Ingatlanjog - Tematika

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.03.21. 10:34

Közzétéve: 2009.05.02. 13:41

 

 


Ingatlanjog

LEVELEZŐ

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok)

1.

Az ingatlan
Az építési telek és az ingatlan fogalma. Épület, építmény. A föld és az épület jogi helyzete. Fontos fogalmak: közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet.
Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, a nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. A TakarNet. A hiteles és nem hiteles tulajdoni lap.

 

2.

Ingatlan-nyilvántartás II.
Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok. A beadványok intézésének sorrendje. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás. A földhivatali határozat. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban.
Telekalakítás
Telekalakítás típusai, vonatkozó jogszabályok. Telekalakítási engedély

 

3.

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése
Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés. A kisajátítási eljárás. Termőföld tulajdonjogának megszerzése. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése.

 

4.

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek. A tulajdon korlátozása.
A tulajdon részjogosítványai, a tulajdonos jogai és kötelezettségei. Teherviselés (építményadó, telekadó, luxusadó, stb.). Szomszédjogok. Túlépítés. Elidegenítési és terhelési tilalom. Haszonélvezet és a használat joga. Földhasználati jog. Telki szolgalom. Jelzálogjog
Birtokvédelem és a tulajdonjog védelme
Jogos önhatalom. Közigazgatási birtokvédelem. Birtokper. Tulajdonjog háborítatlanságát védő per. A dolog birtokba bocsátása iránti per. Szomszédjogi szabályok megsértésével kapcsolatos perek. Bejegyzési, törlési és kiigazítási perek (ingatlan-nyilvántartási igények).
Társasház
A társasház alapítása. Az alapító okirat. A szervezeti-működési szabályzat. A társasház szervezete. Építkezés a társasházban.

 

5.

Adásvételi szerződés. Csereszerződés. Ajándékozási szerződés
Adásvételi szerződés tárgya, alanyai és tartalma. Az elővásárlási jog, visszavásárlási jog és a vételi jog bemutatása. A csereszerződés. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Adásvételi szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Ajándékozási szerződésre vonatkozó rendelkezések
Lakásbérleti szerződés
A lakásbérleti szerződés tárgya és tartalma. A lakásbérleti szerződés alanyainak jogai és kötelezettségei. A lakásbérleti szerződés megszűnésének esetei.

 

6.

Illetékfizetés, adózás
A visszterhes vagyonátruházási, az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya, alapja és mértéke. Illetékmentességek és illetékkedvezmények. Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem adózási szabályai.

 

7.

Zárthelyi dolgozat

 

 

 


Ingatlanjog

NAPPALI

 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok)

1.
 

Az ingatlan
Az építési telek és az ingatlan fogalma. Épület, építmény. A föld és az épület jogi helyzete. Fontos fogalmak: közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet.

Építésügyi engedélyezés (az almenü címe):
03.1. Építési telek és egyéb fogalmak
Fogalomtár:
- Ingatlan
- Építmény, épület, műtárgy
- Lakás
Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

2.
 

Ingatlan-nyilvántartás I.
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, a nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. A TakarNet. A hiteles és nem hiteles tulajdoni lap.

Ingatlan-nyilvántartás:
- 02.1. Az ingatlan-nyilvántartás és a földhivatalok
- 02.2. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap

3.
 

Ingatlan-nyilvántartás II.
Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok. A beadványok intézésének sorrendje. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás. A földhivatali határozat. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban.

Ingatlan-nyilvántartás:
- 05. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításának szabályai
- 07. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok
- 06. A földhivatali eljárás szabályai
- 10. Kötelező bejelenteni az adatváltozásokat!
- 08. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai
- 09. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

4.
 

Telekalakítás
Telekalakítás típusai, vonatkozó jogszabályok. Telekalakítási engedély

Építésügyi engedélyezés:
- 03.2. Telekalakítási engedély
 

5.
 

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése
Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés. A kisajátítási eljárás. Termőföld tulajdonjogának megszerzése. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése.

Tulajdonjog szabályai:
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
- 03. Hatósági (bírósági) határozat
- 04. Hatósági árverés
- 05. Elbirtoklás
- Kisajátítás
- 08. Növedék
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés
Ingatlanvásárlási útmutató:
- Ingatlan megszerzésének öt legfontosabb feltétele
- Külföldiek ingatlanszerzésének feltételei

6.
 

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek. A tulajdon korlátozása.
A tulajdon részjogosítványai, a tulajdonos jogai és kötelezettségei. Teherviselés (építményadó, telekadó, luxusadó, stb.). Szomszédjogok. Túlépítés. Elidegenítési és terhelési tilalom. Haszonélvezet és a használat joga. Földhasználati jog. Telki szolgalom. Jelzálogjog

Tulajdonjog szabályai:
- 09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
- 09.2. A tulajdonos jogai
- 09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek
- 09.4. A tulajdonos kötelezettségei. Az ingatlan használatához kapcsolódó költségek viselése, a közterhek viselése
- 09.5. A tulajdonos kötelezettségei. Törvényi korlátozások, településrendezési kötelezettségek
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 16. Földhasználati jog
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 18. Telki szolgalom
- 15. Elidegenítési és terhelési tilalom
Ingatlankezelés:
01. Jókarbantartási kötelezési eljárás. Szervizkönyv

7.
 

Birtokvédelem és a tulajdonjog védelme
Jogos önhatalom. Közigazgatási birtokvédelem. Birtokper. Tulajdonjog háborítatlanságát védő per. A dolog birtokba bocsátása iránti per. Szomszédjogi szabályok megsértésével kapcsolatos perek. Bejegyzési, törlési és kiigazítási perek (ingatlan-nyilvántartási igények).

Tulajdonjog szabályai:
- 10.1. Hogyan védhetjük meg a birtokunkat?
- 10.2. A birtokvédelmi eljárás
- 11. Hogyan védhetjük meg a tulajdonunkat?
 

8.
 

Társasház
A társasház alapítása. Az alapító okirat. A szervezeti-működési szabályzat. A társasház szervezete. Építkezés a társasházban.

 

9.
 

Adásvételi szerződés. Csereszerződés. Ajándékozási szerződés
Adásvételi szerződés tárgya, alanyai és tartalma. Az elővásárlási jog, visszavásárlási jog és a vételi jog bemutatása. A csereszerződés. A szerződéskötési folyamat során előforduló jogi problémák felvázolása, megoldási javaslatok. Adásvételi szerződéshez kapcsolódó biztosítékok. Ajándékozási szerződésre vonatkozó rendelkezések

 

10.
 

Lakásbérleti szerződés
A lakásbérleti szerződés tárgya és tartalma. A lakásbérleti szerződés alanyainak jogai és kötelezettségei. A lakásbérleti szerződés megszűnésének esetei.

 

11.
 

Illetékfizetés, adózás
A visszterhes vagyonátruházási, az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya, alapja és mértéke. Illetékmentességek és illetékkedvezmények. Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem adózási szabályai.

Ingatlanvásárlási útmutató:
- 02. Mennyi illetéket és adót kell fizetni az ingatlan vásárlása, eladása során?

12.
 

Zárthelyi dolgozat

 

13.

Pótzárthelyi dolgozat
 

 

 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt