2019/2020. I. félév - Házi dolgozat

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019.10.06. 20:47

Közzétéve: 2009.02.08. 11:58

Feladat: A javasolt téma feldolgozása tanulmány elkészítésével és a szükséges mellékletek csatolásával.
 
A tanulmány terjedelmére nincs kikötés.
 

Cím: Szomszédnak okozott kár

 

Sok esetben előfordul, hogy az építkezés során kár keletkezik a szomszédos ingatlanokban. A tanulmány célja, hogy összefoglalja azokat a károkat, amelyeket egy építkezéssel elő lehet idézni, és meg kell határozni, hogy ezekért a károkért ki viseli a felelősséget. Lehet szó a kivitelezéssel közvetlenül okozott kárról (ha például az alapozási munkálatok közben megreped a szomszédos ház), vagy éppen az épület létesítése miatti intimitás- vagy panorámavesztés kérdésköréről.


Kétféle tanulmány készíthető:
 
1.
Megtörtént eset (nem internetes cikkben, tanulmányban, nem a Bírósági Határozatok című folyóiratban, illetve nem jogtárban BH-ként közölt ügy) feldolgozása a hatósági határozatok és egyéb iratok birtokában (1 ügyet kell feldolgozni)
 
A tanulmány az alábbi részekből álljon:
- összefoglaló tanulmány az építésfelügyeleti hatósági szankciókról
- a konkrét eset rövid leírása,
- az ügy jogi tényállásának összefoglalása, kiemelve azt a tényt és jogszabályi rendelkezést, ami a kérdést eldöntötte,
- megoldási javaslat, amellyel az ügyfél részére pozitív döntés születhetett volna vagy a hatósági álláspontot igazolhatta volna,
- kötelező csatolni: kereset, ellenkérelem, bírósági ítélet(ek) (értelemszerűen csak az a dokumentumot, amely az ügyben rendelkezésre áll).
 
Olyan ügy is feldolgozható, amely még nem zárult le jogerősen. Ilyen ügyet általában az ismeretségi körből lehet találni.
 
Csak olyan csatolt anyagokat fogadok el, amelyből törölték a felek és a jogügyleti ingatlan azonosításra alkalmas adatokat! Ilyen adatokat a tanulmány sem tartalmazhat.
 
A feldolgozott esetek alapján legalább egy-egy zárthelyi kérdést kell készíteni. A zárthelyi kérdés legfeljebb két-három mondatból állhat, és meg kell írni a megoldást is! A kérdésbe a feldolgozott ügy lényegét jelentő rendelkezéseket kell belefoglalni, és a bírósági döntésben található jogszabályok alapján megválaszolni. Vagyis nem általánosságban kell kitalálni egy zh kérdést és választ. Zárthelyi kérdés mintát talál az Építésijog.hu/Ybl link alatt.
 
2.
Bírósági döntések feldolgozása (2 ügyet kell feldolgozni)
 
A tanulmány az alábbi részekből álljon:
- összefoglaló tanulmány az építésfelügyeleti hatósági szankciókról
- a www.birosag.hu oldalon, a Bírósági Határozatok Gyűjteménye című adatbázisban (nem internetes cikkben, tanulmányban, nem a Bírósági Határozatok című folyóiratban vagy nem jogtárban BH-ként közölt ügy) fellelt 2 bírósági ügy, de valamennyi, az ügyhöz tartozó döntés ismertetése
- az ügy jogi tényállásának összefoglalása, az érintett jogszabályok pontos szövegének beemelésével,
- kötelező csatolni: a bírósági határozat(ok) szövege.

A fellelt ügy minden bírósági szinten született határozatát le kell tölteni és fel kell dolgozni - általában 3 bírósági ítéletet tartalmaz egy ügy. Nagy hangsúlyt kell fektetni a vonatkozó jogszabályok szövegének felkutatására. Csak olyan ügy dolgozható fel, amely legalább 2 bírósági szinten is lezajlott.
 
A feldolgozott esetek alapján legalább egy-egy zárthelyi kérdést kell készíteni.
 
Leadási határidő: 2019. november 30.

Határidőhosszabbítás csak a fenti határidőben lehet kérni, határidőn túl benyújtott dolgozatokat nem fogadok el!
 
A dolgozatok kizárólag e-mailben küldhetők el az alábbi címre: jambor.attila@epitesijog.hu

A dolgozatot 1 db word fájlban kell továbbítani! A fájl elnevezése az alábbi részekből álljon: hallgató neve_neptunkód_kurzus rövidítése (például: kovács.jános_AAAAAA1_ingj.doc) 

Azonos megoldást teljes értékben csak egy hallgatótól fogadok el. Több hallgató által készített tanulmány elbírálásának feltétele, hogy minden érintett hallgató nevét feltüntessék a dolgozaton.

Amennyiben egy korábban már leadott szorgalmi ismételt beadására, vagy harmadik személy által készített cikk, tanulmány sajátként történő beadására kerül sor, annak jogkövetkezmény (jelen kurzus szempontjából) -25 pont.
  
Budapest, 2019. szeptember 16.
 
dr. Jámbor Attila

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt