Jogi ismeretek I. - Tematika

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2020.02.05. 15:00

Közzétéve: 2008.09.28. 13:48

 

 


Jogi ismeretek I.
Építési jogi alapismeretek

NAPPALI
 

 

Előadás tartalma

Letölthető anyag

(https://epitesijog.hu/magyarazatok)

1.
 

Jogalkotók és jogforrások. Az Európai Unió jogalkotó szervei, jogszabályai. A jogszabályok alkalmazása
A jogforrás, jogszabály, jogalkotó fogalma. A jogalkotói jogkör gyakorlói. A jogszabályok rendszere és a jogforrási hierarchia. Az Európai Unió jogalkotó szervei, jogszabályai. A jogszabályok megismerésének lehetőségei. A jogalkotás rendje, jogforrások, érvényesség, hatályosság.

Jogszabályok, jogalkotók (az almenü címe):
- 01. A jogszabály és a jogforrás
 (a kijelölt cikk címe)
- 02.1. A Jogalkotó szervek
- 07. Hogyan alkalmazzuk a jogszabályokat?
 

2.
 


Az Alkotmánybíróság építésügyi döntései
Magyarország Alaptörvénye. Alkotmányos jogok és kötelezettségek. Az Alkotmánybíróság szervezete, feladatai, hatásköre. Építésügyi alkotmánybírósági határozatok.
 

Jogszabályok, jogalkotók:
- 04.2. Az Alaptörvény
- 06. Az Alkotmánybíróság

3.
 

A közigazgatási rendszer.Közigazgatási hatósági eljárás I.
A közigazgatás rendszere. Az önkormányzati rendszer. A települési önkormányzatok szervezete és feladatai. A kormányhivatalok feladata- és hatásköre. A közigazgatási eljárási törvény (Ket.) hatálya. Eljárási alapelvek. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. Az eljárás megindítása, a kérelem tartalma.

Közigazgatási eljárás:
- 01. A közigazgatás rendszere
- 01.1. Az önkormányzati rendszer
- 01.3. A közigazgatási eljárási törvény
- 02. Az ügyfél és a jogutódlás
- 03. A közigazgatási eljárás alapelvei
- 04. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. A közigazgatási eljárás szakaszai
- 05. A közigazgatási eljárás megindítása
- 06. Az elsőfokú eljárás fontosabb szabályai

4.
 

Közigazgatási hatósági eljárás II.
A tényállás tisztázása és annak eszközei a közigazgatási hatósági eljárásban. A hatósági ellenőrzés. Határidők az alapeljárásban. A közigazgatási hatóság döntései. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A tényállás tisztázása és annak eszközei a közigazgatási hatósági eljárásban. Az eljárási költség fogalma és viselése. A Ket. jogorvoslati rendszere.

Közigazgatási eljárás:
- 06.7. Az eljárás költségei. Költségmentesség
- 07. Bizonyítás a hatósági eljárásokban
- 09. A hatóság döntései
- 10. A közigazgatási jogorvoslati rendszer

5.
 

Ingatlan-nyilvántartás
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, a nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények. Ingatlan-nyilvántartási eljárás. Az okiratok kötelező kellékei. A földhivatalok. A tulajdoni lap

Ingatlan-nyilvántartási eljárás
- 02.1. Az ingatlan-nyilvántartás és a földhivatalok
- 03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
- 04. A tulajdoni lap
- 05. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításának szabályai
- 07. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok

6.
 

Építésügyi igazgatás
Az építésügyi igazgatás fogalma, funkciói, eszközrendszere. Az építésügyi jogszabályok rendszere. Az állam, a helyi önkormányzat és a jegyző építésügyi feladatai. Építésfelügyelet

Építésügyi engedélyezés:
- 0.2.1.1. Az állam építésügyi feladatai
- 01. Az építésügyi igazgatás jogszabályai
- 02. Az építésügyi szervezetrendszer
- 02.4. Építésügyi hatóságok
- 17. Az építésfelügyeleti ellenőrzés

7.
 

Építési munkák hatósági engedélyezése
Engedélyköteles építési munkák. Építési engedélyek típusai. Az építésügyi hatósági eljárás a gyakorlatban. Településképi követelmények

Építésügyi engedélyezés:
- 04.1. Az Eljárási kódex(ek)
- 04.2.3.1. Az építtető és az ÉTDR. Engedély iránti kérelem
- 04.2.7. Az építésügyi engedélyezési eljárások közös szabályai
- 05. Építési engedélyezési eljárás
- 05.2. Mihez nem szükséges építési engedély?
- 06. Használatbavételi engedélyezési eljárás
- 07. Bontási engedélyezési eljárás
- 14. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke
- Településképi törvény
- Településképi követelmények
- 02.3.2. Településképi bejelentési eljárás
- 02.3.1. Településképi véleményezési eljárás

8.
 

Építési tevékenységhez kapcsolódó szankciók rendszere
Építésügyi hatósági kötelezés. Építésügyi bírság. Településképi kötelezés

Építésügyi engedélyezés:
- 15. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek
- 15.2. Szabálytalan építési vagy bontási tevékenységek jogkövetkezményei
- 15.6. Az építésügyi bírság
- 16. Fennmaradási engedélyezési eljárás
- Településképi kötelezés

9.
 

A polgári jog rendszere, alapelvei.
A polgári jog a jogrendszerben. A polgári jog és a Ptk. rendszere. A polgári jog alapelvei. A joggal való visszaélés tilalma. Jogképesség, cselekvőképesség.

Tulajdonjog szabályai:
- 01.2. A polgári jog rendszere, alapelvei (Ptk., 2013. évi V. törvény)
Szerződési alapismeretek:
- Ki és milyen szerződést köthet? A jogképesség és a cselekvőképesség?

10.
 

Tulajdonjog I.
A tulajdonos jogai és kötelezettségei. A tulajdonjog megszerzése és megszűnése.

Tulajdonjog szabályai:
- 02. Tulajdonszerzési jogcímek
- 09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei
- 09.2. A tulajdonos jogai
- 09.3. A tulajdonos kötelezettségei. Kárveszélyviselés, szükséghelyzetben okozott kár tűrése, egyéb kötelezettségek

11.
 

Tulajdonjog II.
A közös tulajdon. A társasház. A tulajdonjog korlátai

Ingatlan-nyilvántartás:
- 01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet
Tulajdonjog szabályai:
- 12. A tulajdon korlátai
- 13. Szomszédjogok
- 14. Túlépítés
- 17. A haszonélvezeti jog és a használat joga
- 07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés
 

12.
 

Zárthelyi dolgozat
 

 

13.

Pótzárthelyi dolgozat
 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt