04.2.2.3. Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése (2017-01-01, 2017-04-27)

Szerzők: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila, Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017. szeptember 19. kedd, 14:31

Közzétéve: 2017. február 02. csütörtök, 21:54

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások 2017. január 1. napjától ismét változtak. A bejelentéshez kapcsolódó szabályok mellett kibővültek azok az építési tevékenységek is, amelyeket egyszerű bejelentés alapján lehet és kell végezni. Jelen tájékoztató a 2017. január 1. napját követően megtett bejelentésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, a 2017. április 27-étől hatályos változásokkal.

Részletek »

04.2.3.1. Az építtető és az ÉTDR. Engedély iránti kérelem

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. november 30. szombat, 16:32

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 08:04


2013. január 1-jétől új időszámítás kezdődött az építésügyi hatósági eljárásokban, mivel elindult az ÉTDR. Az építésügyi hatóságok kötelesek az építtetők, beruházók részére részletesen tájékoztatást adni az engedélyezés feltételeiről. Az építésügyi hatósági szolgáltatás a már megszüntetett elvi építési engedélyhez hasonlóan előzetesen tisztázza, hogy bizonyos műszaki megoldások vagy feltételek mellett kaphatunk-e építési engedélyt. Az építésügyi jogszabályok már tartalmazzák az építtető fogalmát is.

Részletek »

04.2.3.2. ÉTDR tájékoztató ügyfelek részére

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 04. kedd, 21:36

Közzétéve: 2013. június 07. péntek, 09:39


Az ÉTDR használata során számtalan gyakorlati kérdés merül fel. Ez az összeállítás ezen kérdésekre próbál választ adni az ügyfelek részére.

Részletek »

04.2.3.3. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. március 29. szerda, 23:41

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 21:12

Az építtető 2013. január 1-jétől az engedélyezési eljárás megindítása előtt is „igénybe veheti” az építésügyi hatóság szakmai tudását. Az engedély benyújtása előtt már - a korábbi nem hivatalos egyeztetések helyett – a hatóság és az építtető jogszabályban rögzített eljárási előírások mellett kérheti a hatóság szakmai nyilatkozatát. 2016. január 1. napjától közel fél évig az építésfelügyeleti hatósághoz is lehetett fordulni.

Részletek »

04.2.7. Az építésügyi engedélyezési eljárások közös szabályai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:29

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:23


Az egyes építésügyi engedélyezési eljárásoknak vannak olyan közös szabályaik, amelyeket a kérelemtől függően valamennyi engedélytípusnál alkalmazni kell. Akár bontani, akár építeni szeretnék, azonosak például a kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az építésügyi engedélyezési eljárásokban is érvényesülnek a közigazgatási törvény (2004. évi CXL. törvény, Ket.) szabályai. A tudomásulvételi eljárásra külön rendelkezések vonatkoznak.

Részletek »

04.2.8. Helyszíni szemlére vonatkozó előírások

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 21. péntek, 16:35

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 21:16

A helyszíni szemle tartásával tud ténylegesen meggyőződni arról a hatóság, hogy az ingatlanon milyen építmények találhatók, és ott milyen építési tevékenység folyik. Az építtető pedig a helyszíni szemle garanciális szabályainak alkalmazásával tudja minden kétséget kizáróan igazolni, hogy az ingatlan körülményei, állapota lehetővé teszik az általa kérelmezett engedély kiadását, illetve, hogy érvényesíteni tudja ügyféli jogait.

Részletek »

04.2.8. Ki lehet ügyfél az építésügyi hatósági eljárásokban?

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 04. kedd, 21:35

Közzétéve: 2013. augusztus 03. szombat, 17:51

Az ügyfél fogalmának konkrét meghatározásának hiánya, illetve a kötelező ügyféli kör szűkítése az építésügyi eljárásokban komoly fejtörést okoz a hatósági ügyintézőnek és az eljárás egyéb szereplőinek is. Az ügyfél kiemelten fontos az eljárásban, hiszen egyebek mellett fellebbezhet az engedély kiadása ellen, ezért abszolút nem mellékes, hogy valaki élhet-e az ügyféli jogokkal. Az ügyfél fogalmának és jogosultságainak meghatározása gyökeresen megváltozott 2013. január 1-jétől.

Részletek »

04.2.9. Szakhatóságok és közműszolgáltatók közreműködése

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015. február 09. hétfő, 17:19

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 21:21

Az építésügyi hatósági eljárások szakhatóságok közreműködése mellett zajlanak. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg, hogy milyen kérdéskörben, melyik szakhatóságot kell megkeresnie ahhoz az építésügyi hatóságnak, hogy megalapozott döntést hozzon. A szakhatósági eljárásokra az Eljárási kódex részletes szabályokat rögzít.

Részletek »

04.3. Bizonyítás az építéshatósági eljárásban

Szerző: Dr. Boros Anita

Utolsó frissítés: 2015. augusztus 28. péntek, 09:35

Közzétéve: 2010. július 08. csütörtök, 21:01

A bizonyítás minden eljárásjog releváns kérdése. A közigazgatási jog egyik prominens ágazataként az építésügyi igazgatás is sajátos, az általánostól eltérő szabályozással rendelkezik.

Részletek »

04.4. Építési jogosultság nélküli építési engedély

Szerző: Dr. Jámbor Attila Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 02. péntek, 22:50

Közzétéve: 2013. augusztus 02. péntek, 22:50

Az ügyfél mellett az építési jogosultság volt a másik olyan fogalom, amely sok vitára ad okot a 2013. évi változások közül. Az építési jogosultság igazolása nélkül 2012-ben még építési és fennmaradási engedélyt sem lehetett kapni, így ennek tisztázása elengedhetetlen volt. Az építési jogosultságra vonatkozó szabályokat a jogalkotó 2013. január 1-jétől teljes egészében eltörölte, amely számos vitát és peres eljárást generálhat. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján lehet-e más telkére, a tulajdonos beleegyezése nélkül építkezni, a rövid válasz az, hogy: nem. A kérdés megválaszolása azonban nem ennyire egyértelmű, és főleg nem teljesen megnyugtató a helyzet az ingatlantulajdonosok részére.

Részletek »