Jogi ismeretek II. - Házi dolgozat (KÖTELEZŐ)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2020.03.31. 09:38

Közzétéve: 2009.02.08. 12:24


Feladat: A javasolt téma feldolgozása tanulmány elkészítésével és a szükséges mellékletek csatolásával.


A tanulmány terjedelmére nincs kikötés.
 


Cím: Felelős műszaki vezető vagy építési műszaki ellenőr által okozott kár

 


A beruházások során általában a kivitelező és a tervező felelőssége merül fel, ha valamilyen hiba keletkezik az épületben, egy építkezés során azonban a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr is tud hibás teljesítésével kárt okozni. A tanulmány célja, hogy összefoglalja azokat a felelősségi típusokat, amelyeket a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr tevékenységével szemben fennáll. A dolgozatban legalább egy konkrét esetet fel kell dolgozni, amelyben a felelős műszaki vezető és/vagy az építési műszaki ellenőr felelőssége felmerült, és döntés is született. Az eset bemutathatja akár egy etikai eljárás lefolytatását és végeredményét is.

Kétféle tanulmány készíthető:
 
1.
Megtörtént eset (nem internetes cikkben, tanulmányban, nem a Bírósági Határozatok című folyóiratban, illetve nem jogtárban BH-ként közölt ügy) feldolgozása a hatósági határozatok és egyéb iratok birtokában (1 ügyet kell feldolgozni)
 
A tanulmány az alábbi részekből álljon:
- összefoglaló tanulmány a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr felelősségének jogi kereteiről,
- az ügy jogi tényállásának összefoglalása, kiemelve azt a tényt és jogszabályi rendelkezést, ami a kérdést eldöntötte,
- megoldási javaslat, amellyel a a felelős műszaki vezető és/vagy az építési műszaki ellenőr elkerülhette volna a felelősségre vonást,
- kötelező csatolni: kereset, ellenkérelem, bírósági ítélet(ek), kamarai határozat(ok) (értelemszerűen csak az a dokumentumot, amely az ügyben rendelkezésre áll).
 
Olyan ügy is feldolgozható, amely még nem zárult le jogerősen. Ilyen ügyet általában az ismeretségi körből lehet találni.
 
Csak olyan csatolt anyagokat fogadok el, amelyből törölték a felek és a jogügyleti ingatlan azonosításra alkalmas adatokat! Ilyen adatokat a tanulmány sem tartalmazhat.

A feldolgozott esetek alapján legalább egy-egy zárthelyi kérdést kell készíteni. A zárthelyi kérdés legfeljebb két-három mondatból állhat, és meg kell írni a megoldást is! A kérdésbe a feldolgozott ügy lényegét jelentő rendelkezéseket kell belefoglalni, és a bírósági döntésben található jogszabályok alapján megválaszolni. Vagyis nem általánosságban kell kitalálni egy zh kérdést és választ. Zárthelyi kérdés mintát talál az Építésijog.hu/Ybl link alatt.
 
2.
Bírósági és/vagy kamarai döntések feldolgozása
 
A tanulmány az alábbi részekből álljon:
- összefoglaló tanulmány a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr felelősségének jogi kereteiről,
- a www.birosag.hu oldalon, a Bírósági Határozatok Gyűjteménye című adatbázisban vagy a kamarai etikai vizsgálatokról szóló tájékoztatókban (nem internetes cikkben, tanulmányban, nem a Bírósági Határozatok című folyóiratban vagy nem jogtárban BH-ként közölt ügy) fellelt ügy, de valamennyi, az ügyhöz tartozó döntés ismertetése
- az ügy jogi tényállásának összefoglalása, az érintett jogszabályok pontos szövegének beemelésével,
- megoldási javaslat, amellyel a a felelős műszaki vezető és/vagy az építési műszaki ellenőr elkerülhette volna a felelősségre vonást,
- kötelező csatolni: a bírósági határozat(ok) és/vagy kamarai határozat(ok) szövege.

A fellelt ügy minden bírósági és/vagy kamarai szinten született határozatát le kell tölteni és fel kell dolgozni - általában 3 bírósági ítéletet, illetve 2 kamarai határozatot tartalmaz egy ügy. Nagy hangsúlyt kell fektetni a vonatkozó jogszabályok szövegének felkutatására. Csak olyan ügy dolgozható fel, amely legalább 2 bírósági szinten és/vagy 2 kamarai szinten is lezajlott.
 
A feldolgozott eset alapján legalább egy zárthelyi kérdést kell készíteni.
 
Leadási határidő: 2020. május 5.

Határidőhosszabbítás csak a fenti határidőben lehet kérni, határidőn túl benyújtott dolgozatokat nem fogadok el!
 
A dolgozatok kizárólag e-mailben küldhetők el az alábbi címre: jambor.attila@epitesijog.hu

A dolgozatot a mellékletekkel együtt 1 db word fájlban kell továbbítani! A fájl elnevezése az alábbi részekből álljon: hallgató neve_neptunkód_kurzus rövidítése (például: kovács.jános_AAAAAA1_jog2.doc) 

Amennyiben egy korábban már leadott szorgalmi ismételt beadására, vagy harmadik személy által készített cikk, tanulmány sajátként történő beadására kerül sor, annak jogkövetkezmény (jelen kurzus szempontjából) -25 pont.
  
Budapest, 2020. március 31.
 
dr. Jámbor Attila

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt