Ingatlanjog - Házi dolgozat (KÖTELEZŐ)

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.03.31. 11:33

Közzétéve: 2009.02.08. 12:19


Feladat: A javasolt téma feldolgozása tanulmány elkészítésével és a szükséges mellékletek csatolásával.

A tanulmány terjedelmére nincs kikötés.

Cím: Kerítés, sövény, szomszédok

Sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy a kerítés valamelyik tulajdonos szerint nincs megfelelő helyen, vagy a telekhatáron kialakuló sövény karbantartása, kivágása miatt keletkezik vita. A tanulmány célja, hogy olyan esetet ismertessen részletesen, amikor bírósági eljárás zárta le a felek közötti vitát vagy bírósági eljárás van folyamatban.

A tanulmány kizárólag a telekhatáron található kerítéssel vagy növényzettel kapcsolatos jogvitát dolgozhat fel. A peres felek: a) a szomszédok, vagy b) ha hatósági eljárás (is) történt, akkor felperes: a tulajdonos, alperes: a hatóság.

Kétféle tanulmány készíthető:

1.
Megtörtént eset (nem internetes cikkben, tanulmányban, nem a Bírósági Határozatok című kiadványban, illetve nem jogtárban BH-ként közölt ügy) feldolgozása a kapcsolódó iratok birtokában (1 ügyet kell feldolgozni)

A tanulmány az alábbi részekből álljon:
- milyen kötelezettségek találhatók a telekhatáron található kerítés vagy növényzet létesítésére, karbantartására
- általános körülírása, hogy a telekhatáron található kerítéssel vagy növényzettel kapcsolatosan milyen jogi eljárások indíthatók
- a konkrét eset rövid leírása,
- az ügy jogi tényállásának összefoglalása, kiemelve azt a tényt és jogszabályi rendelkezést, ami a kérdést eldöntötte,
- megoldási javaslat, amellyel az ügyfél részére pozitív döntés születhetett volna vagy a hatósági álláspontot igazolhatta volna,
- kötelező csatolni: kereset, hatósági döntés, bírósági ítélet(ek) (értelemszerűen csak az a dokumentum, amely az ügyben rendelkezésre áll).
 
Ilyen ügyet általában az ismeretségi körből lehet találni. Olyan ügy is feldolgozható, amely még nem zárult le jogerősen.
 
Csak olyan csatolt anyagokat fogadok el, amelyből törölték a felek és a jogügyleti ingatlan azonosításra alkalmas adatokat! Ilyen adatokat a tanulmány sem tartalmazhat.
 
A tanulmány esetében további követelmény, hogy a feldolgozott eset alapján legalább egy zárthelyi kérdést kell készíteni. A zárthelyi kérdés legfeljebb két-három mondatból állhat, és meg kell írni a megoldást is!
 
2.
Bírósági döntések feldolgozása (1 ügyet kell feldolgozni)
 
A tanulmány az alábbi részekből álljon:
- a www.birosag.hu oldalon, a Bírósági Határozatok Gyűjteménye című adatbázisban (nem internetes cikkben, tanulmányban, nem a Bírósági Határozatok című folyóiratban vagy nem jogtárban BH-ként közölt ügy) fellelt 1 bírósági eljárás, de valamennyi bírósági döntés ismertetése
- az ügy jogi tényállásának összefoglalása, az érintett jogszabályok pontos szövegének beemelésével,
- kötelező csatolni: a bírósági határozat(ok) szövege.

A fellelt ügy minden bírósági szinten született határozatát le kell tölteni és fel kell dolgozni - általában 2 bírósági ítéletet tartalmaz egy ügy. Nagy hangsúlyt kell fektetni a vonatkozó jogszabályok szövegének felkutatására.
 
A feldolgozott eset alapján legalább egy zárthelyi kérdést kell készíteni. A zárthelyi kérdés legfeljebb két-három mondatból állhat, és meg kell írni a megoldást is! A kérdésbe a feldolgozott ügy lényegét jelentő rendelkezéseket kell belefoglalni, és a bírósági döntésben található jogszabályok alapján megválaszolni. Vagyis nem általánosságban kell kitalálni egy zh kérdést és választ. Zárthelyi kérdés mintát talál az Építésijog.hu/Ybl link alatt.

Leadási határidő: 2020. május 5.

Határidőhosszabbítás csak a fenti határidőben lehet kérni, határidőn túl benyújtott dolgozatokat nem fogadok el.

A dolgozatok kizárólag e-mailben küldhetők el az alábbi címre: jambor.attila@epitesijog.hu

A dolgozatot a mellékletekkel együtt 1 db word fájlban kell továbbítani! A fájl elnevezése az alábbi részekből álljon: hallgató neve_neptunkód_kurzus rövidítése (például: kovács.jános_AAAAAA1_ingj.doc)

Amennyiben egy korábban már leadott szorgalmi ismételt beadására, vagy harmadik személy által készített cikk, tanulmány sajátként történő beadására kerül sor, annak jogkövetkezmény (jelen kurzus szempontjából) - 25 pont.

Budapest, 2020. március 31.
 
dr. Jámbor Attila

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt