A visszterhes vagyonátruházási, az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya, alapja és mértéke. Illetékmentességek és illetékkedvezmények. Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem adózási szabályai.

Ingatlanvásárlási útmutató:
- 02. Mennyi illetéket és adót kell fizetni az ingatlan vásárlása, eladása során?

12.
 

Zárthelyi dolgozat

 

13.

Pótzárthelyi dolgozat
 

 

 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt